CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE FEMEI – IUNIE 2012 MAMAIA

  În perioada 26-30 iunie a.c., s-a desfăşurat la Mamaia Conferinţa naţională a femeilor având ca generic o temă de stringentă actualitate: ,,Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu” organizată de Ligia şi Timotei Seman împreună cu o echipă de slujire formată din: Elena Nini, Cornelia Maftean, Valeria Bolmandir, Rodica Filip, Ely Henteş. Cele aproape 350 de participante au venit din toate zonele ţării şi au fost cazate la hotelul de patru stele ,,Palas”, la parterul căruia într-o sală spaţioasă şi frumos amenajată s-a derulat programul dens al conferinţei (mesaje, mărturii, închinare prin cîntare şi mai ales adevărate bătălii ale rugăciunii). Sesiunile s-au desfăşurat după-amiaza, astfel că fiecare participantă s-a putut bucura de mare şi de băile de soare în orele dimineţii în cadrul minunat al plajei din Mamaia în sezon estival.                                                                              
        Vorbitoarele invitate să ia cuvântul sunt femei pline de înţelepciune şi de Duhul Sfânt, de aceea mesajele lor au avut ca scop eliberarea, încurajarea şi echiparea participantelor pentru a face faţă, în aceste vremuri tulburi, sarcinilor multiple ce le revin (ca mame, soţii, gospodine, vecine, colege etc). Fiecare din ele a ţintit o anumită zonă din structura noastră spirituală.
Prima vorbitoare, Lidia Zeller din Eleveţia, a abordat problema identităţii şi a scopului vieţii noastre, insistând asupra adevărului că Cel ce ne-a creat unice ne-a dat ( şi ne dă) o valoare inestimabilă. Deci ,,nu trebuie să cedăm circumstanţelor, să nezbatem în datorii şi sărăcie, acceptând bolile şi eşecurile, ci să fim nişte luptătoare în rugăciuni puternice, fierbinţi care să dezlege binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile, bisericile, oraşele, naţiunea noastră”.
 Margareta Lupaşcu din Suceava a atacat direct tema generică a conferinţei şi a dezvoltat-o în toate resorturile ei intime. Pe un ton cald şi catifelat, domnia sa ne-a vorbit despre mecanismul schimbării care este un proces dureros ce implică două pârghii esenţiale: harul lui Dumnezeu şi  responsabilitatea noastră.Capitolele 7 şi 12 din Epistola sf. apostol Pavel către Romani, Psalmul 32, dar mai ales a doua epistolă a sf. apostol Petru 1:3-8 au fost rând pe rând analizate şi interpretate.  Domnia sa ne-a amintit că ,,Dumnezeu ne-a dăruit TOT ce priveşte viaţa şi evlavia…”.Am fost invitate să descoperim această resursă divină suficientă, acest har extraordinar dăruit nouă din belşug şi, în acelaşi timp, am fost provocate să ,,ne dăm toate silinţele”, să depunem tot efortul posibil pentru a accesa aceste resurse gigantice ce ne stau la dispoziţie şi astfel a înainta pe calea credinţei fiind biruitoare şi roditoare spre slava Lui.
        Ziua de miercuri, 27 iunie, a avut în centrul ei două teme: Iertarea – taina dragostei dumnezeieşti,expusă de Tatiana Petric din Cugir, şi Rodnicia în încercare, detaliată de Rodica Volintiru din Canada. Pornind de la textul biblic din Evanghelia sf. apostol Matei 18: 21-35, Tatiana Petric a punctat metodic cauzele ce determină răni adânci în sufletele noastre (pierderi ireparabile, complexele de inferioritate, mândria, situaţii îngăduite de Dumnezeu în viaţa noastră), detaliind apoi consecinţele distructive ale neiertării care sunt multiple şi înspăimântătoare: boli diverse, ruperea relaţiei cu Dumnezeu, limitarea puterii lui Dumnezeu de  a lucra asupra copiilor şi a partenerului de viaţă, ,,legarea” celui care ne-a greşit şi, implicit, ,,legarea” bisericii din care facem parte şi a puterii lui Dumnezeu de a turna binecuvântări peste ea. În final, vorbitoarea a enumerat paşii ce trebuie parcurşi spre iertare: să conştientizăm răul făcut, să-l recunoaştem înaintea lui Dumnezeu, să acceptăm că şi noi am greşit, să vorbim de bine persoana care ne-a greşit, să o binecuvântăm. Un ingenios şi binevenit ,,prospect pentru iertare” a încheiat sesiunea vorbitoarei.  
        Mesajul Tatianei Petric ne-a răscolit profund şi ne-a adus la o reconsiderare a jertfei Domnului nostru Isus Hristos, astfel că momentele ce au urmat au fost de cercetare şi pocăinţă sinceră înaintea Creatorului iubit. Acest mesaj a fost firesc continuat de cel al Rodicăi Volintiru care ne-a vorbit despre cum să trecem prin încercări în aşa fel încât ele să fie benefice pentru noi şi să-I aducă slavă Domnului. În mijlocul încercării să-L rugăm pe Dumnezeu să ne descopere care este chemarea Lui pentru fiecare din noi şi slava Lui. Să fim conştiente că strategia celui rău este să nu rodim şi astfel să nu I se mărească slava lui Dumnezeu.   Dintre roadele plăcute Domnului a accentuat jertfa de mulţumire, adică închinarea şi lăudarea Numelui lui Dumnezeu. ,,Cel ce-mi aduce mulţumiri ca jertfă, acela mă proslăveşte”.  Pentru a fi roditoare în orice încercare, Rodica Volintiru a enumerat nouă cerinţe dintre care amintim: să ajungem să fim disperate după Dumnezeu, însetate după frumuseţea Lui, să avem o dorinţă mistuitoare de a fi mereu cu El, să ne depărtăm de persoanele negative, de situaţiile care ne-ar pângări, să depindem doar de El, să exersăm disciplina în studierea temeinică a Scripturii şi în rugăciune, pentru a-I oferi lui Dumnezeu prilejul de a ne echipa şi a ne şlefui caracterul, să începem să facem o diferenţă la locul de muncă, acasă, în comunitate.
     Rodica Volintiru este o femeie de înaltă ţinută spirituală care Îl slujeşte pe Domnul în rugăciune şi posturi lungi (chiar şi cel de 40 de zile !), mijlocind înaintea Creatorului pentru ţara noastră. Dânsa este trimisa lui Dumnezeu Tatăl pentru a ne trezi din amorţeală, dintr-o viaţă de creştine letargice şi a ne hotărî să-i urmăm pilda. Prin ea Domnul ne provoacă să punem deoparte măcar o zi de post pe săptămână în care să petrecem timp cu Domnul.
      Ziua de joi, 28 iunie, a fost marcată de mesajele puternice ale Ligiei Seman şi ale Lidiei Mihăilescu care au avut drept titlu: ,,Schimbată , nu doar atinsă de Dumnezeu” respectiv ,,Shekinah – flacăra prezenţei lui Dumnezeu”. Aceste mesaje reprezintă o aprofundare a celor învăţate, o coborâre în profunzimile tainelor lui Dumnezeu. Astfel, Ligia Seman, binecunoscuta scriitoare hunedoreană şi organizatoarea conferinţei alături de soţul ei, Tibi, a cerut ca acesta să se roage pentru ea şi să-i delege autoritatea de a le vorbi participantelor. După acest moment emoţionant, dânsa a intrat rapid în subiectul fierbinte al necesităţii de a accepta zdrobirea ca o garanţie a rodirii. Pentru aceasta trebuie să-I predăm lui Dumnezeu toate cheile fiinţei noastre, inclusiv acea cheiţă tainică, pe care am ascuns-o de ochii Lui până acum. Preţul succesului, al rodniciei este zdrobirea, frângerea pe care s-o acceptăm ca să putem intra şi trăi în prezenţa lui. Astfel shekinah – flacăra prezenţei lui Dumnezeu  nu a strălucit deasupra chivotului decât atunci când acesta a fost adus în cortul întâlnirii de către leviţi cu multă trudă şi efort. Dar odată instalat chivotul în cort, shekinah a strălucit timp de 36 de ani, adică în tot timpul domniei lui David care a ales să fie omul slujirii lui Dumnezeu la locul potrivit, inclusiv ca împărat. Cu gingăşia care o caracterizează, domnia sa ne-a amintit şi de principiul biblic al celor dintâi roade pe care îl vom respecta oferindu-I Domnului primele ore ale fiecărei zile.
     Lidia Mihăilescu a preluat ideea de bază din mesajul Ligiei Seman și a dezvoltat-o într-un mod strălucit continuând să ne vorbească despre shekinah – flacăra prezenței lui Dumnezeu care a strălucit 36 de ani la Ierusalim în cortul lui David penntru că acesta a fost un om ce a îndrăznit cu Dumnezeu, a trăit în prezența Lui. Shekinah a strălucit în cortul întâlnirii indiferent de circumstanțele faste sau nefaste din viața lui: și atunci când l-a pus pe Mefiboșet la masa lui regească, și în victoriile înregistrate, dar și în înfrîngeri, când a fugit de fiul său Absalom sau când a păcătuit cu Batșeba. Din fiecare etapă a vieții lui David, vorbitoarea a scos acele învățături de folos pentru toți părinții și nu numai. Astfel  după experiența cu Absalom, David hotărăște să repare greșeala comisă și investește în Solomon, învățându-l despre calea Domnului, dându-i învățături sfinte. Corolarul tuturor ideilor este aceea a continuării închinării înaintea Domnului, întrucât ea are un corespondent ceresc fiind un act de glorie la adresa lui Dumnezeu. El așteaptă să ne continuăm închinarea indiferent de vorbele, de atitudinile celor din jur, căci așa a făcut și David. El a continuat să I se închine lui Dumnezeu, să-I aducă glorie și astfel Dumnezeu, care este credincios, l-a izbăvit din toate problemele și a revărsat binecuvântări peste el.
                  La finele sesiunii, femeile cu daruri speciale în ceea ce privește mijlocirea, au fost chemate în față și au format un adevărat ,,tunel al rugăciunii” prin care toate participantele au trecut rând pe rând. Era ca și cum s-ar fi luat cu asalt cerul, căci fiecare dintre cele care am trecut prin acest ,,tunel ”  am fot din belșug binecuvântate, alinate, mângâiate și zidite de mâna tare a Dumnezeului cel Viu care Și-a arătat din plin slava prin alesele Sale. Am fost  scăldate parcă în torentul binecuvântărilor divine…
                În penultima zi a conferinței, 29 iunie, mesajele s-au centrat pe viața a două personaje biblice din viața cărora am fost invitate să învățăm mai multe lucruri. E vorba despre Ghedeon și Abigail, iar sesiunile s-au intitulat: Femeia – între limite și potențial și Abigail, femeia care și-a cunoscut  valoarea, iar vorbitoarele au fost Angela Țiprigan și Elena Nini, ambele din Timișoara. Întrucât am fost create ,,ca să slujim de slavă laudei Sale” (Efeseni 1:12), ne-a amintit Angela Țiprigan, diavolul se luptă să pună legături de neputință pe viețile noastre, încercând să zădărnicească planul lui Dumnezeu. În fiecare etape ale vieții, suntem ținta unor limitări: complexe de inferioritate, apartenență, trecut nefavorabil, frică cu toate derivatele ei, necredință, neîncredere în sine etc.  Vestea bună este că Dumnezeu nu Se uită niciodată la limitările noastre, ci doar la ceea ce putem deveni cu investițiile și potențialul pe care l-a pus în noi. Partea care ne revine este de a fi ascultătoare de Domnul, căci potențialul Lui pentru oricare din noi este nelimitat. El constă în: prezența și încurajarea Lui, în dragostea Lui necondiționată și asigurarea biruinței în orice împrejurare dacă perseverăm. Împreună cu resursele Sale inepuizabile, El ne dă și o strategie de luptă și de muncă, precum și condiții de îndeplinit, ca de exemplu: sfințirea,  închinarea, recunoașterea biruinței ca venind doar din mâna Domnului. Așadar scopul celui rău este să ne zidească o închisoare din propriile limitări, în timp ce scopul lui Dumnezeu este să ne elibereze și să ne echipeze zilnic pentru o viață de biruință. Depinde doar de noi de cine vom asculta: de vocea celui rău care vrea să ne concentrăm doar pe limitările noastre sau de vocea Domnului care are rezerve extraordinare de har pentru noi.
         Elena Nini, următoarea vorbitoare,  este ea însăși o femeie valoroasă a lui Dumnezeu care ne-a insuflat un curaj deosebit vorbindu-ne despre Abigail, soția înțeleaptă a lui Nabal. Aceasta și-a cunoscut valoarea oprind o armată de 400 de bărbați de la măcel și salvând astfel multe vieți de la moarte.  Ea a acționat cu fermitate și cu hotărâre  într-o situație limită ieșind în calea lui David și a armatei acestuia și oprindu-l astfel de la păcat. Mai mult, ia asupra ei vina soțului și rostește cuvintele credinței peste David, transformând astfel o situație ce putea deveni tragică într-o binecuvântare atât pentru ea, cât și pentru cei implicați. Provocarea din finalul mesajului ei a fost clar: să nu uităm cine suntem, să ne cunoaștem identitatea și valoarea inestimabilă și să proclamăm peste noi și soții noștri, peste casele noastre cuvintele credinței.
        Un laitmotiv al conferinței a fost cel legat de vorbire, căci ce vorbim, cu aceea ne hrănim și aceea avem. De aceea  să alegem să ne hrănim cu promisiunile minunate ale Tatălui nostru ceresc care are comori nespuse, bogății ascunse pentru fiecare din noi, dacă perseverăm în căile Lui.
       Ultima zi a conferinței, 29 iunie, sâmbătă, a fost dedicată mărturiilor celor prezente despre felul în care au fost atinse și schimbate din temelii de către Dumnezeu prin lucrarea și slujirea surorilor lor, dar și ultimului mesaj rostit de Rodica Baciu din Târgu-Mureș numit  Mai mult decât biruitoare pe câmpul de luptă al minții. Mesajul ei a fost binevenit din mai multe puncte de vedere, căci ne-a oferit o unealtă practică în procesul nostru de transformare în asemănare cu chipul drag al Domnului nostru.  Creierul uman, ne-a spus ea, are o capacitate extraordinară de procesare, e mai performant decât cel mai puternic computer din lume și mult mai rapid.  Dar dacă nu suntem atenți la ceea ce gândim, ajungem să fim controlați de Satan, căci el pune în mintea noastră tot felul de minciuni ori lucruri de nimic care nu merită timpul nostru de gândire. Care este efectul? Unul grav, căci gândurile care ne trec prin cap ne afectează emoțiile și voința și astfel chiar și credința și faptele noastre merg în direcția nedorită. ,,Seamănă un gând și vei culege un cuvânt, seamănă un cuvânt și vei culege o acțiune, seamănă o acțiune și vei culege un obicei, seamănă un obicei și vei culege un destin.” –  iată un motto demn de luat în seamă pentru a ne feri mințile de atacurile subversive, insidioase ale celui rău și pentru a lua o hotărâre fermă de a ne păzi mintea de atacurile lui.                                                                                                                                                   Cum ? În primul rând citind Biblia și rugându-ne neîncetat, chiar și atunci când pregătim mâncarea sau călcăm hainele celor dragi, făcându-ne un obicei din a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în mod consecvent. În felul acesta, gândurile noastre vor fi în conexiune continuă cu cerul și nu vor mai avea timp să vagabondeze fără nicio direcție sau țintă clară. Dar condiția unei rugăciuni eficiente este ca ea să și vizualizeze prin credință rezultatul scontat potrivit versetului : ,,Când vă rugați, să credeți că ați primit deja lucrurile pe care le-ați cerut și le veți primi.”
          Încă din prima zi, toate participantele am fost distribuite în 30 de grupe mici de părtășie și ne-am întâlnit fiecare grupă înainte de servirea prânzului pentru a ne cunoaște mai bine și a dezbate una dintre temele următoare: Beneficiile legământului, Descoperă-ți darul cu care te-a înzestrat Dumnezeu șiÎnvață să schimbi gândurile tale cu cele ale lui Cristos. Aceste teme au avut ca suport trei fișe de lucru redactate în corelație directă cu ceea ce s-a emis în sesiunile anterioare tocmai menționate și au fost extrem de instructive, de ziditoare pentru noi. Părtășia din cadrul acestor grupe a fost dulce și însuflețitoare venind în prelungirea celei din timpul conferinței ca atare.
         Se cuvin a fi menționate și multiplele mărturii de femei care sunt demult în lucrarea Domnului și care, la invitația organizatoarei Ligia Seman, ne-au împărtășit rând pe rând din activitatea lor desfășurată pentru Domnul și în onoarea Lui. Nădăjduim ca cele prezente la acest eveniment important să depună fiecare mărturie despre cele ce s-au petrecut în inima și sufletul ei, despre felul în care a fost realmente nu doar atinsă, ci chiar schimbată de Domnul Dumnezeu prin mesajele atât de duhovnicești expuse de vorbitoarele menționate, prin mărturiile edificatoare și cântările de laudă care au presărat întreg programul și ne-au înălțat sufletele spre cer, prin atmosfera de devoțiune profundă și de rugăciune continuă, prin părtășia dulce și edificatoare care a fost o caracteristică a întregii conferințe.
                                                                                                                                                                                                                                        Mariana Dvorzsik
*
*                *
         ,,Conferința de femei din anul acesta a reprezentat o piatră solidă la temelia vieții mele de credință. Dumnezeu mi S-a adresat exact țintind mai multe aspecte ale vieții mele și a căutat să mă edifice în acele domenii  în care sunt (am fost!) deficitară: încrederea deplină în El, perseverența în rugăciune, continuarea ei în orice împrejurare, alinierea gândurilor la adevărurile biblice, afirmarea cu putere a promisiunilor lui Dumnezeu ca fiind valabile și în dreptul meu și al casei mele etc. Mărturisesc că am revenit acasă cu un nou dor după Dumnezeu, cu o nouă viziune asupra Maiestății Sale divine,  cu o perspectivă mult lărgită a ceea ce lucrează El în viața mea și o mai mare încredere în ceea ce El poate face din mine, în potențialul Lui extraordinar.  Doresc să-I fiu tot mai ascultătoare și să mă adâncesc în Cuvântul său dătător de viață pe care, cunoscându-l tot mai temeinic, să-l pot împărtăși contemporanilor mei ale căror suflete tânjesc  în pustia acestei lumi. Dumnezeu să mă ajute!
      Le mulțumesc pe această cale tuturor organizatorilor conferinței în frunte cu familia Seman, Ligia și Timotei, pentru toată strădania lor care s-a întins pe luni de zile și pe care doar Bunul Dumnezeu o poate răsplăti așa cum știe El, adică regește. Le mulțumesc  vorbitoarelor care s-au prezentat la cel mai înalt nivel posibil și care au avut, toate, ungerea Duhului Sfânt căci mesajele lor, înainte de a fi pe buzele lor, au ars în inima lui Dumnezeu Însuși.
      Ca lideră a grupei mici cu nr. 17, m-am bucurat să cunosc cinci surori minunate: Magdalena Toader din Vaslui, Irina Cazacu din București, Valuca Chiriac din Toflea, Angela Furdui din Arad și Claudia Todea din Reghin. Lor le mulțumesc că mi-au împărtășit din necazurile și bucuriile lor, că mi-au dat prilejul să le slujesc prin rugăciune și în înțelegerea mai profundă a unor adevăruri spirituale din fișele de studiu puse la dispoziția noastră de către organizatori. Le mulțumesc pentru susținerea lor în rugăciune, pentru inima caldă și interesul arătat, pentru promisiunea de a continua să ne rugăm unele pentru altele. Dumnezeul cel  Atotputernic să ne ajute să perseverăm în viața nouă, schimbată radical pe care ne-a ajutat s-o descoperim în cadrul conferinței!”
                                                                                                    Mariana Dvorzsik, Oradea
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s