Ne rugăm pentru Biserica Persecutată

DIRECȚII DE RUGĂCIUNE JOI 21 IANUARIE.
Ne rugăm pentru Biserica Persecutată .

Ne aducem aminte de vorbele Domnului Isus din Evanghelia
după Matei 5:10-12

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii , căci a lor este Împărăția cerurilor !
Ferice va fi de voi , cănd din pricina Mea ,oamenii vă vor ocără ,vă vor prigoni , și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră
Bucurați-vă și veseliți-vă , pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri ;căci tot așa au prigonit pe prorocii ,care au fost înainte de voi

2 Corinteni 6:3-10

Noi nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire , pentruca slujba noastră să nu fie defăimată. Ci în toate privințele , arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu , prin multă răbdare , în necazuri , în nevoi , în strămtorări, în bătăi , în temnițe ,în răscoale , în osteneli , în vegheri în posturi ;
prin curăție , prin înțelepciune , prin îndelungă răbdare , prin bunătate , prin Duhul Sfănt , printr-o dragoste neprefăcută ,
prin cuvăntul adevărului , prin puterea lui Dumnezeu , prin armele de lovire și de apărare , pe care le dă neprihănirea ;
în slavă și ocară , în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători , măcar că spunem adevărul ;
ca niște necunoscuți , măcar că suntem bine cunoscuți ; ca unii care murim , și iată că trăim ; ca niște pedepsiți , măcarcă nu suntem omorăți ;
ca niște întristați ,și totdeauna suntem veseli ; ca niște săraci , și totuși îmbogățim pe mulți ; ca neavănd nimic, și totuși stăpănind toate lururile.

Romani 8:14-18

Căci toți ceice sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveși frică ; ci ați primit un duh de înfiere , care ne face să strigăm : Ava ! adică : Tată !
Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu .
Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori : moștenitori ai lui Dumnezeu , și împreună moștenitori cu Hristos ,dacă suferim cu adevărat ămpreună cu El,ca să fim și proslăviți împreună cu EL.
Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare , care are să fie descoperită față de noi.

1 Corinteni 12:26-27

Și dacă sufere un mădular , toate mădularele sufăr împreună cu el ; dacă este prețuit un mădular , toate mădularele se bucură împreună cu el.
Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare , în parte , mădularele Lui .

Să credem și să stăruim în rugăciune pentru frații noștri persecutați..!

de Emanuela Carbunaru

Anunțuri

About Ligia Seman

Convingerea mea personală este că un scriitor, oricât ar fi de iscusit în a reda anumite stări sufleteşti sau evenimente, dacă exclude vocea lui Dumnezeu din scrierile sale, nu şi-a atins întru totul menirea. Poeta și romanciera Ligia Seman a debutat literar în cenaclul “Lucian Blaga” din Hunedoara condus de Eugen Evu între 1974-1995. După 1989 a fost profesoara de religie în învățământul hunedorean. Ligia Seman a publicat 4 romane de factură creștină, cu orientare neo-protestantă: Funiile dragostei (1995), 4 ediții Handicapul conștiinței (1999), 3 ediții Tragedie și triumf (2004), 2 ediții Portrete în cioburi, vol. I și II (2010) În ultimii ani, împreună cu soțul ei, care este consilier creștin, Ligia Seman lucrează în cadrul unui cabinet de consiliere. Este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și străinătate. Ligia Seman a scris și volumul pentru femei “Domnind peste împrejurările vieţii” (2006), cu eseuri îmbinate cu psihoterapie, propunând soluţii biblice. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu soțul ei, Timotei Seman, și cele două fiice ale lor, Ruth și Rebeca. Vezi toate articolele lui Ligia Seman

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: