Sesiune 9 Ligia Seman – Conferinţa Indrăgostirea dătătoare de viaţă – Mamaia 2014

 

Femeia creştină – Conferinţa de femei de la Mamaia 2014 – Tatiana Petric


Conferinţa Destine măreţe şi războiul spiritual 1 (Mamaia 2013) – Ely Hentes şi Rodica Baciu


Puterea rugăciunii- Conferinţa de femei Mamaia-2013, mesaj Mirela Petan


Puterea Rugaciunii 2.58 – Lidia Mihailescu – Conferinta pentru femei de la Mamaia 2012 – partea 2


„Stăpânul a vorbit, iar purtătoarele de vești s-au făcut o armată mare.” (Psalmi 68:11 NTR)

     PENTRU CĂ DUMNEZEU S- A ÎNGRIJIT SĂ MAI AVEM LOCURI DISPONIBILE, INVITĂM CU TOATĂ DRAGOSTEA DOAMNE ŞI DOMNIȘOARE PENTRU A FI ÎMPREUNĂ LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ A FEMEILOR DE LA MAMAIA. ACEASTĂ CONFERINŢĂ, PRECUM TOATE CELELALTE DIN ANII PRECEDENŢI – A FOST PREGĂTITĂ CU MULTE RUGĂCIUNI ŞI ZILE DE POST ÎN COMUN A FEMEILOR DIN ÎNTREAGA ŢARĂ. AŞTEPTĂM ŞI ANUL ACESTA SĂ EXPERIMENTĂM SLAVA LUI DUMNEZEU MANIFESTATĂ ÎN MIJLOCUL NOSTRU. FIECARE DINTRE VOI SUNTEŢI UNICE ŞI SPECIALE ÎN INIMA LUI DUMNEZEU! FĂRĂ OŞTIREA DE FEMEI CARE AUD CUVÂNTUL DOMNULUI ŞI ACŢIONEAZĂ CU ÎNDRĂZNEALĂ, ACEASTĂ CONFERINŢĂ NU AR AVEA REZULTATE VEŞNICE!
Ligia Seman si echipa de organizare


Viziunea lui Dumnezeu pentru viaţa fiecărei femei credincioase mature este de a fi o mamă spirituală pentru femeile mai tinere.

Este de fapt o lucrare de ucenicie cu impact veşnic pentru femeile care slujesc, pentru cele în care se face investiție si pentru toate persoanele din jurul acestora, căci Dumnezeu le-a înzestrat pe femei cu darul de a creea atmosfera familiei şi de a fi ” Eva” – „Dătătoare de viață” . Unde este o femeie credincioasa, trebuie să se vadă puterea vieţii indiferent de împrejurări, iar femeile credincioase, mature spiritual transmit acest principiu femeilor mai tinere influențând astfel lumea… generațiile…
„Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii.”
‭‭1 Tesaloniceni‬ ‭2:7‬ ‭

„Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,”
‭‭2 Timotei‬ ‭3:10‬ ‭
„Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe și pe alţii.”
‭‭2 Timotei‬ ‭2:1-2‬ ‭

„Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoși în credinţă, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbaţii și copiii, să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.”
‭‭Tit‬ ‭2:1-5‬ ‭

 


%d blogeri au apreciat asta: