Destine măreţe şi războiul spiritual – sesiune, Mamaia 2013

ligia semanLIGIA SEMAN locuieşte în oraşul Hunedoara împreună cu cele două fete ale sale – Ruth şi Rebeca, şi soţul ei, Tibi. Este scriitoare, autoare a patru romane creştine de succes: ” Funiile dragostei”, “Tragedie şi Triumf” şi “Portrete din cioburi”, şi a unui studiu biblic cu adresabilitate feminină, ” Domnind peste îmrepujăririle vieţii”, prin care au fost atinse vieţile multor femei. Împreună cu soţul ei, Tibi, sunt invitaţi să vorbească la numeroase seminarii şi conferinţe din ţară şi diasporă. Ligia, îmrepună cu soţul ei şi echipa de slujire, organizează conferinţe naţionale de femei, având drept scop eliberarea, restaurarea şi echiparea femeilor din România.

Care este destinul nostru?

PLANUL LUI DUMNEZEU – Omul să exercite autoritatea, stăpânirea sa pe pământ. Geneza 1: 26 – ” Şi Dumnezeu a spus: să facem om după asemănarea Noastră; şi ei să aibă stăpânirea peste peştii mării, peste păsări, peste vite şi peste orice târâtoare care se târăşte peste tot pământul.”Psalmul 8 spune că dumnezeu l- a făcut pe om cu puţin mai prejos decât îngerii, dar apostolul în Evrei 2: 13- 15 a schimbat OM în ISUS. RĂSCUMPĂRAREA OMULUI ESTE PRIN EL. Dumnezeu a intenţionat ca omul să exercite autoritatea în Numele Său: ” Tuturor celor ce cred în El, le- a dat dreptul (exousia – autoritatea) să se numească copii ai lui Dumnezeu.”( Ioan 1: 12). Limba greacă: dreptul – exousia care este tradus prin autoritate. Aceasta este ceea ce de fapt, o persoană primeşte la naşterea din nou: autoritatea de a deveni copil al lui Dumnezeu. Autoritatea este eficientă doar în măsura în care este exercitată. Cucerirea Canaanului a însemnat intrarea în destin a poporului, împlinirea visului lui Dumnezeu pentru popor.

Întreaga viaţă creştină – un război spiritual. Nu poţi fii neutru!

Mulţi creştini trăiesc o viaţă de înfrângere pentru că nu ştiu că atunci când au devenit copii ai lui Dumenzeu, au intrat în lupta cu diavolul însuşi. Neînţelegând că sunt în război, nu ştiu că victoria le aparţine.

Războiul spiritual din Apocalipsa

Apocalipsa 12: 5, 6 – ” Femeia a fugit în pustie”; v. 7 – “ …şi a fost un război în cer”
Mihail – înseamnă ” Cine este ca Dumnezeu?” Este ca şi cum Mihail i- ar spune lui Satan: ” Tu vrei să fii ca Dumnezeu, dar nu vei reuşi niciodată!” Mihail aparare şi în războiul spiritual descris în Daniel 10: 1- 13 – ” Daniele, nu te teme de nimic” Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi- ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumenzeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăţiei perşilor mi- a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi- a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.” Unul dintre Numele prin care Dumnezeu Îşi revelează caracterul Său în Cuvântul Său – este EL ELYON – Nume care Îl desemnează pe Dumnezeu drept ” Conducătorul suprem al întregului univers.” ( Daniel 4: 34)

Rezultatul luptei dintre Mihail şi dragonul

1. Biruinţa lui Mihail asupra dragonului; v. 9 – ” Şi ei nu au putut birui şi nici nu li s- a mai găsit locul în cer.”
2. Stăpânirea şi autoritatea lui Hristos pentru că pârâşul fraţilor Lui a fost aruncat jos (Apocalipsa 12: 10).

AUTORITATEA – pe care Hristos ne- a desemnat- o nouă – Matei 16: 19, 20 – ” Şi eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi dezlegat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.” Expresia ” porţile locuinţei morţilor “ reprezintă pe Satan şi oştile lui, deoarece cuvântul ” porţi” se poate referi la fortificaţii. Cheile erau simbolul autorităţii. Lega şi dezlega – limba greacă- deo şi luo – a interzice şi a permite, deo – mai înseamnă şi control supranatural. Cu alte cuvinte, Hristos ne- a dat autoritatea de a executa voia lui Dumnezeu pe pământ: ” Isus s- a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le- a zis: Toată puterea Mi- a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi- vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându- i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţ- i să păzească tot ce v- am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” ( Matei 28: 18- 20)

Cum să identificăm planurile celui rău în viaţa noastră

Efeseni 6: 11 – ” Îmbrăcaţi- vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteţi ţine piept uneltirilor diavolului.” Uneltiri”- în limba greacă – methodia – şiretenie, amăgire, înşelăciune.

1. . Multe păcate sunt înfăptuite mai întâi în imaginația minții. Multe lucruri neplăcute în relaţii își au originea în aceste închipuiri. Omul este rezultatul gândirii lui. Viaţa omului, ceea ce este, ceea ce face şi tot mediul lui înconjurător este rezultatul gândirii lui. Prov 7: 23 2 după cum gândeşte în inima lui aşa e el”. Daca va câtiga modul de gândire a unui om – Satan poate face ce vrea din el şi cu viaţa lui, influenţând chiar şi mediul înconjurător.
2Corinteni 10: 4-5 Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pamânteşti ci sunt puternice întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi rasturnam izvodirile mintii si orice inaltime care se ridica impotriva cunostintei lui Dumnezeu şi orice gand il facem rob ascultarii de Hristos”

2. Lucrarea lui Satan asupra trupului omului – Vindecarea soacrei lui Petru( Luca 4: 38, 39). Multe boli nu sunt reale, ci sunt lucrări ale lui Satan. Multe boli sunt suferinţe fizice, dar multe sunt rezultatul atacurilor satanice asupra trupului. Copiii lui Dumnezeu trebuie să înveţe cum să se împotrivească acestor atacuri asupra trupului lor.

3. Atacul lui Satan în conştiinţă – acest atac este ceea ce noi numim acuzaţie şi provoacă suferinţe mari creştinului care se simte vinovat şi astfel incapabil de a sta înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să învăţăm să deosebim o conştiinţă aflată sub acuzaţie şi mustrarea Duhului Sfânt.
Cum putem deosebi o conștiință aflată sub acuzație și mustrarea Duhului Sfânt?
1. Acuzația lui Satan nu este niciodată limpede și precisă, în timp ce revelația din partea Domnului îți arată foarte distinct păcatul. Acuzația lui Satan este ca o bolboroseală de neînțeles. În Proverbe 19: 13, Biblia ne spune că „o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină care picură într-una” Acuzația lui Satan operează într-un mod asemănător: bolborosește mult, ca o femeie vorbăreață și nemulțumită. Natura ei este de așa manieră că nu-ți vorbește limpede, ci tot îndrugă cuvinte pentru a te lăsa cu un sentiment de vinovăție. Așa este acuzația satanică. Nu vine niciodată cu îndrăzneală, ci este mai degrabă o mormăială nedeslușită ce se tot repetă până ajungi să te simți foarte nefericit. Când însă vine Duhul Sfânt, el te luminează cu o lumină mare astfel încât îți vezi clar greșeala. Ori de câte ori apare o șoaptă care te acuză de o greșeală și te copleșește atât de mult încât nu poți nici să te rogi, nici să mărturisești, nici să te apropii de Dumnezeu, atunci cu siguranță ești sub o acuzație satanică și trebuie să i te împotrivești.
2. Rezultatele acuzației satanice sunt foarte diferite de rezultatele mustrării Duhului Sfânt. Dacă este mustrarea Duhului Sfânt, vei avea bucurie și pace în lăuntrul tău după ce ți-ai mărturisit păcatul. În momentul în care ești mustrat, suferi foarte mult; dar de îndată ce îți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu, te bucuri iarăși de pace în inima ta. Câteodată vei fi chiar plin de bucurie, căci povara cea grea a fost ridicată. Nu la fel este cu acuzația satanică. Chiar când te rogi și mărturisești, continui să fi deranjat de cicăleala lui. El îți va sugera că ești păcătos și nefolositor, că mărturisirea ta înaintea lui Dumnezeu este fără nicio valoare, că vei fi tot atât de slab după ce te-ai iertat pentru iertare cum ai fost și înainte. Acestea sunt indicii sigure că acuzația vine de la Satan, că nu este mustrarea Duhului Sfânt.
Atâta timp cât cugetul tău este tulburat de un păcat neiertat, utilitatea ta este nulă. Așadar, învățați să vă împotriviți la toate lucrările lui Satan în conștiința voastră. Satan îi scoate din luptă pe creștinii superficiali, ademenindu-i să păcătuiască, dar pe creștinii spirituali caută să-i dezarmeze folosind acuzația. El îl face neputincios pe creștinul carnal prin păcat, iar pe creștinul spiritual prin acuzație. (sursa – „Iertarea carmuitoare si Impotriviti-va diavolului”- Watchman Nee)
Evrei 12: 22 – 24 Ci v-ati apropiat de Muntele Sionului… si de sangele stropirii care vorbeste mai tare decat sangele lui Abel.
Evrei: 4: 15 Caci nu avem un Mare Preot care sa nu aiba mila de slabiciunile noastre ci unul care in toate lucrurile a fost ispitit ca si noi dar fara pacat. Sa ne apropiem dar cu deplina incredere de scaunul harului, ca sa capatam indurare, si sa gasim har pentru ca sa fim ajutati la vreme de nevoie
Una dintre principalele arme împotriva acuzării lui Satan este a înţelege că sursa noastră nu stă în meritele noastre ci în mila şi îndurarea lui Dumnezeu.
Cuvantul indurare are un singur inteles: „ da-mi ceea ce am nevoie nu ceea ce merit!”
Cand nu intelegi mila lui Dumnezeu nu te grabesti sa alergi la El in vremuri de nevoie! Si cu toate ca – durmanul nu te poate desparti de dragostea lui Dumnezeu – gaseste placere in a te amagi sa nu iti insusesti ceea ce iti apartine. Strategia lui este sa te convinga ca nu meriti sa primesti nimic de la Dumnezeu, nimic din ceea ce ai nevoie. El vrea sa te convinga sa nu ceri pentru ca nu meriti. Nu asculta minciuna celui rău! Mila este un atribut a lui Dumnezeu! Dumnezeu este ajutorul tau mereu prezent in vremuri de nevoie! El doreste sa fie milos! Nu te indeparta de EL ci alearga la tronul milei Sale!

4. Atacul lui Satan în emoţiile noastre – o altă săgeată a diavolului este cea care poate ataca emoţiile noastre. Cele mai des întâlnite emoţii sunt teama şi depresia. ” Dumnezeu nu ne- a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” ( 2 Timotei 1: 7).

5. Asaltul lui Satan prin împreujurări – El Elyon – Nume care Îl desemnează pe Dumnezeu drept conducătorul suprem al întegului Univers. Nici o făptură – om, înger sau diavol, nu se pot împotrivi lui Dumnezeu: ” Diavolul nu poate trece peste ceea ce îi este permis de Dumnezeu.” (Iov 1: 6- 12; 11- 10).
” Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.” ( Matei 10: 30)
Mediul nostru este în întregime rânduit de Dumnezeu, totuși multe atacuri pot să vină de la Satan.
Furtuna mare care s-a starnit când Domnul dormea în barcă. „Doamne, scapă-ne că pierim” (Matei 8:25). În mod obişnuit, vântul şi marea nu sunt pasibile de mustrare pentru că ele nu posedă o personalitate. Dar aici Domnul le-a mustrat, întrucât în spatele lor se afla Satan, iar Satan este pasibil de mustrare.
Ori de câte ori Satan ne atacă prin împrejurări, trebuie să avem în vedere două lucruri.
1 Petru 5: 6, 9
1. „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu” (v. 6)
2. „Împotriviţi-vă diavolului” (v. 9).
Rugăciunea noastră ar trebui să fie: „Doamne, mă smeresc sub mâna Ta cea puternică! Mă supun la tot ceea ce Tu îmi trimiţi! Mulţumesc şi te laud pentru suveranitatea Ta!” Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să rostească niciun cuvânt de nesupunere, ci mai degrabă trebuie să se supună împrejurărilor. Chiar dacă este un atac din partea lui Satan, totuşi el a fost îngăduit de Dumnezeu. Pe de altă trebuie să ne împotrivim lui Satan, spunând: „Tot ceea ce face Domnul primesc, dar orice face Satan resping în mod categoric. Mă împotrivesc la tot ce a venit asupra mea prin Satan.”
Cele mai multe împrejurări ne sunt date de Dumnezeu ca să învăţăm anumite lecţii din ele; totuşi, sunt unele cazuri ce vin din partea lui Satan. Din acestea noi nu avem ce să învăţăm, doar suferinţa inutilă. Disciplina Duhului Sfânt este pentru zidirea noastră, dar atacul lui Satan este intenţionat pentru a ne distruge.

Armele de luptă în războiul spiritual

1. Numele Domnului

” Unii se bizuie pe caii lor, alţii pe carele lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad, dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare. De aceea şi Dumnezeu L- a înălţat nespus de mult, şi I- a dat Numele care este mai presus de orice alt nume.” (Psalmul 20: 7, 8). ” Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămân şi de sub pământ.” (Filipeni 3: 9, 10)

Dumnezeul oştirilor – Iehova Savaot nu este pentru cei care au depus armele, încetând să mai lupte. În Isaia, Ieremia, Amos, Hagai, Zaharia şi Maleahi – Dumnezeul oştirilor este folosit în mod repetat de 52 de ori în Zaharia şi 83 de ori în Ieremia. În Ezechiel – niciodată!! DE CE? El este Numele lui Dumnezeu pentru situaţii extreme ale vieţii. Deseori nu ne dăm seama de nevoia noastră de a alerga la Dumnezeul Oştirilor, până când ajungem sleiţi de puteri şi eşuăm. Acest Nume este pentru cei care îşi dau seama că nu au resurse suficiente pentru a face faţă luptei pe care o duc. Acesta este Numele la care să alergăm atunci când nu mai există alt ajutor din punctul nostru de vedere.

Iehova Savaot – Dumnezeul Oştirilor – folosit pentru prima dată în cartea 1 Samuel 1: 1- 6- 10, unde este vorba de Ana, o femeie care trăieşte un eşec.

* Satan atacă unitatea familiei ca s- o nimicească. De ce familia? ” Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie în ceruri şi pe pământ” (Efeseni 3: 15). Dumnezeu este Tatăl taţilor, exemplul suprem de părinte. Din El îşi trage numele orice familie din cer şi de pe pământ. Orice familie trebuie să urmeze exemplul Său de dragoste şi de neprihănire. Efeseni – cartea războiului spiritual tratează în mod special relaţiile de familie.

* Una dintre cele mai mari ameninţări pentru progresul lui Satan sunt un soţ şi o soţie creştini care sunt dedicaţi să educe copiii creştini pentru răspândirea Împărăţiei Lui.

* A doau categorie atacată de Satan sunt familiile în care numai unul dintre părinţi e creştin dedicat. De ce? ” Părinţii sau partenerii creştini sunt ca sarea care opresc degradarea şi îi fac pe ceilalţi membrii ai familiei să înseteze după Hristos” ( 1 Corinteni 7: 14).

* De asemenea, Satan face tot ce poate să ne împiedice să ne îndeplinim responsabilităţile faţă de copiii noştri. Dorinţa lui este să îndepărteze inimile taţilor de copiii lor şi ale copiilor de ale taţilor. Înstrăinarea este jocul lui. La mame vine cu neîncredere, teamă, hiperprotecţie, arme fireşti. În Numele lui Isus Hristos avem autoritate în lupta spirituală pentru familiile noastre. ” Isus le- a zis: ” Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v- am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu va putea vătăma.” (Luca 10: 18, 19).

2. Sângele Mielului

Cum îl biruie creştinii pe Satan: ” Ei l- au biruit prin Sângele Mielului, şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi- au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12: 11)

Ce face Sângele lui Isus Hristos pentru noi?

1. Răscumpărare şi iertare: “În El avem răscumpărarea, prin Sângele Lui iertarea păcatelor după bogăţiile harului Său” (Efeseni 1: 7)

2. Curăţirea de păcate: ” Dar dacă umblăm în lumină după cum El Însuşi este lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne curăţeşte de orice păcat.” (1 Ioan 1: 7)

3. Sfinţenia: ” De aceea şi Isus, ca să sfinţească poporul cu însăşi Sângele Său, a suferit dincolo de poartă” ( Evrei 13: 12); ” În toată ţara Egiptului vor fi ţipete mari, aşa cum n- au fost şi nu vor mai fi. dar dimpotrivă, fiilor lui Israel nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui ca să ştiţi ce deosebire face Domnul înter egipteni şi Israel.” ( Exod 11: 6, 7)

4. O rugăminte continuă: ” Ci v- aţi apropiat de Muntele Sionului… şi de sângele stropirii care vorbeşte mai tare decât sângele lui Abel.” (Evrei 12: 22- 24)

3. Cuvântul mărturisirii lor

Armura lui Dumnezeu din Efeseni6 în întregul ei, este în esenţă înţelegerea şi aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu. A mărturisi literar “ homologeo” – limba greacă, înseamnă “ a te pune de acord”, a spune ” la fel cu”. Constă în a spune cu gura noastră ceea ce Dumnezeu a spus deja în Cuvântul Lui. Cea mai înaltă formă a mărturisirii cu gura este lauda şi mulţumirea. În 2 Cronici 20, în lupta poporului împotriva vrăjmaşului, Dumnezeu a promis: ” Nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.”

4. Nu şi- au iubit viaţa până la capăt

” Eu sunt a iubitului meu, şi iubitul meu este al meu; el îşi paşte turma între crini. Frumoasă eşti, iubito, ca Tirta, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor” ( Cântarea Cântărilor 6: 3, 4)

” Pentru că oricine va vrea să- şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi- ar pierde sufletul?” ( Matei 16: 25, 16)

” Dragostea era steagul fluturat peste mine” ( 1 Ioan 1: 8); ” Fiul lui Dumnezeu S- a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” ( Cântarea Cântărilor 2: 4)

* Steag- ebraică – dagal – a ridica un drapel – în sens figurativ, a ieşi în evidenţă. Fluturarea stagului simboliza câştigarea unei bătălii, cucerirea unei cetăţi. Dragostea agape, jertfitoare a Mirelui, a preaiubitului Prinţ, Isus Hristos câştigă bătălia cu ceea ce te- a ţinut între ruinele durerilor, eşecurilor tale.

Prada de război

Poporul Israel în robie nu a avut nimic, dar Domnul i- a izbăvit încărcaţi de bogăţii. Copiii lui Israel au făcu ce spusese Moise şi au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur şi haine: ” Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le- au împlinit cererea. Şi astfel au jefuit pe egipteni” ( Exod 12: 35). Prada se transformă într- o manifestare a splendorii Lui!Israeliţii au avut aurul, argintul, covoarele descrise aici de la egipteni şi au investit oferind- o apoi imediat lui Dumnezeu (Exod 35: 4- 29).

Aurul, argintul, pietrele scumpe reprezintă lucrările care rezistă: ” Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă, ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.” ( 1 Corinteni 3: 12, 13).

Nu trebuie să scapi din robie cu mâna goală. După tot ce ţi- a făcut duşmanul – pradă- l!! Lasă- l pe Dumnezeu să te scoată din robie cu aur, argint, pietre scumpe, ami puternică decât oricând, pentru că în slăbiciunea ta , Dumnezeu a fost puternic, mai mult decât suficient.

” Tot aşa trebuie să- şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi- a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” ( Efeseni 5: 28, 29)

Cea mai înaltă revelaţie a Bisericii date de Dumnezeu prin Scriptura, se găseşte în cartea Efeseni, cartea războiului spiritual. Lucrarea lui Hristos faţă de Biserică este aceea de a o îngriji cu drag, deoarece Biserica este EL Însuşi. El ne va îngriji şi ne va hrăni cu drag, pentru ca noi toţi suntem– ” os din oasele Sale şi carne din carnea Sa.”

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s