Până aici, Domnul ne- a ajutat…Laudă Numelui Său!

Dragi prietene, vă invit să fiți alături de mine la lansarea noii mele cărți de studiu biblic adresată femeilor…și nu numai…

,,Vindecarea sentimentelor prin cunoașterea lui Dumnezeu” este un studiu biblic complex prin care Duhul Sfânt a vindecat în primul rând inima mea și cred că va vindeca multe alte mii de inimi. Amin!

Pentru Cristos merita plătit orice preț…. Lumini peste veacuri…

Un timp ceresc împreună cu Geoff și Hayley. Deși, țara natală a lui Geoff și a lui Hayley este Noua Zeelandă, ascultând de chemarea lui Dumnezeu, ei s-au dedicat slujirii poporului român prin ucenicizare și mentorare. Doar în gloria eternă, când va fi cu putință sa exprimăm la dimensiunea reală ceea ce am trăit aici pe pământ, îmi voi găsi cuvintele de mulțumire adresate lui Dumnezeu pentru că a pus acești oameni minunați și în viața noastră. Slujba de mentorare a acestui cuplu a început pentru noi în urmă cu aproape douăzeci de ani. Îmi amintesc că, tineri fiind eram doar la “ începuturile” noastre. Ne rugam și ne căutam locul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, dorind să cunoaștem care este chemarea Sa pentru viața noastră. Nu vom uita niciodată acele momente când, după un timp de învățătura, Geoff ne- a slujit fiecărora dintre cei prezenți cu rugăciuni fierbinți, prin Duhul, așa cum îi este obiceiul. Prin Geoff, Duhul Domnului i-a vorbit soțului meu că lucrarea noastră se va dezvolta și va avea impact național. Am fost deosebiți de entuziasmați de ceea ce Domnul ne-a promis prin acea prorocie, dar la vremea aceea, părea absolut de domeniul fantasticului!

La întâlnirea noastră cu Geoff si Hayley am sărbătorit credincioșia lui Dumnezeu și măreția planurilor Sale pentru viețile noastre care trec dincolo de imaginația noastră (Efeseni 3:20-21)

Geoff si Hayley au slujit mulți ani cu mare eficiență prin darul învățăturii în orașul Timișoara formând oameni după chipul lui Cristos, ucenici și lideri după inima Sa. Acum, Dumnezeu ne-a făcut un mare dar – așezându-i aproape de orașul nostru. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru acest dar scump si pentru toți slujitorii Săi autentici care vestesc Cuvântul și care îl trăiesc indiferent de împrejurările vieții, transformând cenușa vieții vremelnice în diademe eterne ale gloriei. Au trecut 11 ani de când unul dintre copiii acestui minunat cuplu a plecat in patria cerească la vârsta de 15 ani. Dar, inima greu încercată de suferință, nu i-a îndepărtat de Domnul, ci a făcut din ei slujitori ai Evangheliei mai puternici, mai iubitori de oameni, mai încrezători in promisiunile lui Dumnezeu și in autoritatea pe care Cristos a desemnat- o urmașilor Săi, gata oricând sa fie părinți spirituali pentru suflete din mai multe națiuni. Ani de zile, Geoff a slujit ca misionar in Africa, printre care și Uganda, într- o localitate aproape de aceea unde au slujit prietenii noștri binecunoscuți in lumea evanghelica- Roda și Marian Volintiru cu care Geoff si Hayley au multe in comun…

Geoff l- a însoțit in ultima sa călătorie in Africa pe preaiubitul nostru frate, Cornel Nini, sotul scumpei noastre surori – Elena Nini. Cornel a fost și este o lumină peste veacuri, un om a lui Dumnezeu prin slujirea căruia omenirea nu a rămas aceeași…

In urma acelei călătorii, fratele Cornel Nini a contactat un virus și astfel la vârsta de 50 de ani a plecat in gloria crească unde ne așteaptă pe toți acei care I-am slujit lui Cristos. Despre acel loc, Biblia ne-a promis că nu vor mai fi despărțiri, suferință și moarte….El va șterge orice lacrimi din ochii preaiubiților Lui…Pentru a fi întotdeauna cu Cristos, în locul ce El ni l- a promis, merita în călătoria prin această lume vremelnică să plătim orice preț. Nimic din aceasta lume nu se compara cu premiul chemării cerești:

“Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus.” Filipeni‬ ‭3:7-8, 12‬ ‭

Aleluia! Maranatha! Domnul nostru vine in curând!

Ligia Seman, ianuarie, 2022

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR DIN ROMÂNIA – MAMAIA

28 IUNIE – 2 IULIE 2021

DOAMNE, ATINGE-NE DIN NOU!

Între 28 iunie – 2 iulie 2021, s-a desfășurat la Mamaia, în cadrul de vis al Complexului Mediteraneean, Conferința Națională a Femeilor din România. Participantele, în număr de aproape 350, au venit din toate mai multe orașe ale țării: Timișoara, Iași, București, Călărași, Deva, Hunedoara, Reșița etc. Constanța, Medgidia, inclusiv un număr frumos de femei din Ucraina, care participă cu consecvență an de an la această conferință. Printre acestea și o familie dragă din Austria, mai precis din Gratz, e vorba de Emilia și Marcel Dogar, care au susținut mai multe sesisuni de învățătură și consiliere a cuplurilor, a femeilor singure și a fetelor necăsătorite.

 Prof.dr. Mariana Dvorzsik  

Tema generică a conferinței „Doamne, atinge-ne din nou!” a fost atinsă pe deplin și chiar peste măsură, căci ceea ce și-au propus coordonatorii ei, adică schimbarea, transformarea caracterului participantelor în asemănare cu Cristos, deci apropierea de Dumnezeu mai mult, în nădejdea unei atingeri a Sa nouă, proaspătă a fost cu prisosință împlinit.

Orgnizatorii conferinței sunt binecunoscuta scriitoare Ligia Seman împreună cu soțul ei Tibi (Timotei) Seman, secondați de un comitet mai larg de organizare format din următoarele surori în Domnul: Mihaela Cordea, Daniela Lazăr, Adina Costa, Dana Luiza Cioară (Deva), Rahela Marinescu (Lugoj), Angela Furdui (Arad), Luminița Munteanu, Angela Irimia (Hunedoara), Elly Pătrașcu (Constanța), Viorica Ionac (Zalău), Roxana Cordea-Ciupei (Cluj), Larisa Hule (Oradea). Totul s-a derulat în cele mai bune condiții, grație coordonării inteligente ale celor amintiți, sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt.

Luni, 28.06.2021

RODICA FILIP: Fii și rămâi bucuroasă, chiar dacă…

Vorbitoare și scriitoare creștină, misionară în Oltenia alături de soțul ei, Rodica Filip ne-a condus pas cu pas de la sensul cuvântului „bucurie” din DEX la ce anume înseamnă pentru fiecare dintre noi bucuria, a fi bucuros, respectiv bucuroasă,  precum și motivele pentru care suntem (ar trebui să fim) bucuroase. Astfel, dacă DEXUL oferă definiția următoare: „bucuria – un sentiment de mulțumire vie, de satisfacție sufletească”, în viața de fiecare zi experimentăm atâtea dezamăgiri care ne fură bucuria, încât este necesar să ne ancorăm mai temeinic, cu toate fibrele inimii și ale credinței noastre de Dumnezeu, de Cuvântul Lui „în care nu este schimbare, nici umbră de mutare”. Este suficient să ne reamintim de tot ceea ce a făcut Domnul Isus pentru fiecare dintre noi, de faptul că a suferit cea mai umilitoare și necruțătoare moarte – crucea, a îndurat chinul cumplit, batjocura, despărțirea de Tatăl Său doar ca să ne asigure cea mai înaltă poziție din univers, aceea de copii preaiubiți ai lui Dumnezeu. Reactivându-ne în memorie aceste adevăruri sfinte, bucuria divină ne invadează viața, în pofida tuturor încercărilor prin care trecem.

Vorbitoarea ne-a invitat să ne bucurăm, nu pentru că…, ci în pofida circumstanțelor noastre de viață, citând spusele apostolului Pavel: „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.” (Romani 8:18)”. Rodica Filip ne-a oferit multiple exemple din Cartea Cărților privitor la această temă, invitându-ne să ne reevaluăm sentimentele din perspectiva relației noastre cu Dumnezeu – singurul vrednic de încrederea noastră. Cartea prorocului Habacuc a stat la baza prelegerii vorbitoarei, proroc al cărui nume provine de la o rădăcină ebraică care înseamnă „a îmbrățișa” (hbq) potrivit  Dicționarului biblic publicat de Editura „Cartea creștină” din Oradea în 1995 (p. 513). Ultimele trei versete din cartea acestui proroc rezumă cel mai bine laitmotivul întregului ei mesaj: „Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mânturiii mele! Domnul Dumnezeu este tăria mea: el îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele.” (Habacuc 3: 17-19)

La sfârșit, am fost invitate să închidem ochii și să medităm în spirit de închinare, rugativ la acest adevăr extraordinar, în timp ce vorbitoarea ne-a citit tot capitolul trei din Habacuc, versete ce dau glas mărturiei prorocului că încrederea lui în Dumnezeu va rămâne neclintită, indiferent de împrejurările oricât de grele în care se va afla atât el, cât și concetățenii lui. Această încrederea se bizuie (și este anticipată) pe revelația de Sine a lui Dumnezeu care Se arată în gloria Sa uimitoare ca să aducă judecată asupra națiunilor și izbăvire poporului Său credincios.

Punctul forte al mesajului Rodicăi Filip a fost propria ei mărturie despre cum a învins boala socotită incurabilă de către medici, boală care nu a reprezentat pentru ea sfârșitul vieții, ci un prilej de a se încrede și mai tare în Dumnezeu. Ea a ales să-Și laude Mântuitorul, să se lipească și mai tare de promisiunile Sale și să-I declare suveranitatea peste ea și toate efectele bolii răvășitoare din trupul ei. Așadar, a ales să se încreadă în Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, nu pentru că…, ci în pofida faptului că era bolnavă. Astfel a ajuns la vindecarea trupească și la fortificarea spirituală.

MARIANA DVORZSIK: Prezentarea cărții Personaje biblice în configurații literare și despre nevoia de a se lectura cărți creștine

Mariana Dvorzsik și-a prezentat propria sa carte cu titlul Personaje biblice în configurații literare (Oradea, Editura Universității din Oradea, 2020), accentuând și importanța lecturării de cărți creștine. Cartea Personaje biblice în configurații literare are la bază o teză de doctorat susținută cu succes în 2019, autoarea obținând astfel titlul de doctor în filologie. Cartea este un studiu amplu din domeniul literaturii universale și comparate care și-a propus și a reușit să pună în valoare conexiunile multiple existente dintre textul biblic și cel literar. Primele două capitole ale lucrării sunt teoretice (abordând conceptele operatorii de sacru – profan, personaj biblic – personaj literar etc.), iar celelalte șapte sunt dedicate analizelor detaliate ale unor opere reprezentative pentru tema aleasă aparținând unor autori atât din literatura română, cât și din cea universală, și anume: Marin Sorescu (Iona), Vasile Voiculescu (În grădina Ghetsemani, Pe cruce), respectiv Nikos Kazantzakis (Hristos răstignit a doua oară), John Milton (Paradisul pierdut), Thomas Mann (Iosif și frații săi), Alfred de Vigny (Moise), G.G. Byron (Cain), Imre Madách (Tragedia omului), Victor Hugo (Conștiința), Stefan Heym (Relatare despre regele David). Cele șapte pesonaje biblice alese – conform unui criteriu cronologic și axiologic evident – sunt: Domnul Isus, Adam și Eva (protopărinții omenirii), Cain (respectiv prima seminție omenească), Iosif, Moise, David și Iona. Cele șapte capitole de analize literare au capacitatea performantă de a cuprinde întreaga experiență de viață spirituală a omenirii de la cuplul primordial până în contemporaneitate.

Autoarea a avut curajul de a înfrunta inerția unor opinii demult încetățenite în ceea ce privește profilul caracterial al personajului biblic (fie acesta Adam sau Cain, Iosif, Moise ori David etc.), de a afirma contrariul, chiar dacă aparțin unor cercetători de renume în domeniu, aducând argumente plauzibile în favoarea propriei opinii, argumente susținute cu dovezi temeinice preluate din textele abordate. Astfel, în cazul operelor Paradisul pierdut de J. Milton și Tragedia omului de I. Madách, critici literari prestigioși susțin că Satan este mult mai bine realizat estetic decât Adam, acesta din urmă fiind chiar plictisitor. Dar vorbitoarea a susținut contrariul cu argumente furnizate de textele literare, demontând această prejudecată, punând în valoare bogăția caracterială a lui Adam creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. 

                                                         Marți, 29.06.2021

   TATIANA PETRIC: Schimbată, nu dar atinsă de dragostea lui Dumnezeu

Întreaga sesiune de învățătură susținută de Tatiana Petric, caracterizată de o mare bogăție spirituală și ideatică, a fost impregnată de laudă la adresa Creatorului care ne-a creat pe noi, oamenii, din dragoste și, de asemenea, ne-a răscumpărat prin jertfa Domnului Isus dovedindu-Și astfel dragostea uimitoare, dincolo de orice capacitate umană de înțelegere. 

După ce a citit definiția pe care DEX-ul o oferă dragostei ca fiind un „sentiment de afecțiune față de o persoană de sex opus; iubire, amor!”, vorbitoarea a amintit că, în numele dragostei, s-au creat cele mai valoroase, mai renumite opere de artă, picturi, opere literare, sculpturi, piese muzicale, dar tot în numele ei, din păcate, au fost declanșate și purtate cele mai atroce, mai crude războaie etc. Dar, dacă ne întoarcem să explorăm Cuvântul lui Dumnezeu, observăm că dragostea nu este un sentiment volatil, efemer (astăzi este, mâine nu mai este), ci ea coincide cu ÎNSĂȘI NATURA LUI DUMNEZEU,  căci „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8).

Deci dragostea adevărată, autentică, biblică este o acțiune, o forță care mută munții, care iartă, acceptă, nu se teme de reacții ostile etc. Cu alte cuvinte, dragostea este Dumnezeu și El ne cheamă la a-I accepta dragostea arătată în jertfa Fiului Său preaiubit pentru și în locul nostru și, astfel, a ne lăsa transformate din temelii.  Dintre caracteristicile dragostei divine, Tatiana Petric a accentuat și dezvoltat următoarele:

-Dragostea lui Dumnezeu ne strânge, ne adună laolaltă, nu ne dezbină ca cea propagată de lume.

-Dragostea divină ESTE NECONDIȚIONATĂ, nu oscilează în funcție de comportamentul nostru așa cum credem noi

-Dragostea divină NE REABILITEAZĂ, repunându-ne pe o direcție ascendentă a vieții și ne redă valoarea de ființe create după chipul și asemănarea Lui. Exemplele oferite de vorbitoare sunt concludente, grăitoare: Rut moabita, „curva Rahav”, Tamar, Maria Magdalena etc. Toate aceste femei au fost reabilitate de Dumnezeu și, primele, au intrat chiar în linia genealogică a Mântuitorului! Deci dragostea divină ne repune în drepturile personale pierdute, ne redă demnitate, ne restabilește prestigiul pierdut. 

-Dragostea divină NE CONSTRÂNGE ȘI NE TRANSFORMĂ din temelii. Dragostea jertfitoare a lui Cristos „ne constrânge” la o dragoste „agape”. Atunci când experimentăm această dragoste nu mai putem să rămânem aceiași oameni, ci suntem transformați din temelii, gata să o dăruim, s-o revărsăm mai departe înspre ceilalți, indiferent dacă aceștia o merită sau nu.

            Dintre exemplele concludente oferite, în afara exemplului suprem de dragoste oferit de Însuși Dumnezeu în Fiul Său, mai amintim cel din cartea prorocului Osea, al cărui exemplu de dragoste necondiționată și neschimbătoare, neclintită pentru Gomer, iubită de proroc chiar și atunci când ea îl părăsește și îi este infidelă, este asemenea celei nutrite de Creator pentru fiecare dintre noi.

EMILIA ȘI MARCEL DOGAR: Revendicarea spiritualității în viața de familie

O sesiune foarte interesantă căci a fost expusă alternativ de Emilia și Marcel Dogar, o familie de consilieri creștini din Biserica din Gratz, care trăiesc cu adevărat ceea ce și expun.

Au făcut o succintă radiografie a instituției familiei, pornind de la definiția căsniciei ca fiind o relație fascinantă, dorită cu ardoare de aproape toți oamenii fără exlusivitate, la realitatea deprimantă din zilele noastre când asistăm la destrămarea, uneori vertiginoasă, a atâtor căsnicii. Cauza acestei stări deplorabile, a acestui impas al instituției căsătoriei, care a fost expusă cu mult tact de cei doi vorbitori, este EGOISMUL voalat la început de viață în cuplu, dar tot  mai acut, mai evident pe parcursul anilor. Realitatea divorțurilor, al căror procent de 50% este în creștere, vorbește de la sine despre declinul acestei instituții întemeiate de însuși Dumnezeu în grădina Edenului.

Dar care este soluția? În opinia familiei Dogar soluția este RENUNȚAREA LA SINE în folosul celuilalt. Doar atunci familia va înflori, iar cei doi parteneri își vor găsi împlinirea când, paradoxal, vor face tot ce le stă în putință să-l împlinească pe celălalt. Un citat din cartea conferinței este elocvent: „Cea mai mare victorie asupra egoismului o dobândim, făcându-ne tot mai asemănători cu Hristos în toate interacțiunile noastre zilnice cu partenerul, în fiecare sferă a vieții conjugale; dorința noastră de a fi slujiți o putem înlocui cu dorința nobilă de a sluji partenerului. Relația de căsnicie oferă locul ideal în care putem să îi permitem Duhului Sfânt să ne sfințească și să modeleze tot mai mult în noi caracterul Lui. Noi, creștinii, ar trebui să intrăm în căsnicie cu dorința de a deveni sfinți, dorință care să o depășească pe aceea de a deveni fericiți!”.

Această sesiune de învățătură a fost „întreruptă” fericit de filmulețe în care cupluri de soți fie au ajuns la ceartă din te miri ce, fie, când au ales să-și strunească limba și sentimentele, au ajuns la cea mai dulce relație și împăcare, la o armonie și înțelegere incredibile.

                     RĂZVAN MIHĂILESCU: Credința transformatoare

Un mesaj plin de putere ce a avut în centrul lui relevanța Cuvântului divin, care, dacă își face pe deplin lucrarea în noi, copiii Lui, devine eficient în orice situație și loc asemeni unei dinamite.

Exemplele sau pasajele scripturale care au stat la baza acestui mesaj incendiar au fost din cartea  Daniel (capitolele 2 și 3) și din Evanghelia după Matei (capitolul 2). Laitmotivul mesajului său a fost următorul: Împărații acestei lumi recurg la credincioși, pentru că noi deținem ADEVĂRUL. În subconștient, ei recunosc acest lucru, uneori și pe față. Scenariul acestei lumi, al istoriei ei a fost scris deja încă înainte de întemeierea lumii de Însuși Dumnezeu care știe toate lucrurile. Acest scenariu se află înregistrat în Sfânta Scriptură, de aceea noi, copiii Lui, deținem adevărul.

Îndemnurile finale au fost:

1.Să verificăm dacă trăim adevărul și în adevăr!

2.Să revendicăm ceea ce este al nostru și să preluăm țara care ne-a fost dată nouă, să preluăm „conducerea”, la nivel spiritual evident, în orice domeniu de activitate (presa, TV, media, literatura etc.), să excelăm în toate aceste domenii, întrucât avem în noi cea mai extraordinară forță și creativitate din univers: puterea Duhului Sfânt!

                                            Miercuri, 30.06.2021

      LIGIA SEMAN: Pusă deoparte prin ungerea duhului

Scriitoarea Ligia Seman ne-a oferit, ca de obicei, un mesaj extrem de consistent, de bogat, o învățătură adâncă dintre cele mai importante, de bine întemeiate din punct de vedere scriptural. Multiplele pasaje biblice pe care le-a invocat în sprijinul demersului ei vin să contureze identitatea noastră de preoți și împărați ai lui Dumnezeu, unși cu Duhul Sfânt pentru a-I sluji Împăratului Împăraților.

Pornind de la dubla accepție a cuvântului „uns”: 1. consacrat, rânduit, închinat pentru o slujbă, respectiv 2. dedicat, dăruit, scriitoarea Ligia Seman ne-a condus la înțelegerea faptului că cea mai înaltă ungere din Sfânta Scriptură este cea cu Duhul Sfânt.

Întregul ei mesaj s-a centrat pe cele trei feluri de ungeri existente în Scriptură:

1.Ungerea leprosului, care simbolizează mântuirea credinciosului.

2.Ungerea preoțească – „Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu” (Apocalipsa 1:6a). Toți credincioșii născuți din nou, prin sămânța Cuvântului lui Dumnezeu, curățați prin sângele lui Isus Cristos, trebuie să experimenteze ungerea preoțească. Această lume primește mireasma prezenței divine prin noi, credincioșii.

3.Ungerea împărătească – era un act ce dovedea favoarea divină pe care o primea persoana care beneficia de această ungere, precum și marea ei responsabilitate de a fi dedicată pentru această chemare înaltă (vezi 1 Samuel 10:1, 16:3,13, 1 Împărați 1:39).

În conexiune cu aceasta, vorbitoarea a accentuat importanța caracterului, a închinării și a mijlocirii înaintea lui Dumnezeu, susținându-și afirmațiile cu multe citate biblice elocvente și, mai ales, cu exemple din viața unor eroi biblici, precum David bunăoară. Acesta, în calitatea sa de uns al Domnului, a prețuit mesajul primit din partea lui Dumnezeu, a căutat mereu revelații noi din Cuvânt, a ascultat de El în orice situație, și, chiar și în prigoană, a respectat ungerea lui Saul. Tocmai această smerenie, respectul lui total față de autoritatea lui Saul, sunt cele care l-au propulsat înspre sala tronului, făcând din el un strămoș de referință al lui Mesia.

Printre multipele lecții pe care David ni le oferă, una foarte importantă este cea a respectării autorităților, a liderilor noștri spirituali „unși” de Dumnezeu pentru această slujbă, indiferent de ce anume credem noi despre ei. O altă lecție este cea supunerii noastre ca soții față de soții noștri, chiar dacă aceștia, poate, nu o merită. Doar astfel soția înțeleaptă, care ascultă de Biblie, va câștiga binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toată familia ei (1 Petru 3:1).

Finalul mesajului a subliniat un adevăr de o relevanță cosmică, eternă, anume că noi suntem Mireasa lui Cristos, întrucât beneficiem de o dublă ungere, atât preoțească, cât și împărătească, ca regi-preoți („Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu” Apocalipsa 1:6a).

Această sesiune a fost urmată de lansarea cărții de studiu biblic a Ligiei Seman Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu, carte care s-a studiat la grupele de părtășie ce s-au întrunit în fiecare zi între orele 12-13.

LANSAREA CĂRȚII LIGIEI SEMAN, Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu, (Oradea, Editura Creatio, 2021)

Tatiana Petric a prezentat succint capitolele cărții sintetizând admirabil ce este mai valoros din fiecare. Întrucât bogăția ideatică a cărții este imposibil de surprins și redat în câteva cuvinte, invităm femeile (și nu numai) să achiziționeze această carte și să o parcurgă cu creionul în mână, asimilând conștiincios adevărurile ei ce au la bază Cuvântul sfânt al lui Dumnzeu. 

Mariana Dvorzsik a mai adăugat câteva elemente despreungerea evidentă cu Duhul Sfânt a autoarei de-a lungul întregului proces de scriere a cărții, ungere evidentă în fiecare pagină. Dintre calitățile stilului au fost amintite: eleganța exprimării, accesibilitatea, capacitatea de a îmbina studiul biblic inductiv cu pasaje evocatoare ale propriei experiențe cu Dumnezeu, toate acestea fiind adunate în căușul unor învățături puternice, profund edificatoare pentru viața de credință a fiecăreia dintre noi.

Cartea este și una de studiu, întrucât conține numeroase pasaje biblice reproduse in extenso, precum și spații tipografice clar marcate pentru ca cel/cea care o citește să-și poată scrie primele impresii după parcurgerea atentă și integrală a textelor biblice. Urmează apoi în fiecare caz un set de întrebări foarte bine formulate astfel ca textul respectiv să devină una cu noi, să intre în gândirea noastră și să-l asimilăm cu ușurință. Doar astfel Biblia ne devine cu adevărat o hrană, o merinde a minții, dar și a sufletului. Studiind această carte cu luare aminte, cu maximă atenție, ne expunem unui demers maieutic subtil, ne vom descoperi propria (adevărata) identitate în Cristos, precum și planul genial al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, al cărui rod se va vedea în scurt timp. Cu adevărat ceea ce se preconizează în titlul cărții va fi efectul, dacă nu imediat, totuși destul de grabnic al parcurgerii metodice a acestei cărți de studiu: schimbarea în profunzime după chipul și asemănarea lui Dzeu. Motto-ul cărții este, nu întâmplător evident, cel din 1 Corinteni 3:18: „Noi toți privim cu fața descoperită ca-ntr-o oglindă chipul Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului.”

   LIDIA MIHĂILESCU: Transformată pentru a se efectua schimbări divine

Pornind de la semnificația cuvântului grec anothen folosit în Biblie pentru a desemna „nașterea din nou”, care înseamnă atât „iarăși”, cât și „din nou”, „inedit”, vorbitoarea ne-a ajutat să înțelegemun adevăr aflat latent pe paginile Scripturii, dar care ni s-a revelat cu forță prin mesajul ei. Anume că manifestarea vieții și a naturii lui Dumnezeu primite la nașterea din nou de fiecare dintre credincioși este strâns legată de înnoirea gândirii prin Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 4:23-24, Romani 12:2).

Să fim conștienți, respectiv conștiente de chemarea noastră divină de a elibera voia lui Dumnezeu în viața noastră și în fiecare circumstanță cu care ne confruntăm. Primindu-L pe Duhul Sfânt, am fost infuzate cu puterea supranaturală de a se efectua schimbări profunde atât în noi înșine, lăuntrice, cât și în jurul nostru. Cuvântul ,,putere” din text derivă din originalul grecesc ,,dunamis”, care înseamnă „puterea sau abilitatea de a produce schimbări”. Se referă la puterea de a face minuni, la abilitatea de a face să se întâmple lucruri supranaturale. Înseamnă, de asemenea, și puterea de a excela.

Pentru a se efectua schimbări durabile prin Duhul Sfânt sunt necesari următorii pași de urmat:

  1. Să conștientizăm că suntem chemate să fim sarea și lumina lumii, să dăm gust acestei lumi, dar și să ne opunem stricăciunii ei, ca un dezinfectant.
  2. Să fim conștiente de chemarea noastră divină de a elibera voia lui Dumnezeu în viața noastră și în fiecare circumstanță cu care ne confruntăm. Primindu-L pe Duhul Sfânt, am fost infuzate cu puterea supranaturală de a efectua schimbări în viața noastră și în circumstanțele cu care ne confruntăm.
  3. Să ne dezvoltăm părtășia cu Cuvântul divin, să dobândim abilitatea de a mânca Cuvântul, amintindu-ne că El este credincios Cuvântului Său, ne vorbește prin Cuvânt, deci să ne expunem lui.  Credința vine prin auzirea Cuvântului. Doar astfel vom avea parte de o înnoire a minții.(Adevăratul meu eu este așa cum gândesc, de aceea trebuie să-mi înnoiesc gândirea, altfelvoi avea doar suișuri și coborâșuri.)
  4. Să ne dezvoltăm părtășia cu Duhul Sânt.  Am fost îndemnate să-L adorăm pe  Duhul Sfânt, să-I cântăm, să-I căutăm mereu prezența, El fiind credincios. Așa cum Estera a fost interesată de ceea ce-i plăcea împăratului, de aceea a și fost aleasă, la fel să facem și noi ca să fim ALESELE Lui, căci „O clipă de favoare valorează cât munți de sudoare”.  
  5. Conștientizarea chemării noastre de mijlocitor profetic, întrucât  ,,Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.” (Psalmul 115:16), deci să stau în „post”, să primesc „rhema”, acel cuvânt proaspăt al Domnului pentru aici și acum, cu care să operez schimbări în jurul meu, dar la început în mine.  
  6. Conștientizarea așteptării în Domnul (Isaia 40:21). Am fost îndemnate să ne eliberăm de orice nerăbdare și tendință de a o lua înaintea Lui, să ne sincronizăm cu ritmul Lui, cu sezonul Lui, cu strategia Lui. ,,Dar cei ce Îl așteaptă pe Domnul își vor reînnoi tăria; se vor ridica cu aripi precum acvilele; vor alerga și nu vor obosi; vor umbla și nu vor leșina.” (Isaia 40:31, Fidela).

Așteptarea plăcută Domnului aduce bonusuri nebănuite: revigorare fizică, emoțională și spirituală, îndrăzneală, depășirea limitelor proprii, întinerire, tenacitate, reziliență. Doar astfel, vom fi cu adevărat transformate și vom avea un impact major în mediul nostru de influență, în care se vor efectua schimbări divine.

                                                   Joi, 01.07.2021

MIRELA PEȚAN: Unde suntem noi într-o vreme ca aceasta?

 La această întrebare am fost îndemnate să ne gândim, să ne revizuim limbajul, gândirea, atitudinea și să ne îndreptăm mai decis spre valorile Împărăției.

Sesiunea de învățătură susținută de Mirela Pețan a fost constituită dintr-o cascadă de întrebări de autocercetare a relației noastre cu Dumnezeu, a vieții noastre de rugăsiune, a slujirii noastre, a cuvintelor pe care le rostim peste noi, peste cei din casele noastre etc. în contextul pandemic actual care a reprezentat, reprezintă încă, o piatră de încercare pentru fiecare dintre noi. Autocercetarea prilejuită de aceste întrebări a fost menită să ne readucă într-o relație tot mai strânsă cu Domnul nostru, înțelegând că „avem totul și pe deplin în El”, așadar să refuzăm victimizarea, critica, incriminarea altora etc.

Inclusiv atitudinea noastră față de țara în care trăim trebuie supusă examinării, este critică? de nemulțumire? Avem doar cuvinte de ocară față de ea? Dar față de Israel?

Laitmotivul mesajului a fost următorul: acum este timpul cernerii, al autocercetării serioase și responsabile, al alinerii complete a fiecăruia dintre noi la Cuvântul lui Dumnezeu. De aici urgența de a ne îndrepta, de a ne alipi cu totul de El.

Sesiunea s-a finalizat cu o rugăciune plină de putere în care ne-a condus sora Pețan, inițiatoarea rețelei naționale de rugăciune: „Doamne, atinge-ne din nou pentru a ne alinia la voia Ta!” Rugăciunea aceasta a înglobat toate domeniile, sectoarele de activitate ale țării noastre (politic, social economic, educativ, cultural), cu accent pe și pentru zona Dobrogei. Ne-am rugat ca țara noastră, în speță zona litoralului românesc, să scape din chingile păcatului, din legăturile nelegiuirii și pe aici să reintre în țara noastră slava divină ca altădată în Templul sfânt de la Ierusalim, eveniment evocat în cartea profetului Ezechiel.

                                  RODICA BACIU: „Schimbă-ți lumea!”

Mottoul acestui mesaj a fost următorul: Schimbă-ți lumea din jur ca efect al schimbării proprii!

Această sesiune de învățătură, foarte practică și relevantă, a fost susținută din punctul de vedere al antreprenorului creștin implicat în slujirea bisericii locale, dar și în cadrul unei firme cu un personal numeros, în care ambii, atât Rodica, cât și soțul ei urmăresc excelența.

Orice schimbare autentică de durată „începe cu mine”, ne-a amintit Rodica Baciu, deci să luăm în calcul talentele noastre, reușitele, pasiunile personale, dar și oportunitățile pe care ni le oferă Dumnezeu. Deci schimbarea începe cu fiecare dintre noi, nu așa cum ne-am obișnuit să credem, adică așteptând-o în mod nejustificat de la alții, din exterior (guvernul, firma unde lucrăm, soțul, copiii, colegiii, biserica, învățământul, sănătatea etc). Să nu uităm niciodată că „POT TOTUL ÎN Hristos care mă întărește.” Ceea ce a fost valabil pentru apostolul Pavel este valabil și pentru noi.

Rodica a lansat și explicat conceptul celor trei S: Suferință – Speranță – Schimbare, explicându-ne conexiunea indestructibilă dintre ele.

Importanța suferinței nu poate fi subliniată îndeajuns, chiar dacă ne face să dăm înapoi doar la evocarea ei. Înțeleasă așa cum trebuie, suferința poate duce la schimbări importante, profunde și de durată. Exemplele personale din viața vorbitoarei au venit să sublinieze puternic acest adevăr.

Speranța, la rândul ei, are două „fiice”: furia și curajul, furia de cum stau lucrurile în realitate și curajul de a acționa în vederea schimbării, ameliorării lor.

Schimbarea se produce/ are loc în anumite condiții prielnice, condiții ce au fost detaliate de către vorbitoare. Dintre acestea amintim:

  1. Schimbarea se produce când cultivăm valorile corecte ale Împărăției lui Dzue: generozit, modestia smerenia integrritatea resepetul comunicarea, excelența
  2. Ne asociem cu aomeni potriviți, ai faptelor nu doar ai vorbelor. Întrucât avem nevoie unii de alții, să fim atente la cei cu care ne asociem întru realizarea țelurilor comune.

Așadar, schimbarea survine când avem valorile corecte, cele ale Împărăției lui Dumnezeu cerute de Cuvântul Său, când facem echipă cu oameni dedicați, loiali lui Dumnezeu, oameni ai faptelor, nu doar ai vorbelor, și când, lucru de căpetenie, ne concentrăm pe ceea ce putem face noi, ne asumăm responsabilitatea, și astfel ne transformăm într-un „posibilist”, adică un om ce face lucrurile cu putință. Doar astfel vom putea să ne schimbăm nu doar pe noi înșine, dar și lumea din jurul nostru.

Vineri, 2 iulie 2021

EMILIA DOGAR, Revendicarea comunicării în familie

EMILIA DOGAR a tras concluzia acestei atât de bogate, de instructive conferințe: am fost nu doar atinse de Dzeu, ci chiar schimbate pentru a schimba, la rându-ne, lumea din jurul nostru, cu condiția renunțării la sine, a smereniei (Ioan 13). Întrucât stă scris în Proverbe că „Moartea și viața stau în puterea limbii” am fost chemate să rostim binecuvântare, viață peste noi, peste casele noastre, peste soții noștri, chiar dacă ar fi abuzivi, peste copiii noștri, peste părinți și bunici (să le slujim cu drag atât unora, cât și altora, fără a ne plânge ori văicări, căci în ei este pus de către Dumnezeu un potențial valoros), peste toată biserica Domnului locală (dar și universală), peste păstori, comitet, surori și frați, peste toate lucrările și departamentele bisericii, peste colegii de serviciu și de școală, peste orașele noastre de proveniență, peste grădinițe și școli, peste toate instituțiile țării noastre, peste întreaga noastră țară, peste Europa și Parlamentul ei, ca să ia decizii plăcute conforme cu voia lui Dumnzeu, peste țările musulmane și misionarii de acolo, peste întregul pământ.

De asemenea am fost îndemnate să ne rugăm pentru un seceriș bogat. Doar astfel lumea din jurul nostru va fi schimbată, când din inimile noastre vor curge râuri de apă vie, cum spune Sfânta Scriptură. Toate acestea poartă girul Duhului Sfânt, care dorește sporirea, mărirea ariei noastre de influență și lucrare, conform versetului din Isaia 54:2-3: „Lărgește-ți locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale: nu te opri! Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii! Căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii.”

                                                          *

Multe alte aspecte ar mai fi de menționat, dar ne limităm la a evoca în câteva cuvinte formația minunată de tineri ce ne-a încântat efectiv în toate cele cinci zile ale conferinței, conducându-ne într-o închinare puternică în Duh și adevăr, precum și numeroasele mărturii ale lucrării pline de putere a lui Dumnezeu în și prin viața unor surori ca: Mirela Dan (implicată în lucrarea cu copiii abandonați de părinți), Daniela Stoica (a cărei mărturie zguduitoare a fost o revelație pentru participante), surorile din Toflea, cele din Chișinău conduse de sora Lida, absolventele Școlii Debora (Hunedoara), din partea cărora au vorbit Lumința Munteanu și Daniela Lazăr.

Se cuvine a aminti și dulcea comuniune de la cele 14 grupe de părtășie și de studiu  biblic, care ne-am întâlnit (în fiecare zi, de marți până joi inclusiv) în jurul Cuvântului sfânt și a cărții Ligiei Seman, Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu, carte pe care fiecare participantă a primit-o la venirea/înscrierea sa, alături de atât de utila Carte a Conferinței. Din cartea de studiu a Ligiei Seman, am studiat trei capitole consistente. În cadrul acestor grupe de părtășie, am reușit să legăm noi prietenii, să beneficiem de consiliere, să veghem în dragoste și respect una asupra alteia, îndemnându-ne la „fapte bune” (Evrei 10:24) și ajutându-ne reciproc întru consolidarea credinței.  

În fiecare seară, de marți până joi, de la ora 20 la 22, familia Marcel și Emilia Dogar au susținut sesiuni de învățătură, despre problemele pe care le întâmpină cuplurile în relația de familie, dar și cele ale fetelor necăsătorite, respectiv ale femeilor singure, sesiuni extrem de utile, întrucât au fost urmate de răspunsuri la întrebările specifice puse, dar și de rugăciune.

Așadar, bogăția acestei conferințe a fost extraordinară: am fost expuse din belșug Cuvântului Sfânt, am putut beneficia de consiliere de calitate, de închinare și bucurie extraordinară, de  creștere spirituală, aș zice, exponențială. Cu adevărat am plecat de aici SCHIMBATE, NU DOAR ATINSE DE DUMNEZEU pentru că El, Domnul și Mântuitorul nostru S-a îndurat de noi și ne-a oferit o atingere nouă, împrospătătoare și dătătoare de viață.

Pentru toate acestea, mulțumirile cele mai vii se cuvin a fi aduse atât familiei Seman, Ligia și Tibi, cât și întregului colectiv de organizare coordonat cu înțelepciune de sora Mihaela Cordea, care s-au preocupat de toată infrastructura conferinței, să nu ne lipseacă nimic, chiar dacă acest lucru nu a fost posibil fără sacrificii din partea dumnealor.

Mulțumim Domnului pentru tot! Numele Lui să fie slăvit în veci de veci! El să le răsplătească potrivit belșugului Lui de har, în Cristos Isus, tuturor acestora! AMIN!

                                               Prof.dr. Mariana Dvorzsik  

Mulțumim Alfa OmegaTV pentru slujire

Împreună cu Mirela și Tudor Petan și echipa Alfa Omega Tv prin care lucrarea femeilor din România a fost binecuvântata cu multă rodire și înmulțire… mai mult decât ne- am fi putut imagina.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru a fi mereu o binecuvântare pentru națiunea noastră, dragi și prețioși parteneri de lucrare!
Puteți urmari folosind acest link la un folder separat pe youtube, toate cele 5 sesiuni, integral, ale conferintei de la Mamaia-2021: https://youtube.com/playlist?list=PL6Ez8K2zH4SsYBAZZLvg-H5WewmKnoyIz
Mulțumim, Alfa Omega TV pentru slujirea specială.

Lansare de carte – ” Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu „- Mamaia 2021

Cartea “ SCHIMBATĂ, NU DOR ATINS DE DUMNEZEU “ este un studiu biblic pentru femei ce a fost lansată în cadrul Conferinței Naționale a Femeilor, Mamaia , 2021 unde femeile au studiat- o la grupele de studiu biblic având ca lidere studentele de la Școala Biblica “ Debora”.
Cărțile pot fi comandate la telefon: 0748144689
E- mail: ligiaseman@ yahoo.com
“Schimbată, nu doar atinsa de Dumnezeu” este un studiu biblic complex adresat femeilor. Cartea are scopul de a ne conduce spre: o relație mai profundă cu Dumnezeu, vindecare, aflarea unei inimi înțelepte, a identității, a valorii și a scopului în viață. Este un studiu biblic ce ne ajută să ne cunoaștem mai mult pe noi înșine și bogăția resurselor pe care Dumnezeu le- a pregătit pentru noi astfel încât să fim mai mult decât biruitoare în încercările vieții și războaiele spirituale, adevărate femei puternice, femei ale destinului.
ÎNCREDINȚEZ IN MÂNA DOMNULUI ACEASTA CARTE ȘI CRED CA VA ADUCE ROD BOGAT PENTU ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR ȘI GLORIA NUMELUI LUI ISUS CRISTOS.