Ne rugăm pentru Biserica Persecutată

DIRECȚII DE RUGĂCIUNE JOI 21 IANUARIE.
Ne rugăm pentru Biserica Persecutată .

Ne aducem aminte de vorbele Domnului Isus din Evanghelia
după Matei 5:10-12

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii , căci a lor este Împărăția cerurilor !
Ferice va fi de voi , cănd din pricina Mea ,oamenii vă vor ocără ,vă vor prigoni , și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră
Bucurați-vă și veseliți-vă , pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri ;căci tot așa au prigonit pe prorocii ,care au fost înainte de voi

2 Corinteni 6:3-10

Noi nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire , pentruca slujba noastră să nu fie defăimată. Ci în toate privințele , arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu , prin multă răbdare , în necazuri , în nevoi , în strămtorări, în bătăi , în temnițe ,în răscoale , în osteneli , în vegheri în posturi ;
prin curăție , prin înțelepciune , prin îndelungă răbdare , prin bunătate , prin Duhul Sfănt , printr-o dragoste neprefăcută ,
prin cuvăntul adevărului , prin puterea lui Dumnezeu , prin armele de lovire și de apărare , pe care le dă neprihănirea ;
în slavă și ocară , în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători , măcar că spunem adevărul ;
ca niște necunoscuți , măcar că suntem bine cunoscuți ; ca unii care murim , și iată că trăim ; ca niște pedepsiți , măcarcă nu suntem omorăți ;
ca niște întristați ,și totdeauna suntem veseli ; ca niște săraci , și totuși îmbogățim pe mulți ; ca neavănd nimic, și totuși stăpănind toate lururile.

Romani 8:14-18

Căci toți ceice sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveși frică ; ci ați primit un duh de înfiere , care ne face să strigăm : Ava ! adică : Tată !
Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu .
Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori : moștenitori ai lui Dumnezeu , și împreună moștenitori cu Hristos ,dacă suferim cu adevărat ămpreună cu El,ca să fim și proslăviți împreună cu EL.
Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare , care are să fie descoperită față de noi.

1 Corinteni 12:26-27

Și dacă sufere un mădular , toate mădularele sufăr împreună cu el ; dacă este prețuit un mădular , toate mădularele se bucură împreună cu el.
Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare , în parte , mădularele Lui .

Să credem și să stăruim în rugăciune pentru frații noștri persecutați..!

de Emanuela Carbunaru

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s