Rugăciune şi post pentru eliberarea planului lui Dumnezeu pentru conferinţa de la Mamaia – iunie 2013

Rugăciune şi post pentru eliberarea planului lui Dumnezeu pentru conferinţa de la Mamaia – iunie 2013 – pe care l- a alcătuit în Sine Însuşi pentru biserica Lui – “ plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi ” -înainte de a fii lumea

Miercuri 5 iunie 2013 – pentru unitatea Trupului, armonia Duhului Sfânt şi resursele necesare.

Confrom Isaia 58: 9: , 11, 12 – marele capitol despre post, avem o listă cu 10 promisiuni specifice pentru cei care postesc după voia lui Dumnezeu: lumină, sănătate, dreptate, slavă, răspuns la rugăciune, călăuzire neîncetată, satisfacţie, reîmprospătare, lucrări care dăinuiesc, restaurare. Având în vedere aceste beneficii enorme şi faptul că împreună unite suntem mult mai puternice:” Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl care este în ceruri.” ( Matei 18:19) Unul singur poate pune pe fugă o mie, iar doi pot pune pe fugă zece mii. ( Deuteronom 32:30 – Duhul Domnului ne- a călăuzit la aceste zile de post.)

Biserica este Trupul lui Hristos. Acest Trup alimnetează fiecare mădular al Trupului. Mai mult – Trupul oferă protecţie fiecărui mădular. Acest lucru este important în special când este vorba de războiul spiritual. În Efeseni – cartea războiul spiritual vedem că acesta e legat de biserică nu de indivizi. Satan nu se teme de indivizi, el se teme de biserică. Matei 16: 18 ” Pe această stâncă voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor învinge.” Trebuie să îl întâlnim pe diavol la nivelul Trupului. Chiar şi în rugăciunile personale trebuie să rezistăm prin credinţă la nivelul Trupului. Războiul spiritual este un război care antrenează toate mădularele nu este un război izolat. Un copac singur poate fi doborât uşor, dar o pădure întreagă nu poate fii doborâtă uşor. Lui Satan îi place să aleagă ca obiective ale sale pe cei care nu au nici o acoperire.

Să ne rugăm pentru unitate la nivelul fiecărui grup de femei care vor veni la conferinţă, pentru unitatea supranaturală la nivelul echipei de organizare, în special pentru protecţia liderelor de grup, a liderelor echipei de organizare: Elena Nini, Cornelia Maftean, a coordonatorilor conferinţei: Ligia şi Tibi Seman, a tuturor celor care vor sluji.
Ne ridicăm în Numele lui Isus Hristos împotriva oricărui duh de mândrie, teamă, judecată, critică, egoism. Chemăm Sângele lui Isus Hritos să curăţească orice inimă şi cuget şi prin el să fim sfinţiţi, puşi deoparte- noi şi casele noastre aşa cum au fost israeliţii – sfinţiţi şi protejaţi de îngerul nimicitor asupra Egiptului prin sângele Mieleului uns pe uşiorii casei.

Vrem să aducem în mod special înaintea tronului de îndurare a lui Dumnezeu – nevoile financiare ale conferinţei.

Mai sunt în aşteptare de resurse care vin din Mâna lui El Sahadai – Dumnezeul Cel Atotsuficient : femei necreştine, fete şi femei din familii aflate la limita existenţei, din familii dezorganizate, femei văduve, femei care au trecut prin trauma divorţului şi totodată câteva femei trecute prin abuzuri care au nevoie să participe la această conferinţă. Până în momentul de faţă am reuşit să sponsorizăm integral sau cu o parte în jur de 40 de fete şi femei care sunt în asemenea situaţie şi femei lucrătoare, dar mai sunt încă femei şi fete din categoriile amintite care doresc să participe împreună cu noi. Avem încredere că Dumnezeu se va îngriji de toate acestea după bogăţia Sa în slava în Isus Hristos şi că lipsa finanţelor nu va fii o piedică pentru ca aceste suflete să intre în destinul pregătit de Dumnezeu pentru ele.

De asemenea, aducem înaintea lui Dumnezeu sponsorizarea cazării şi sejurului echipei TV Alfa Omega plus drumul lor. Una dintre cele mai mari binecuvântări de care am avut parte anul trecut a fost parteneriatul cu TV Alfa Omega. Prin slujirea lor a fost posibilă valorificarea mesajelor la un nivel deosebit de înalt a întregii conferinţe. Mii de femei creştine şi necreştine din toată ţara au putut să fie binecuvântate prin ceea ce ei au transmis pe postul televiziunii de la conferinţa noastră. Ei sunt o adevărată binecuvântare pentru naţiunea noastră!

Proclamăm în unitatea peste această conferinţă: Coloseni 1:16 – 19… „Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului şi al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” şi Efeseni1:9-11,22-23: ” Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care îl alcătuise în Sine Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor… În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate lucrurile după sfatul voii Sale.. El I-a pus totul sub picioare, şi l-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii care este trupul Lui, plinătate Celui ce plineşte totul în toţi.”

Avem încredere că Dumnezeu va binecuvânta şi El Însuşi se va îngriji de toate aceste trebuinţe ale Împaratiei Lui după bogăţia Sa în slavă în Isus Hristos. AMIN!
Orice sponsorizare a unei femei care va putea participa la această conferinţă poate schimba o veşnicie, un destin. Ne rugăm ca Acel care cunoaşte gândul, rugăciunea în taină şi suspinul acestor femei să se îngrijească El Însuţi de aceste nevoi ale lor.

În slujba Împăratului împăraţilor,
Ligia şi Tibi Seman

Rugăciunile în unitate ale tuturor femeilor creştine sunt o parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru planul Lui pentru această generaţie. Nu suntem o victimă a împrejurărilor, a societăţii ci o parte a soluţiei lui Dumnezeu, o lumină ce nu poate fii ascunsă, o cetate aşezată pe munte pentru familiile noastre, soţii, copiii noştrii, biserică, scara blocului nostru, strada unde locuim, oraş şi naţiune.

UN CUVÂNT SPUNE DOMNUL ŞI FEMEILE ADUCĂTOARE DE VEŞTI BUNE SUNT O MARE OŞTIRE! ( Psalmul 68: 11)

Un gând despre „Rugăciune şi post pentru eliberarea planului lui Dumnezeu pentru conferinţa de la Mamaia – iunie 2013

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s