Cronică la Conferinţa naţională a femeilor din România – DESTINE MĂREŢE şi RĂZBOIUL SPIRITUAL – Iunie 2013 – Mamaia – văzută din perspectiva unei participante – profesoara Mariana Dvorszik , Oradea

DESTINE MĂREŢE şi RĂZBOIUL SPIRITUAL
Motto: ,,Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru… Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad, dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.”
(Psalmul 20:5,7,8)

Conferinţa națională a femeilor din acest an s-a desfășurat între 25-29 iunie la Mamaia și a avut ca generic: Destine mărețe și războiul spiritual, iar ca motto cel menționat mai sus. Conferința a cuprins 12 sesiuni de învățătură care s-au centrat pe războiul spiritual şi destinul pe care Domnul îl are pregătit pentru fiecare din noi dacă Îi urmăm instrucțiunile, mărturii, momente de închinare, de rugăciuni corporative și, zilnic, câte o oră de părtășie în grupuri mici de studiu, respectiv pe categorii de femei: femeile singure, fetele necăsătorite, femeile cu soți credincioși și cele cu soți necredincioși. Peste 450 de femei au participat la conferinţă venite din toate colţurile României, dar și din Italia și Ucraina.
Organizatorii ei sunt Ligia Seman – binecunocuta scriitoare hunedoreană, autoare a patru romane creştine de succes şi a unui studiu biblic cu adresabilitate feminină prin care au fost atinse vieţile multor femei şi soțul ei, Tibi Seman, susţinuţi cu succes de echipa de slujire organizatorică formată din: Elena Nini (Timişoara), Cornelia Maftean (Rădăuţi), Valeria Bolmandir (Bucureşti), Elena Pătrașcu (Constanţa) şi Dorina Bîrz (Hunedoara).

Marţi, 25 Iunie

Ely Henteş din Oradea ( autoare a mai multor cărţi de poveşti şi poezii creştine pentru copii, slujind ca voluntar la predicarea evangheliei în penitenciar şi spitale; consiliază în echipă femei, tineri şi chiar copii cu probleme emoţionale delicate, actor creştin la Radio Vocea Evangheliei, la emisiunea „Descătuşat”) a deschis efectiv suita vorbitoarelor cu o temă fierbinte: întărituri la nivelul minţii, cărora le-a oferit iniţial o definiţie. Astfel o întăritură la nivelul minții este un gând nedumnezeiesc înrădăcinat în mintea omului, un gând lipsit de speranţă pe temeiul căruia vrăjmaşul construieşte înălţându-se pe sine împotriva cunoştinţei şi planului lui Dumnezeu.
A enumerat apoi trei mari categorii de întărituri: cele personale de la nivelul minţii, cele ideologice (învăţăturile false) şi cele teritoriale, formate din duhuri repartizate strategic în vederea influenţării şi controlării unor familii, comunităţi, regiuni sau ţări întregi (v. Daniel 10:13 – căpetenia imperiului Persiei). La final a dezvoltat întăriturile de la nivelul minţii reprezentate de: legăturile sufleteşti nedumnezeieşti, sexul premarital, perversiunile sexuale, homosexualitatea etc., tendinţa de manipulare şi control din partea părinţilor, neiertarea, mândria, minciuna ș.a.
Vorbitoarea ne-a oferit şi soluţia vindecării de acestea prin jertfa măreaţă a Domnului care este Singurul ce poate să ne elibereze de neputinţe, slăbiciuni, păcate de care suntem înfăşurate atât de lesne şi să ne restaureze integral (la nivel de duh, suflet şi trup).

Rodica Baciu, din Târgu Mureş ( realizatoare a emisiunii Pentru noi, femeile la CREDO TV și coordonatoarea colectivului de redacţie al revistei creştine Suflet de femeie, dar și director executiv al unei firme de piese auto cu peste 300 de angajați) şi-a axat puternicul mesaj de încurajare pe care l-a adresat femeilor din sală pe versetele 11 și 12 din Psalmul 68: „Un cuvânt spune Domnul, şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire: Împăraţii oştirilor fug, fug, Şi cea care rămâne acasă,împarte prada”. Femeile aducătoare de veşti bune sunt femeile care rostesc Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia harului în puterea Duhului Sfânt. Cuvântul oştire sau armată folosit de psalmist nu este întâmplător, ci este dovada că noi ne aflăm într-o bătălie continuă, într-un război spiritual. Orice femeie este un soldat al lui Cristos, chiar şi femeile casnice. Bătăliile noastre sunt câştigate datorită Cuvântului rostit de Dumnezeu, căci El zice şi se face şi ce El porunceşte ia fiinţă.
Cunoaştem noi Cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie doar să ne încredem în promisiunile Lui şi să le rostim asupra noastră, asupra celor din jur, asupra situaţiilor cu care ne confruntăm. Un exemplu minunat este profetul Ezechiel care rosteşte asupra văii pline de oase ceea ce a auzit de la Dumnezeu: „Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! … Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!” (Ezechiel 37:4-5).
Oare uscăciunea din viaţa noastră sau din societatea în care trăim trebuie să ne reţină atenţia sau Viziunea pe care o are Dumnezeu pentru viitorul oricărui om care se încrede în El? În final, Rodica Baciu şi-a formulat îndemnul la modul imperativ: Roagă-te Domnului în aceste zile şi cere-I să-ţi arate cum vede El „ceea ce nu se vede”, care este planul Lui cu privire la tine personal, la familia ta, biserica ta, la România. Noi nu trăim prin vedere, ci prin credinţă, de aceea să spunem din toată inima: „Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, cu privire la mine, familia mea, biserica mea, ţara mea, lumea întreagă.”

Lidia Zeller din Elveţia (profesor conferenţiar și doctor psihoterapeut, cu specializare în victimologie şi sexologie, autoare a numeroase articole de specializare şi a unei cărţi autobiografice „Mémoire de réfugiée”- publicată în toate ţările francofone) a continuat în mod firesc mesajul anterior, doar că ea a pornit de la o serie de întrebări tulburătoare, cruciale precum: • Cine hotărăşte ceea ce vom trăi şi deveni?
• Avem o soartă prescrisă sau putem decide având liberul arbitru, adică libertatea de a alege între posibilitățile, oportunităţile pe care le întâlnim în cursul vieţii ?
• Dacă Dumnezeu este infinit de bun şi puternic, de ce există răul?
• Bolile, sărăcia, lipsurile de orice fel de care suferim sunt lăsate de Domnul ca să ne încerce sau vin de la diavol?
• Care este destinul femeii creştine ca soţie, mamă şi care este rolul ei în societate ? etc. şi apoi le-a dat răspunsul cuvenit. Îndemnul ei a fost de a nu sta indiferente, pasive văzând cum cei din familiile noastre se zbat în depresii, în boli şi nevoi de tot felul, ci să ne ridicăm în Numele Domnului Isus împotriva tuturor acestora, să ne verbalizăm credinţa fiind sigure de autoritatea (exousia) care ni s-a dat de către Domnul nostru iubit, Cel care, de dragul nostru, a suferit crucea. El S-a dăruit complet pentru ca noi să fim ,,mai mult decât biruitoare” prin El asupra tuturor forţelor potrivnice din vieţile, căsniciile, familiile noastre. Redresarea, vindecarea încep în momentul în care ai curajul să vorbeşti, să rosteşti şi să revendici pentru tine şi ai tăi cele peste opt mii de promisiuni făcute de Domnul Dumnezeu în Biblie pentru toţi copiii Lui. Să ai curajul de a-ţi intra în destin, să nu te laşi descurajată de şiretlicurile şi stratagemele celui rău. Păşeşte cu încredere înainte, nu rămâne indiferentă!
,,Lucrul care mă sperie” – a citat textual Lidia Zeller – nu este răul celor răi, ci indiferenţa celor buni.” Aşadar să nu fim indiferente, sau plângăreţe, sau veşnic îngrijorate, ci conştiente de cine suntem noi cu adevărat în Cristos (v. Efeseni 2:6), ale Cui suntem şi de puterea extraordinar de mare care ne stă la dispoziţie, doar s-o exercităm pline de credinţă şi fără nici cea mai mică îndoială.

Miercuri, 26 iunie

Tatiana Petric, din Cugir (farmacistă; implicată în slujirea în grupe de studiu biblic) ne-a oferit o minunată lecţie despre încrederea în Dumnezeu pe care să n-o confundăm cu credinţa în El. Deşi apropiate, cele două nu sunt sinonime:,, Încrederea este mai mult decât credinţa, este o abandonare completă în mâna Celui în care crezi, cunoscându-I caracterul, dragostea, puterea, ştiind fără nicio urmă de îndoială că tot ce întreprinde pentru tine este bun şi desăvârşit.” ,,Noi suntem fiice de împărat, suntem „moştenitoare împreună cu Cristos” şi pentru a putea intra în destinul pregătit de Tatăl nostru ceresc, trebuie să intrăm în „şcoala suferinţei”, în atelierul de creaţie al lui Dumnezeu, pe deplin încredinţate că oricât de grea ar fi cioplirea, El va face din noi unelte de preţ în mâna Lui.” Lipsa de încredere totală în Dumnezeu generează o sumedenie de păcate din care vorbitoarea a menţionat minciuna, depresia şi ratarea destinului pe care Cel Preaînalt l-a destinat pentru fiecare dintre noi. Pe de altă parte însă, încrederea deplină în Cel care nu greşeşte niciodată şi care Se află la cârma universului duce la : pace, binecuvântare şi împlinirea destinului nostru în conformitate cu planul Său glorios pentru fiecare dintre noi.
Tatiana Petric ne-a impresionat prin personalitatea ei cuceritoare, calmă, și echilibrată, prin expunerea clară, pertinentă, meticulos pregătită, bine structurată și judicios expusă.

O frumoasă sesiune cu bătaie lungă pentru femeile prezente a fost cea a Rodicăi Volintiru din Canada. Născută în România într-o familie cu 10 copii, Rodica locuiește în prezent în Canada de 20 de ani împreună cu soțul ei, Marian, și cei patru copii. Dumnezeu a aprins un foc în ea, o pasiune pentru Domnul Isus şi Împărăţia Lui, chemând-o la o viaţă de consacrare prin post şi rugăciune pentru naţiuni, mai ales pentru România. Împreună cu soţul ei , vin în fiecare vară în misiune, ca să slujească în România şi alte ţări. Mesajul ei poate fi rezumat astfel: Luptă-te lupta cea bună a credinţei, nu permite uriaşului deznădejde să te acapareze, ci aleargă la promisiunile din Cuvântul sfânt şi revendică-le pentru tine! Rosteşte-le peste tine şi pentru tine şi vei vedea cum brusc uriaşul dispare şi în locul lui revin nădejdea, încrederea, pacea şi bucuria!
Pașii de parcurs sunt următorii:
• Întâi trebuie să identificăm descurajarea care ne-a cuprins,
• Să ne pocăim căci am lăsat-o să intre în viaţa noastră,
• Să renunţăm la ea, şi la alte duhurile ataşate de ea, ca: frica, condamnarea, nemulţumirea, frustrarea, mânia, pasivitatea spirituală, letargia, depresia, şi să ne dezicem de ele scoțându-le afară.
Domnia sa şi-a lansat cartea: Cunoaşterea frumuseţii lui Dumnezeu – prin post şi rugăciune, apărută la Editura Succeed Publishing din Medgidia – o mărturie plină de patos a propriei sale vieţi de zbateri, înfrângeri dar și mari biruințe cu Domnul ei iubit. La sfârşit autoarea ne-a acordat autografe.
Dacă Tatiana Petric a expus analitic, metodic lecţia ei despre încrederea ce trebuie să însoţească credinţa noastră, Rodica Volintiru a adăugat mesajului anterior o frenezie, o pasiune a expunerii cum numai ea ştie s-o facă.

O mare încurajare a reprezentat-o pentru participante și sesiunea Elenei Nini din Timișoara, femeie hăruită de Dumnezeu şi cu darul organizării, ea făcând parte din echipa organizatorică a Conferinţei naţionale de femei, ce are ca scop evanghelizarea, restaurarea şi echiparea femeilor din România. Mesajul ei de încurajare a avut loc între cele două sesiuni amintite mai sus și a avut ca generic: Nu uita, ești unică! Unicatele sunt cele mai scumpe! Dintre multiplele idei pe care ni le-a împărtăşit, spicuim câteva. Unicatele sunt cele mai scumpe – a afirmat vorbitoarea – , iar fiece femeie este unică, căci Dumnezeu nu creează nici măcar doi fulgi de nea la fel, cu atât mai puţin două femei! Dar pentru a străluci în locul pe care El ni l-a destinat, trebuie să fim sensibile la călăuzirea Duhului Sfânt din noi şi să colaborăm cu Acesta în edificarea noastră spirituală. Aceasta presupune a ne supune gândurile, emoţiile şi voinţa Duhului Sfânt, ceea ce este posibil doar după naşterea din nou, doar prin relaţia continuă cu Mântuitorul nostru drag Isus Cristos. Ceea ce gândim are o mare importanţă, căci gândurile ne vor transforma pe noi, ceea ce suntem și ceea ce vom deveni. Aşadar să fim atente ce gândim, cu ce ne hrănim mintea, pentru că numai dacă ne adăpăm din Cuvântul viu şi împrospătător al lui Dumnezeu, ne vom cunoaşte identitatea în Cristos şi drepturile pe care le avem şi doar astfel vom fi apte pentru a purta ,,lupta cea bună a credinţei”.
Vorbitoarea ne-a vorbit pe un ton cald, aproape matern învăluindu-ne în privirea sa strălucitoare, de o frumuseţe iradiantă.

Joi, 27 iunie

Joi, 27 iunie, microfonul i-a revenit Ligiei Seman, organizatoarea conferinței, scriitoare, autoare a patru romane creştine de succes: Funiile dragostei, Handicapul conştiinţei, Tragedie şi Triumf şi Portrete din cioburi şi a unui studiu biblic cu adresabilitate feminină Domnind peste împrejurările vieţii, prin care au fost atinse vieţile multor femei. Împreună cu soţul ei, Tibi, sunt invitaţi să vorbească la numeroase seminarii şi conferinţe din ţară şi diasporă. Domnia sa a ținut cea mai lungă expunere, mai vastă şi cuprinzătoare, reușind să sintetizeze întregul mesaj al conferinţei : Destine măreţe şi războiul spiritual. Jefuită de autoritatea care i s-a dat la creaţie, umanitatea a fost repusă în drepturile ei de către Isus Cristos prin lucrarea Sa desăvârşită de la cruce. Cel rău, uzurpatorul, a fost definitiv înfrânt de Domnul nostru (,, Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” 1 Ioan:8b). Nouă nu ne rămâne decât să intrăm cu îndrăzneală în victoria Domnului şi s-o proclamăm peste noi, casele noastre, intrând astfel în destinul care ne-a fost hărăzit înainte de întemeierea lumii de către Dumnezeu.
Vorbitoarea ne-a purtat prin numeroase texte biblice, pornind de la Genesa până la Apocalipsa, insistând pe strategiile, şiretlicurile lui Satan la nivelul minţii, al trupului, al conştiinţei, emoţiilor noastre, precum şi pe felul în care el lucrează prin împrejurări.
După această dare în vileag a strategiilor lui care a avut ca scop să ne ajute să identificăm planurile celui rău în viaţa noastră, Ligia Seman a trecut în revistă armele de luptă contra celui rău pe care Dumnezeu Însuşi ni le pune la dispoziţie: armura sfântă (Efeseni 6: 11-18), Numele Domnului Dumnezeu, sângele Mielului, cuvântul mărturisirii noastre şi faptul de a nu ne iubi viaţa până la moarte, ci de a fi gata în orice clipă de a o turna ca o jertfă de băutură pe altarul închinării noastre înaintea Creatorului iubit. Sesiunea a beneficiat de o amplă mărturie a vorbitoarei care, în timp ce pregătea materialul conferinţei şi întregul program, a fost atacată la nivelul fizic de cel rău. A fost deplin vindecată doar când a conștientizat că nu este ceva organic, ci un atac demonic și astfel cu autoritatea pe care o are în Hristos s-a împotritivit celui rau.
Sesiunea Ligiei Seman a mai beneficiat și de susţinere și aprofundare prin cele două fişe de studiu elaborate minuţios şi ataşate la sfârşitul cărţii conferinţei care le-a fost înmânată la venire tuturor participantelor. Un cuvânt ar trebui menţionat despre calitatea grafică a cărţii, despre materialul spiritual vast pe care îl conţine şi despre utilitatea lui de excepţie. Fişele le-am studiat în cadrul celor 18 grupe mici de studiu biblic şi de rugăciune în care am fost împărţite toate femeile participante.
Ligia Seman și-a demonstrat o dată în plus calitățile deosebite de vorbitoare animată de o dragoste fierbinte pentru edificarea spirituală a femeilor din România, conjugate cu aceea de exeget biblic stăpânind un material scriptural vast, de mare utilitate practică în viața creștină zilnică.

Mirela Peţan ne-a vorbit despre Importanţa rugăciunii de mijlocire în războiul spiritual din propria sa experiență deosebit de bogată în materie, dânsa fiind iniţiatoarea Rețelei de rugăciune pentru România (www.prayernet.ro) şi, în acelaşi timp, director executiv al televiziunii Alfa şi Omega din Timişoara alături de soţul ei, Tudor Peţan. Mesajul ei a venit în prelungirea celui ţinut de Ligia Seman, căci a detaliat o dată mai mult armele luminii: lauda Creatorului şi închinarea, proclamarea Cuvântului, postul, mulţumirea, proclamarea cuvintelor profetice. Ne-a reamintit că autoritatea (exousia) este cheia; puterea n-a fost niciodată. Avem autoritate în Numele lui Isus, Răscumpărătorul nostru în care suntem aşezate ( Efeseni 2: 6) Să-I fim devotate Lui, să fim atente la şoapta Duhului Sfânt care fixează strategia de luptă în fiecare situaţie ce trebuie înfruntată; doar astfel ne vom menţine moştenirea noastră intrând în ea aşa cum Cel Preaînalt doreşte.

Shaneen Clarke – Eliberând destinul din întuneric (sesiune)

Shaneen Clarke (din Anglia) este misionară, vorbitoare internaţională de origine indiană, moderator TV la Sky Platform, organizatoare a primei Iniţiative a femeilor Alpha din India unde au participat femei din 22 de ţări şi autoare a uneia dintre cele mai vândute cărţi de pe piaţă: „ Destine măreţe” ; este membră a bisericii „Holy Trinity Brompton Church” din Londra, unde locuieşte împreună cu soţul ei şi cei doi copii. Shaneen a pornit de la textul biblic din Genesa 1:2 și de la experienţa poporului evreu scos din Egipt de către Dumnezeu prin Moise – cel scos din ape de către fiica lui Faraon -, subliniind mereu ideea centrală: Dumnezeu folosește durerea din trecut pentru a-ţi revela un viitor plin de nădejde și promisiuni, El îţi eliberează destinul din întuneric. El te trece prin cuptorul suferinţei pentru a te curăţi asemeni aurului, dar te va scoate de acolo aur curat. Înainte ca să ieşi de acolo, vei fi eliberată, izbăvită. Să nu-ți fie teamă de încercările din viața ta, căci ele au un scop, și anume ca să te ajute să fii o mărturie bună. Duhul Sfânt va face ca suferința din viața ta să te transforme supranatural, să te șlefuiască. Cuvintele pe care Iosif le-a spus fraţilor lui sunt pilduitoare în acest sens: „Chiar dacă voi aţi intenţionat să-mi faceţi rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine” (Genesa 50:20). Domnul Dumnezeu schimbă, transformă orice rău din viaţa noastră în bine! Deci să fim pline de nădejde, de speranţă şi să continuăm să ne încredem în El pe deplin.

Vineri, 28 iunie

Mesajul Rodicăi Maloş din S.U.A., ( de profesie medic specialist în boli cronice ca hipertensiune, diabet, hipercolesterolemie la Portland Adventist Health Clinic şi Agape Health Clinic, proprietara centrului de îngrijire a sănătăţii Tabor Crest Residential Care, LLC Portland Oregon) a avut titlul: Destin glorios și efectul unei dinamite căci ne-a insuflat curaj, încredere în potenţialul pus în noi de către Dumnezeu. Dintre ideile multiple care s-au revărsat într-un ritm vertiginos peste participante, vom spicui doar câteva.
Trupul uman este de o complexitate atât de uimitoare încât mărturiseşte cu prisosinţă despre creativitatea neţărmurită a genialului nostru Creator. Cele 75 de trilioane de celule ADN ale trupului nostru poartă amprenta Sa unică, conţinând planul Lui unic pentru fiecare dintre noi. Responsabilitatea noastră este să activăm acest plan prin rugăciune şi post faţă în faţă cu Făcătorul nostru.
Este foarte important să înlocuim gândurile rele, de amărăciune, descurajare, neiertare etc. cu cele bune, pentru că primele distrug lent, dar sigur starea noastră de sănătate, pe când celelalte ne zidesc sufleteşte şi duc îndeobşte la o sănătate înfloritoare. Legile lui Dumnezeu urmate cu sfinţenie sunt benefice organismului uman din toate punctele de vedere. Deci dacă dorim să scăpăm de anxietate, depresie, palpitaţii, etc. atunci să ne deprindem să înlocuim gândurile deprimante cu cele încurajatoare ce vin din promisiunile lui Dumnezeu.
Toţi bărbaţii şi femeile Bibliei şi-au îndeplinit destinul prin întâlnirea cu Dumnezeu faţă în faţă, prin post şi rugăciune, bunăoară Eliezer din Damasc, slujitorul lui Avram, Moise sau Iacov care s-a luptat cu Dumnezeu până în zori şi i-a cerut să-l binecuvânteze.
Dumnezeu are un plan precis cu viaţa noastră a fiecăreia. În Ieremia 29:11 este scris: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde”. El face imposibilul posibil ca să-ţi îndeplineşti destinul. El face să ţâşnească apa în deşert şi chiar din stâncă şi face să înverzească copacul în pustiu. „El suflă duh de viaţă în oasele uscate” (Ezechiel 37:4).
Dumnezeu a pus un potenţial extraordinar în fiinţa noastră pentru a aduce la îndeplinire dorinţele puse de El în inimile noastre, de când ne-am născut. El vrea ca noi să ne îndeplinim destinul şi să ne atingem potenţialul maxim.

Ultimele două mesaje din zilele de vineri și sâmbătă dimineața (28 și 29 iunie) au venit din partea doamnei Shaneen Clarke (v. mai sus) care s-a axat pe două texte biblice scurte, dar de mare impact spiritual: Psalmul 18: 32-36 și Isaia 60:1. Prezența Duhului Sfânt a fost copleșitoare în sală, ungerea de sus s-a făcut simțită cu putere, iar răspunsul (feed-back-ul) ascultătoarelor pe măsură. Când Shaneen ne îndemna să ne întoarcem către cea din dreapta și apoi din stânga și să-i spunem ,,Tu ești binecuvântată de Dumnezeu ca să fii la rându-ți o binecuvântare!” întreaga sală era parcă electrizată. Prin toate cele prezente a trecut ca o undă de foc, prezența Celui Preasfânt S-a manifestat cu putere pe parcursul mesajului sfânt ce curgea efectiv de pe buzele și din inima caldă a vorbitoarei. Toate am trăit momente de cer revărsat pe pământ, inimile erau deschise, duhurile noastre sorbeau cuvintele Scripturii ca pe o merinde de mare preț. Într-adevăr Domnul Dumnezeu lucrează cu putere prin Cuvântul Său ziditor, El restaurează și înviorează, El dă lumină celui neștiutor ! Fiecare verset citit și explicat în context din Psalmul 18 a reprezentat rhema pentru noi, adică Cuvântul Sfânt și Viu al lui Dumnezeu exact pentru noi atunci și acolo, cuvânt ce venea pe temeiul celor învățate în sesiunile precedente de învățătură, astfel că el, acest cuvânt nou, cădea pe un sol bun, gata pregătit cu atâta migală de Cel Preasfânt.
,,Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor şi mă aşază pe înălţimile mele.”(Psalmul 18:32-33) Picioarele cerboaicelor sunt subțiri. De unde vine puterea lor atunci? De la Domnul Căruia îi place să-i întărească pe cei slabi. Ne va înălța pe vârf, în siguranță, ne va da putere ca tot ceea ce atingem să fie binecuvântat de El (v. Psalmul 90: 17b). El ne va da ocazii să creștem, ne va face loc să-L slujim. Dar condiția este să stăm în locul înalt să-L preamărim. Să ne urcăm pe vârf, acolo unde ne așteaptă El în fiecare dimineață. Dar aceasta cere timp și efort. Vom plăti prețul? Merită, căci acolo e aer proaspăt, acolo primim viziune și o nouă putere de a ne binecuvânta familiile cu toate cele opt mii de promisiuni din Cuvântul Sfânt. Vorbitoarea ne-a mărturisit că se ruga zi și noapte lui Dumnezeu cerându-I să o ajute să-și împlinească destinul pe care El i l-a hotărât înainte de întemeierea lumii. DESTINUL VINE ÎN URMA SUFERINȚEI!
,,Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine!” Acest verset din Isaia 60:1 a încununat într-un mod apoteotic conferința, căci Shaneen ne-a adus din nou rhema, apa proaspătă și benefică a Cuvântul Sfânt inspirat pentru noi atunci și acolo. Mesajul ei simplu a cucerit din start inimile ascultătoarelor, căci din nou a beneficiat de ungerea completă a Duhului Sfânt.
Mesajul a avut forma unor verbe la imperativ așa cum de altfel este și în textul biblic ales: ,,Trezeşte-te !(awake) Ridică-te! (arise) Acceptă!” (accept) Cu alte cuvinte, să ne trezim, adică să fim alerte, cu o atenție ascuțită, încordată ca nu cumva cel rău să ne fure premiul alergării noastre, să fim veghetoare în toate privințele, îndeosebi în domeniul spiritual; să ne ridicăm gata de acțiune când Dumnezeu ne deschide uși știind (fiind deplin încredințate) că El este cu noi – El Tăria și Scutul nostru, Steagul nostru victorios – și să acceptăm, să fim de acord cu adevărul biblic că El, Isus Cristos, locuiește în fiecare din noi. Prin puterea Sa, sub ungerea Sa, vom face lucruri (lucrări) mari în familiile noastre și în zonele noastre de influență. Cu adevărat am fost chemate să ne trezim și să intrăm în destinul glorios pe care Domnul ni l-a trasat înainte de întemeierea lumii și pe care vrea să-l ducem la îndeplinire sub deplina Lui protecție, luptând zilnic lupta cea bună a credinței fiind mai mult decât biruitoare prin Acela care ne-a iubit și S-a dăruit pe Sine pentru noi. Aleluia!

Mărturii
Sesiunile principale amintite au alternat cu mărturiile personale ale unor femei ce au fost vindecate și restaurate în decursul celor 5 zile ale conferinței, dar și mărturii ale unor surori care-L slujesc pe Domnul în locuri cheie. Astfel doar menționăm mărturia doamnei Fida Koussa Hallal din Siria, căsătorită cu un sirian, a surorilor de la Toflea însoțite de doamna Daniela Manea de la Vocea Evangheliei din București, doamnele Iulia Moldovan și Gabriela Manta din Hunedoara de la Centrul M.A.M.A. care ajută un număr impresionant de femei aflate în dificultate să nu-și avorteze bebelușii. Ele le oferă acestor femei consiliere, sprijin financiar și material să poată naște în condiții bune și apoi sprijin în continuare. Mărturiile lor impresionanate s-au întrețesut cu cea a sorei Aura din Moldova care se ocupă cu copiii cu handicap în parteneriat cu Asociația Joni&friends.
Joi seara s-a derulat una din cele mai tulburătoare mărturii: cea a studentelor de la Centrul de Studii Transculturale din Constanța care au venit îmbrăcate în costumul popular al țării unde urma să misioneze fiecare: Liban, Japonia, Pakistan, Nepal, Macedonia, India etc. Fiecare dintre ele a expus în linii mari situația spirituală a țării respective și nevoia de rugăciune și de dedicare în slujba semenilor noștri din aceste țări. Una dintre ele, Mariana Bularda, era pregătiă pentru Sudan dar din cauza interdicției care este în această țară de a intra vreun creștin, trebuie să plece în Egipt unde o parte din sudanezi s-au refugiat, în țara lor fiind o criză politică de proporții.
În fiecare zi, conferința s-a desfăurat de la 16: 00 la 21:00 sau chiar mai târziu, dar înainte de prânz ne-am strâns pentru părtășie pe grupe mici de studiu biblic, în număr de 18, având de studiat și aprofundat cele expuse la sesiunile de învățătură. Fișele de studiu biblic se aflau anexate la sfârșit în Cartea Conferinței pe care am primit-o la sosirea noastră în hotel. În cadrul acestora, am avut o dulce părtășie, ne-am cunoscut mai bine și ne-am rugat unele pentru altele, studiind stratagemele celui rău ca să ne destabilizeze, dar și armele puternice pe are Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. Câteva surori au și depistat punctele nevralgice unde cel rău a repurtat vreo victorie în viețile lor, hotărâte să-l învingă definitiv.
În cea de a doua zi a conferinței, ne-am adunat la diverse etaje ale hotelului Palas (unde au fost cazate majoritatea participantelor) pe categorii, și anume: femeile singure, fetele necăsătorite, femeile cu soți credincioși și cele cu soți necredincioși. Am fost împărțite astfel în funcție de situația de viață din casele noastre. Aceată întâlnire cu alte surori care trec prin aceleași probleme a fost deosebit de benefică pentru fiecare participantă, căci fiecare a putut învăța din experiența altei surori care se confruntă cu exact același tip de probleme în viață.

În concluzie, Conferința națională a femeilor de la Mamaia din 2013 a fost o victorie spirituală de proporții, o izbândă a Domnului care ,,a fluturat steagul biruinței Sale peste noi și S-a bucurat cu mare bucurie de fiecare dintre noi” (Cântarea cântărilor 2:4b, Țefania 3:17b). Ce ne rămâne de făcut? Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, să-I urmăm instrucțiunile, să nu ne mai lăsăm amăgite de șiretlicurile lui Satan, ci să rostim Cuvântul sfânt peste noi și casele, familiile noastre și astfel să intrăm în destinul glorios pe care El deja ni l-a pregătit cu atâta migală și cu răbdare ne asistă să-l perfectăm, să-l ducem la bun sfârșit.

Din partea tuturor participantelor doresc să mulțumesc din inimă celor care au organizat acest eveniment spiritual de proporții, și anume: familiei dragi Ligia și Timotei Seman, inițiatorii și coordonatorii conferinței, precum și echipei ce i-a secondat cu atâta dăruire: Elena Nini (Timişoara), Cornelia Maftean (Rădăuţi), Valeria Bolmandir (Bucureşti), Elena Pătraşcu (Constanţa) şi Dorina Bîrz (Hunedoara).
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE ȘI SĂ VĂ RĂSPLĂTEASCĂ ÎNMIIT!

Prof. Mariana Dvorzsik

Mărturii

Fida Koussa Hallal
S-a născut în Siria. A venit în România în 1991. Face parte dintr-o familie catolică, dar L-a acceptat pe Domnul ca Mântuitor în 1989. Este mamă a trei fiice. Domnul a binecuvântat-o chemând-o să slujească musulmanii și creștini. În urmă cu 9 ani a renunţat la implicarea în afaceri, lăsând aceasta în mâna soţului ei – în scopul de a răspunde chemării lui Dumnezeu. pentru viaţa ei. Domnul a binecuvântat-o cu posibilitatea de a vedea fetele și soțul ei acceptându-L pe Isus că Mântuitor
„M-am întors la Domnul în urmă cu 9 ani după o încercare dificilă pentru mine. Schimbarea mea adevărată a fost atunci când am strigat către Domnul şi EL a răspuns – vorbimdu-mi cu glasul Lui clar. El m-a atins cu compasiune şi mi-a arătat viaţa mea ca într-un film. Am fost mustrată de dragostea Lui, dar totodată dragostea Lui mi-a vindecat rănile şi interiorul meu distrus. Atingerea Lui a făcut din mine o femeie nouă şi puternică. El a adus o schimbare majoră şi în familia mea, în soţul şi fetele mele. Mântuitorul nostru I se cuvine toată slava, cinstea şi onoarea în veci de veci. AMIN”!

,,Acesta este al treilea an de când particip la o astfel de conferință de nivel național pentru femei la Mamaia și de fiecare dată m-am întors puternic edificată spiritual, mai motivată să-L slujesc pe Domnul meu cu toată inima și puterea mea. Dar anul acesta așteptările cele mai exigente au fost cu prisosință împlinite, întrucât ne-am simțit cu adevărat împlinite, iubite, mângâiate și îngrijite de Bunul Păstor al oilor prin sesiunile de mare calibru spiritual, care au culminat cu cele susținute de doamnele Ligia Seman, dr. Rodica Maloș din S.U.A. și Shaneen Clarke din Anglia.
Pentru întâia oară, am fost împărțite și pe categorii, adică: femeile singure, fetele necăsătorite, femeile cu soți credincioși și cele cu soți necredincioși. Eu am participat la ultima amintită și am putut învăța de la alte surori cum anume să mă echipez mai bine pentru a lupta ,, nu împotriva cărnii și sângelui, ci a duhurilor răutății din locurile cerești”. Am aflat cum se roagă ele, cum rostesc doar cuvinte pozitive asupra soților lor, cum stau în spărtură pentru familia lor, fără a-i ceda celui rău nici măcar un vârf de ac.
Mărturia Iuliei Moldovan din Hunedoara, de la Centrul M.A.M.I., care s-a rugat luni de zile pentru soțul ei proclamând toate promisiunile lui Dumnezeu peste el, deși nu vedea nici cel mai mic indiciu de redresare în viața acestuia, a fost extraordinar de încurajatoare și motivatoare. Dacă alte surori pot aceasta, atunci și eu pot cu ajutorul lui Dumnezeu! În urma mărturiei ei puternice, m-am hotărât să nu mai abdic de pe pozițiile credinței oricine ce ar zice. Domnul are ultimul Cuvânt în casa mea, nu omul!
Îl rog pe Bunul Dumnezeu să mă ajute să aplic cu perseverență minunatele învățături pe care le-am primit aici, să-mi ofere ocazii (uși deschise) de a-L sluji cu credincioșie la potențialul maxim spre slava eternă a Numelui Lui!”

Prof. Mariana Dvorzsik (Oradea)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s