Rugăciune şi post pentru eliberarea planului lui Dumnezeu pentru conferinţa de la Mamaia – iunie 2013 – pe care l-a alcătuit în Sine Însuşi pentru biserica Lui – “ plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi” -înainte de a fii lumea

Miercuri 19 iunie 2013

Conform Isaia 58: 9: , 11, 12 – marele capitol despre post, avem o listă cu 10 promisiuni specifice pentru cei care postesc după voia lui Dumnezeu: lumină, sănătate, dreptate, slavă, răspuns la rugăciune, călăuzire neîncetată, satisfacţie, reîmprospătare, lucrări care dăinuiesc, restaurare. Având în vedere aceste beneficii enorme şi faptul că împreună unite suntem mult mai puternice: “Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl care este în ceruri.”( Matei 18:19) Unul singur poate pune pe fugă o mie, iar doi pot pune pe fugă zece mii. ( Detuteronom 32:30 – Duhul Domnului ne- a călăuzit la aceste zile de post).

Ne vom ruga pentru toate femeile participante, familiile şi bisericile de unde vin. Ne rugăm ca fiecare dintre femei – în aceste zile să îşi poată lăsa în pace şi cu resurse familia, pentru binecuvântarea călătoriei fiecăror participante.

Ne rugăm ca în zilele de conferinţă – Duhul lui Dumnezeu să vorbească fiecăror categorii de femei: celor căsătorite pentru nevoile lor specifice de fii „parakaleo” – ajutor potrivit pentru soţii lor, celor care au ca soţi doar pe Domnul – să fie încurajate, fetelor să li se dea vizune şi direcţie specială pentru viaţa, femeilor cu soţi necreştini să primească răspunsuri, eliberare şi putere proaspătă.

Ne rugăm special pentru toate femeile care sunt mame şi mame spirituale. Îl vom lăuda pe Dumnezeu pentru că ne- a creat : EVA – grandioasa operă a lui Dumnezeu predestinată să aducă viaţă pe toate căile: sufleteşte, spiritual, fizic.

Ioan 10: 10, 11:” Hoţul nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s- o aibă din belşug.” Proverbe 14:1 – ” Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, dar femeia nebună o dărâmă cu însăşi mâinile ei.” Proverbe 31:27 – ” Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei.”

Ne vom ruga special – Cuvântul semănat să fie preţuit de fiecare dintre noi şi astfel să aducă rodire şi multiplicare pentru viaţa vesnică. Încredinţăm în Mâna Lui Hristos inimile noastre. Lucrarea lui Hristos faţă de Biserică este aceea de a o hrăni şi de a o îngriji cu drag, deoarece Biserica este EL Însuşi: Efeseni 5: 25 – 29 – ” Bărbaţilor, iubiţi- vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S- a dat pe Sine pentru ea, ca s- o sfinţească, după ce a curăţat- o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să- şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi- a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.”

Cea mai înaltă revelaţie a Bisericii de către Dumnezeu se găseşte în cartea Efeseni, cartea războiului spiritual şi a relaţiilor de familie. El va lupta pentru noi, soţii, copii, familiile şi bisericile noastre, ne va îngriji şi ne va hrăni cu drag deoarece noi toţi am ieşit din Hristos – „ os din oasele Sale şi carne din carnea Sa” . Ne rugăm special ca revelaţia grijei Lui faţă de Biserica Sa care înseamnă şi grija Lui personală faţă de fiecare dintre noi – madulare ale Lui – să ne copleşească, să ne dea curaj în luptă şi să ne schimbe inimile.

Am vrea să ne rugăm special pentru echipa de consiliere, protecţia lor, a familiilor şi a tot ce are legătură cu ele, şi pentru o ungere specială când vor sta de vorbă cu fiecare femeie. De asemenea – să ne rugăm pentru eliberarea de orice formă de frică, confuzie, mândire sau neîncredere legată de ceea ce înseamnă slujba de consiliere. Ieremia nu suferea din pricina rănilor nemaipomenite, ci din cauză că exista vindecare pentru rănile lor, dar ei nu îşi dădeau seama. Ieremia 8: 22: ” Nu este nici un leac alinător în Galaad? Nu este nici un doctor acolo? Pentru ce nu se face vindecarea fiicei poporului meu?

Ne rugăm ca Duhul Domnului nostru Isus Hristos, consilierul suprem să conducă orice discuţie, orice sfat şi orice conexiune. Proclamăm în unitate pentru această conferinţă: ” Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M- a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M- a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi ” terebinţi ai neprihănirii”, ” un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.”

Proclamăm în unitatea peste această conferinţă: Coloseni 1:16 – 19 – ” Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului şi al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi Efeseni1:9-11,22-23 – ” Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care îl alcătuise în Sine Însuşi ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate lucrurile după sfatul voii Sale. El I-a pus totul sub picioare, şi l-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii care este trupul Lui, plinătate Celui ce plineşte totul în toţi.”

Avem încredere că Dumnezeu va binecuvânta şi El Însuşi se va îngriji de toate aceste trebuinţe ale Împărăţiei Lui după bogăţia Sa în slavă în Isus Hristos. AMIN!

Rugăciunile în unitate ale tuturor femeilor creştine sunt o parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru planul Lui pentru această generaţie. Nu suntem o victimă a împrejurărilor, a societăţii, ci o parte a soluţiei lui Dumnezeu, o lumină ce nu poate fii ascunsă, o cetate aşezată pe munte pentru familiile noastre, soţii, copiii noştrii, biserică, scara blocului nostru, strada unde locuim, oraş şi naţiune.

” UN CUVÂNT SPUNE DOMNUL ŞI FEMEILE ADUCĂTOARE DE VEŞTI BUNE SUNT O MARE OŞTIRE! ” ( Psalmul 68: 11)

În slujba Împăratului împăraţilor,
Ligia şi Tibi Seman

Reclame

2 gânduri despre „Rugăciune şi post pentru eliberarea planului lui Dumnezeu pentru conferinţa de la Mamaia – iunie 2013 – pe care l-a alcătuit în Sine Însuşi pentru biserica Lui – “ plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi” -înainte de a fii lumea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s