Împreună cu femei din Biserica Romanian Baptist Church – Atlanta

Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru sărbătoarea de a fi împreună cu preaiubitele femei din Biserica Romanian Baptist Church – Atlanta cu ocazia finalizări studiului biblic pentru femei: ” Domnind peste împrejurările vieții”. Am fost deosebit de încurajată să observ perseverenţă lor în studierea Cuvântului Lui Dumnezeu şi totodată dedicarea lor de a fi parte a soluției lui Dumnezeu pentru lumea din jur, special pentru România. Rugăciunile şi susținerea lor spirituală au fost şi sunt o nespus de mare binecuvântare pentru chemarea mea de a scrie cărți.
Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre aceste femei scumpe!
“… cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, VOR DOMNI ÎN VIAŢĂ prin Acel unul singur, care este ISUS HRISTOS!”
Romani 5:171 2

Reclame

Slujire Atlanta 10.05.2016

Nu există o onoare mai mare ce i s- a dat unui pământean decât aceea de a fi colaborator cu Dumnezeu pentru a aduce cerul Lui pe pământ prin umblarea în chemarea Lui şi vestirea Evangheliei Lui prin Cuvânt şi fapte.
Nu este o povară să fii omul lui Dumnezeu, ci mai degrabă să nu umbli în chemarea Lui.
Acea biserică în care există învățătură sănătoasă de la amvon prin slujirea bărbaților şi femeile se roagă în unitate, sunt puternice în Cuvântul viu a lui Dumnezeu şi în încurajarea din bănci – va fi o dinamită. Doamne, ajută- ne!

g f e d c b a

Părtăşie cu grupe de femei din Atlanta 9.05.2016

Partasia la lumina Cuvântului lui Dumnezeu împreuna cu rugăciunea perseverenta intr- un grup de femei este o comoara pentru viața personala a fiecărei femei, a familiei si a societății.
In aceste grupe se realizează adevarata koinonia creștina când avem ocazia sa ne adâncim in studiul Cuvântului lui Dumnezeu, sa învățam de la alte femei experiențe de viața bazate pe Cuvânt, sa practicam compasiunea si slujirea.
Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta seara in care am fost slujita si am avut favorul de a sluji la un astfel de grupe de femei din Atlanta.

L L1 L2 L3

4 STEAGURI DE BIRUINŢĂ ALE MIRESEI LUI HRISTOS

„Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști subt STEAGURILE lor?“ –”
Cîntarea cîntărilor 6:10 VDC

1. BIZUIREA PE NUMELE DOMNULUI
““Atunci noi ne vom bucura de biruința ta, și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.Domnul să-ți asculte toate dorințele tale! Știu de acum că Domnul scapă pe unsul Său,și-i va răspunde din ceruri, din locașul Lui cel Sfînt,prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuiesc pe carăle lor, alții pe caii lor;dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.”
Psalmii 20:5-7 VDC

2. TOIAGUL AUTORITĂŢII LUI DUMNEZEU
“Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege niște bărbați, și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mîne pe vîrful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mînă.“ Iosua a făcut ce-i spusese Moise, și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur s’au suit pe vîrful dealului. Cînd își ridica Moise mîna, era mai tare Israel; și cînd își lăsa mînă în jos, era mai tare Amalec.”
Exodul 17:9-11 VDC

3. INTĂRIREA AUTORITĂŢII PRIN RUGĂCIUNEA DE MIJLOCIRE
“Mînile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o subt el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mînile, unul deoparte, iar altul de alta; și mînile lui au rămas întinse pînă la asfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui, cu tăișul săbiei.
Moise a zidit un altar, și i-a pus numele „Domnul, steagul meu.“
Exodul 17:12-13, 15 VDC

4. JERTFA DE MULŢUMIRE ŞI LAUDA
“Și Iahaziel a zis: „Ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat! Așa vă vorbește Domnul: „Nu vă temeți și nu vă spăimîntați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu.
Apoi în învoire cu poporul, a numit niște cîntăreți cari, îmbrăcați cu podoabe sfinte, și mergînd înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: „Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac!“ În clipa cînd au început cîntările și laudele. Domnul a pus o pîndă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, cari veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți.”
2 Cronici 20:15, 21-22 VDC

Cele două tăişuri ale Sabie Duhului

Credinta vine in urma auzirii Cuvantului si prin Cuvantul Rhema-cuvantul rostit”.
Sa ii auzim pe altii rostind Cuvantul lui Dumnzeu este de folos dar sa ne auzim pe noi insine rostindu- l este mullt mai eficient.
Cabd rostim si auzim in acelasi timp , ambele taisuri ale Sabiei Cuvantului lui Dumnezeu sunt la lucru in noi in mod simultan.
“Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și poate judeca gândurile și intențiile inimii.”
Evrei 4:12 NTR
http://bible.us/126/heb.4.12.ntr
“Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor,
și să împlinească astfel judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Săi! Lăudați-L pe Domnul!”
Psalmi 149:6, 9 NTR

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, și să împlinească astfel judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți…
bible.us

PRIMIREA CUVÂNTULUI RHEMA DIN ÎNTREGUL LOGOS ESTE INIŢIATIVA ŞI LUCRAREA DUHULUI SFÂNT, IAR DATORIA NOASTRĂ ESTE AUZIREA

Cuvantul (logos) Tau, Doamne, dainuieste in veci in ceruri ( Psalmul 119:89)
Litera omoara dar Duhul da viata ( 2 Corinteni 3:6)
Cuvintele (rhema) pe care vi le- am spus Eu, sunt Duh si viata. ( Ioan 6:63)
Credinta vine prin cele auzite, iar cele auzite prin Cuvantul lui Dumnezeu ( Romani 10:17)

Rhema nu poate exista fara Duhul Sfant. Prin Biblie – ” logosul” – intregul sfat a lui Dumnezeu imi este pus la dispozitie. Dar logos este prea complex si prea vast ca sa il pot pricepe si asimila in totalitatea lui.
Rhema este felul in care Duhul Sfant aduce din eternitate o portie de logos pe care il leaga de timp si de experienta umana.
Rhema este acea portie din intregul logos care se aplica unui anumit moment din timp in situatia mea concreta.
In aceasta tranzactie dintre Dumnezeu si om prin care vine credinta – initiativa ii apartine lui Dumnezeu. Acest adevar ne ajuta sa nu dam loc trufiei sau increderii in noi insine. DUMNEZEU ESTE ACEL CARE STIE MAI BINE DECÂT NOI CHIAR ACEA PARTE ANUME DIN ÎNTREGUL LOGOS CARE NE VA ÎNTÂMPINA NEVOIA ÎN SITUAŢIA CONCRETĂ, PRIN DUHUL SFÂNT – EL NE CĂLĂUZEŞTE CHIAR LA ACELE CUVINTE CARE SUNT POTRIVITE, IAR APOI LE DĂ VIAŢĂ, ASTFEL ÎNCÂT ELE DEVIN RHEMA – UN GLAS VIU. IN ACEST MOMENT – RĂSPPUNSUL PE CARE DUMNEZEU ÎL AŞTEAPTĂ DE LA NOI ESTE ” AUZIREA”!