Rugăciune şi post pentru eliberarea planului lui Dumnezeu pentru conferinţa de la Mamaia – iunie 2013 – pe care l- a alcătuit în Sine Însuşi pentru biserica Lui – “ plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi” -înainte de a fii lumea

Miercuri 12 iunie 2013 – pentru unitatea Trupului, armonia Duhului Sfânt şi ungerea specială a celor care vor sluji

Confrom Isaia 58: 9: , 11, 12 – marele capitol despre post, avem o listă cu 10 promisiuni specifice pentru cei care postesc după voia lui Dumnezeu: l. sănătate, dreptate, slavă, răspuns la rugăciune, călăuzire neîncetată, satisfacţie, reîmprospătare, lucrări care dăinuiesc, restaurare. Având în vedere aceste beneficii enorme şi faptul că împreună unite suntem mult mai puternice: Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl care este în ceruri( Matei 18:19). Unul singur poate pune pe fugă o mie, iar doi pot pune pe fugă zece mii. ( Detuteronom 32:30 – Duhul Domnului ne-a călăuzit la aceste zile de post.

1 Corinteni 12:18 Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare din trup aşa cum a dorit EL”. Fiecare mădular a fost pregătit de Dumnezeu să aibă un loc clar, o poziţie clară şi o repartizare clară. O altă versiune de traducere a versetului din Romani 12:5, spune: “Fiecare îşi găseşte semnificaţia şi funcţia ca parte a Trupului Său”

O femeie care este dotată de Dumnezeu cu uşurinţa de a observa detaliile, de a fi creativă şi totodată de a putea exprima uşor ceea ce gândeşte, chiar dacă se aşează pe o ultimă bancă nu poate fi neutră la ceea ce se petrece la o strângere a bisericii. Orice om este creat de Dumnezeu nu doar să consume, ci şi pentru a dărui. O femeie este proiectată de Dumnezeu pentru a-şi folosi toată creativitatea ei, feminitatea în scopul slujirii. Numai, chiar faptul că acolo pe o bancă există un suflet de femeie, (acela poţi fi tu!) se datorează unui proiect a lui Dumnezeu, dinainte de veşnicii. Nu am cuvinte să exprim cât de importantă eşti în ochii lui Dumnezeu. Dacă nu ai fi tu acolo, ceva ar fi lipsit din Marele Plan a lui Dumnezeu. Poate pentru faptul că te vezi nebăgată în seamă şi neînsemnată nici nu ţi-a trecut prin minte că în forma unică, aşa cum eşti tu, şi totodată în viziunea lui Dumnezeu cum va trebui să fii – eşti absolut esenţială pentru împlinirea în totalitate a Scopului Său Etern. Totodată acest plan nu se poate împlini decât prin raportarea ta corectă la trupul lui Hristos.

Ne rugăm ca la această conferinţă fiecare femeie înţelegându- şi poziţia şi repartizarea clară în Trupul lui Hrostos – nu doar să consume, ci şi să slujească. Ne rugăm pentru acelea care au darul special de mijlocire, pentru lidere de grupuri, pentru cele care au darul administrării, al compasiunii şi în mod special pentru cele care au darul învăţăturii şi vor sluji ca vorbitoare. Ne rugăm ca fiecare în parte dintre ele: Lidia Zeller, Eli Henteş, Tatiana Petric, Rodica Volintiru, Elena Nini, Mirela Peţan, Rodica Baciu, Ligia Seman, Rodica Maloş, Shaneen Clarke – să caute ungerea şi să se supună ungerii. Să se afle în mod direct sub Cel care este Capul – Hristos. Porţia fiecărui mădular nu este pentru el însuşi, ci pentru întregul Trup. Doar dacă această porţie se revarsă deasupra binecuvântările trupului ajung la plinătatea cu care Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze.

În Efeseni 1: 17-19, apostolul Pavel, dorind plinătatea bisericii din Efes se roagă în felul următor: ”Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi credincioşii nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui” Pentru fiecare lucrare a bisericii Dumnezeu a pregătit înainte de veşnicie o moştenire nespus de bogată, nemărginită. Această moştenire aparţine credincioşilor care sunt mădulare din trupul Lui, os din oasele Lui. Ne rugăm pentru eliberarea acestei plinătăţi!

Proclamăm în unitatea peste această conferinţă: Coloseni 1:16 – 19: ” Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului şi al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi Efeseni1:9-11,22-23:” Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care îl alcătuise în Sine Însuşi ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor… În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate lucrurile după sfatul voii Sale. El I-a pus totul sub picioare, şi l-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii care este trupul Lui, plinătate Celui ce plineşte totul în toţi.”

Avem încredere că Dumnezeu va binecuvânta şi El Însuşi se va îngriji de toate aceste trebuinţe ale Împărăţiei Lui după bogăţia Sa în slavă în Isus Hristos. AMIN!
În slujba Împăratului împăraţilor,
Ligia şi Tibi Seman

Rugăciunile în unitate ale tuturor femeilor creştine sunt o parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru planul Lui pentru această generaţie. Nu suntem o victimă a împrejurărilor, a societăţii, ci o parte a soluţiei lui Dumnezeu, o lumină ce nu poate fii ascunsă, o cetate aşezată pe munte pentru familiile noastre, soţii, copii noştrii, biserică, scara blocului nostru, strada unde locuim, oraş şi naţiune.

UN CUVÂNT SPUNE DOMNUL ŞI FEMEILE ADUCĂTOARE DE VEŞTI BUNE SUNT O MARE OŞTIRE! ( Psalmul 68: 11)

Reclame

Un gând despre „Rugăciune şi post pentru eliberarea planului lui Dumnezeu pentru conferinţa de la Mamaia – iunie 2013 – pe care l- a alcătuit în Sine Însuşi pentru biserica Lui – “ plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi” -înainte de a fii lumea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s