Sezoanele familiei şi Numele lui Dumnezeu (sesiune) Familia de origine: păstrarea relaţiei cu părinţii, fraţii, finalizarea studiilor.

1.Bagajele generaţionale. Nu suntem responsabili de atitudinea celor din familia de origine, dar suntem responsabili a alege viaţa din abundenţă şi binecuvântarea. Deuteronom 30:19

    Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” – pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri.” ( Galeteni 3:13, 14)
Chiar şi Hristos a avut un amestec de elemente negative şi pozitive în arborele Lui genealogic. (Matei 1 – arborele Lui genealogic): Toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus…Nu mai e nici Iudeu, nici Grec… nici rob… nici slobod… nici parte bărbătească… nici parte femeiească, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus ! (Galateni 3: 26-29) Sunt una cu Hristos, o făptură nouă, am deci apartenenţă la genealogia Lui. O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţ, o frumoasă moştenire mi-a fost dată ( Psalmul 16 :6)

   O atitudine de onoare şi recunostinţă faţă de părinţi este o condiţie esenţială a binecuvântării. (Efeseni 6:1-3 )

 1. Etapa pre-maritală: alegerea partenerului/ dezvoltarea unei relaţii/ decizia pentru căsătorie
 2. Cuplurile fără copii: Descoperirea dragostei reale şi adaptarea cu diferenţele de creaţie ale partenerului/ restabilirea relaţiei cu familia de origine şi familia partenerului.
  Cartea Genesa arata ca ELOHIM este creatorul tuturor lucrurilor şi că toate sunt create pentru slava Lui. Omul – bărbat şi femeie – a fost întocmit pentru:
  – a fii oglindirea slavei lui Dumnezeu – a stăpâni.

     Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Cresteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul si supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ. ( Genesa 1 : 27-28 )

    Cele 4 elemente ale ordinii lui Dumnezeu pentru căsătorie- Genesa 2: 24- 25 : De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.

 • Separarea: „Omul va parasi pe tatăl şi pe mama sa”
  ATENŢIE la cordonul ombilical netăiat! ATENŢIE la tipare de autoritate negative – „ duh de control” ce poate veni din partea părinţilor, special a mamelor care pot distruge structura familiei.
 • Lipirea: „Şi se va lipi de nevastă-sa.” Se va lipi – chedusin – ebraică – lipirea a 2 corpuri total diferite cu un adeziv foarte puternic – numai sunt doi ci un singur trup .Dumnezeu i-a făcut bărbat şi femeie (Marcu 10:6) Diferenţe de ordin fizic /Temperamente diferite/ Personalităţi diferite/ Mediu educaţional diferit/ Creierul femeii construit diferit decât al bărbaţilor/ Stările fiziologice la femei diferite de ale bărbaţilor.

Tendinţe masculine: obiectivi, orientaţi spre scop, închişi emoţional, focalizaţi pe un singur lucru, interesaţi de scopul final, orientaţi spre cantitate, stimultaţi prin vedere, concentraţi pe sex, orientaţi spre putere, au nevoie să se simtă importanţi.
Tendinte feminine: ascultătoare, subiective, orientate spre relaţii, deschise emoţional, focalizate multilateral, interesate de detalii, stimulate prin atingere, mulţumite dacă sunt îmbrăţişate, orientate spre oameni, au nevoie de siguranţă.
Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. ( Genesa1:31) A înţelege modul diferit cum Elohim a creat feminitatea şi masculinitatea este cheia pentru a înţelege şi a iubi partenerul de viaţă. Aceasta este reflectarea celei mai mari taine a Universului – căsătoria dintre Hristos şi Biserica Sa.

 • Unirea „ şi se vor face un singur trup” ( vezi seminarul despre relaţii intime)
  • Intimitatea „şi nu le era ruşine” – intimitate emoţională, spirituală, fizică
  Atât soţii, cât şi soţiile poartă în ei această nevoie interioară de a-si găsi un însoţitor apropiat, dar, în acelasi timp, fiecare dintre ei este condus de o nevoie specifică sexului căruia îi aparţine. Pentru soţie, cea mai mare nevoie este de a se simţi în siguranţă prin iubirea soţului; pentru soţ – cea mai importantă nevoie de a se simţi important prin respectul soţiei. Soţul şi soţia trebuie să se apropie unul de celalalt cu trup, suflet şi spirit. Ceea ce va rezulta va fi o relaţie de tipul celei trăite cu iubitul- cel mai bun prieten.

     PRACTICAREA CELOR CINCI LIMBAJE ALE DRAGOSTEI AGAPE: 1.Cuvinte de apreciere /2.Timpul de calitate/ 3.Slujirea / 4.Dăruirea 5.Atingerea fizică

 1. Familia cu copii mici : adoptarea rolului de părinte/ priorităţi corecte mama – copil, soţie – soţ / /restabilirea rolurilor de părinte şi bunic cu familia de origine
  0-7 ani, copilul învaţă din informaţiile primate

      8-13 copilul învaţă din modelul oferit de părinţi

      14-16 copilul întreabă provocator; trebuie să ştii să răspunzi şi comportarea ta să nu contrazică răspunsurile pe care le dai. Copiii dezvoltă ataşament emoţional dacă părinţii lor sunt adaptaţi la nevoile lor şi răspund la semnalele lor prin care solicită să le fie satisfăcute nevoile.Copiii îşi creeaza modele de ataşament interne. Modelele interne sunt hărţi care servesc ca tipar pentru dezvoltarea unei relaţii intime ulterioare. Modelele interne permit persoanelor să ajungăa la relaţtii normale emoţionale în relaţii.

 1. Familia cu copil adolescent: restabilirea relaţiei părinte-copil pentru a permite adolescentului o independenţă mai mare/ adoptarea responsabilităţii îngrijirii familiei de origine/ confruntarea cu aspectele crizei adolescenţilor şi a crizei vârstei mijlocii la adulţi.

     Relatia părinte-copil solicită „realinierea” pentru a permite adolescenţilor să dezvolte o autonomie mai crescută. Solicitările bunicilor pentru a avea grijă de copii se înmulţesc. Etapa aceasta e extrem de complexă şi solicitantă, mai ales pentru părinţi. Psihanaliştii susţin că acele conflicte între părinţi şi copii sunt normale in adolescenţă.

    Criza vârstei mijlocii la adulţi, se suprapune adeseori cu criza adolescenţilor
Perioade dificile de tranziţie: adolescenţa sau vârsta mijlocie. Cine sunt eu? Ce vreau să fac cu viaţa mea? În ce cred? Vârsta mijlocie: 35-60 ani. În aceatsă perioadă, în general oamenii simt nevoia de a-şi reevalua identitatea, valorile şi scopurile. Este asemănătoare cu criza adolescenţei, dar poate fii mai dureroasă pentru că visele din adolescenţă au fost probate.

    Caracteristici ale crizei vârstei mijlocii:

     Emoţionale:  un simţ al pierderii, autocompătimire, mânie, depresie, anxietate, frică de îmbătrânire, îndoială, oboseală, se simte prins în capcană.
Comportamentale: puternică dorinţă de schimbare, vulnerabilitate faţă de atracţia sexuală în afara căsătoriei, shimbări de personalitate, izolare faţă de persoane apropiate, o concepţie negativă despre viaţă.

     Gânduri: Simt că îmbătrânesc prea repede, Simt că nu am avut niciodată şansa de a face ceea ce mi-am dorit cu adevărat, Îmi pare rău de deciziile din trecut, Mă simt o ratată, Nu am nici un scop real pentru a trăi, Aş vrea să pot dispărea.
La vârsta de 40 de ani, iluzia siguranţei e contestată. In cazul bărbaţilor, cea mai comună iluzie e că „dacă am succes, nu mă voi teme niciodată”. In cazul femeilor, cea mai răspândită  iluzie e că „nu pot fi în siguranţă dacă nu am un bărbat să mă apere”.

 1. Părăsirea casei părinteşti de către copii: pregătirea copiilor pentru lansare

 ( ex. meu în relaţia cu fiica mea, Ruth) / rezolvarea problemelor de familie ale adulţilor (vârsta mijlocie) / adaptarea unei relaţii de la adult-la adult cu copiii / readaptarea la relaţia de cuplu; criza cuibului gol/ readaptarea vieii pentru a include socrii şi nepotii în cadrul familiei de origine.

 1. Ultimii ani ai vieţii: acceptarea anotimpului îmbătrânirii/ acceptarea înţelepciunii şi experienţei celor mai în vârstă / pregătirea pentru deces, recenzia propriei vieţi şi integrarea.

     Care este modelul lui Dumnezeu pentru căsătorie?

Căsătoria este un legământ între un bărbat şi o femeie care se unesc împreună, atât legal, cât şi spiritual pentru a fii soţ şi soţie. Maleahi 2: 14-15

     Cuvântul ebraic „beryth” – legământ – apare de 280 de ori în Vechiul Testament- o înţelegere care trebuie respectată. Legămintele de acest tip au fost încheiate între diferiţi oameni şi au fost întărite printr-un legământ făcut în Numele lui Dumnezeu ( între David şi Ionatan – 1 Samuel 20:42 ) „diatheke” – pe care îl găsim în Noul Testament implică un legământ făcut de o singură persoană.
Marcu 14:24 şi le-a zis: Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.

      Fiind devotat legământului, tu eşti singurul responsabil de a-ţi demonstra dragostea şi loialitatea faţă de legământ, chiar dacă partenerul tau de viaţă nu răspunde aşa cum ai dori.

      RESURSELE OMENEŞTI NU SUNT SUFICIENTE PENTRU PĂSTRAREA ACESTUI LEGĂMÂNT. AVEM NEVOIE DE SUPRANATURAL

      Psalmul 20:7-8 Unii se bizuie pe caii lor, alţii pe carele lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Duumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad, dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.

     Efeseni 3:15: Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie în ceruri şi pe pământ.

     Legământul lui Dumnezeu cu Avraam şi familia lui; revelaţia Numelor lui Dumnezeu pentru familia care a primit promisiunea: ” toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”. ( Genesa 12:3)

      Ordinea Numelor sub care se descopeăa Dumnezeu în viaţa şi familia lui Avraam este importantă pentru viaţa noastră de familie: El Elion.
• EL ELION – DUMNEZEUL CEL ATOTPUTERNIC CARE DĂ BIRUINŢĂ ÎN LUPTĂ, Nume care Il desemnează pe Dumnezeu drept conducătorul suprem al întregului Univers.

     Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Inalt, Ziditorul cerului şi al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Inalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mainile tale. ( Genesa14:20)

    Stăpînirea Lui este veşnică şi Împărăţia Lui dăinuieşte din neam în neam. Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului şi nimeni nu poate să stea împotriva Lui, nici să-i zică: Ce faci?( Daniel4:34)

    Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi! El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. ( Daniel 2: 20- 22)

      Să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu, şi că nu este alt Dumnezeu în afară de Mine. Eu dau viaţă şi Eu omor; Eu rănesc şi eu vindec; şi nimeni nu poate să scoată pe cineva din mâna Mea. ( Deuteronom 32:39)

     Dar Anei îi dădea o parte îndoită; căci o iubea pe Ana, dar DOMNUL o făcuse stearpă! (Samuel 1:5)

     Femeia a fugit în pustie… şi a fost un război în cer. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul …Şi ei nu au putut birui şi nici nu li s-a mai găsit locul în cer. …Şi am auzit În cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru ca pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi para înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. (Apocalipsa 12: 5-8 )

      Indiferent de lupta pe care o ai în familia ta, NU TE TEME DE NIMIC – INSUŞI DUMNEZEU LUPTă PENTRU TINE: Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împarăţiei perşilor mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.( Daniel10:1-3)

      Nici o făptură – om, înger sau diavol nu se pot împotrivi lui Dumnezeu. Iov 1: 6- 12; 1 1- 10 – diavolul nu poate trece peste ceea ce îi este îngăduit de Dumnezeu. Matei 10: 30 Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.
In fiecare etapa a vieţii de familie este o luptă pentru menţinerea şi împrospătarea relaţiei duh, suflet, trup.

      * Satan atacă unitatea familiei ca s-o nimicească. De ce familia? Efeseni 3:15: Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie în ceruri şi pe pământ Satan atacă în mod special familia pentru ca relaţia dinre soţ- soţie, părinţi-copii trebuie să fie exemple ale Tatălui ceresc şi ale familiei Sale.
* A doua categorie atacată de Satan sunt familiile în care numai unul dintre părinţi e creştin dedicat. 1 Corinteni 7: 14: Căci barbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă, şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele, alminteri, copii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi.

       * De asemenea Satan face tot ce poate să ne împiedice să ne împlinim responsabilităţile faţă de copiii nostri. Dorinţa lui este să îndepărteze inimile taţilor de copiii lor şi ale copiilor de ale taţilor. Instrăinarea este jocul lui. La mame vine cu neîncredere, teamă, hiperprotecţie, arme fireşti.

     Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu şi anume spre binele celor ce sunt chemati după planul Sau ( Romani 8:28) de aceea să mulţumim lui El Elion „pentru toate lucrurile căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus cu privire la voi. ( 1 Te.5:18)

      Ex lui Iosif: Acum nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră… Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire. Aşa că nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată a lui Faraon, stăpân peste toată casa lui şi cârmuitorul întregii ţări a Egiptului…Voi negreşit v-aţi gândit să îmi faceţi rău: dar Domnul a schimbat răul în bine. ( Genesa 45: 5,7: 8, 50:20).

    Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. ( Psalmul 57:2)

 • ADONAI – DUMNEZEU CARE CERE SUPUNERE DEOARECE ESTE ATOTPUTERNIC
  După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avraam într-o vedenie, şi a zis: Avraame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare!” Avraam a răspuns: Doamne, Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii… Domnul l-a dus afară şi i-a zis: Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. „Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta!” (Genesa 15: 1, 2, 5)

     Dumnezeu – Adonai făgăduieşte o sămânţă lui Avraam şi moştenitor. El Ii face lui Avraam promisiuni supranaturale legate de familie şi moştenirea lui. Acest Nume cere supunere şi ascultare. Ascultarea este condiţia pentru binecuvântarea supranaturală şi câştigul în bătăliile spirituale.

    Supuneţi-vă unii altora în frica de Hristos. Nevestelor fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei după cum Hristos este Capul Bisericii.( Efeseni 5:21) Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri, pentru că dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor.. ca Sara care ascultă de Avraam. (Petru3:1-6)

      Ghedeon venind din familia cea mai săracă din Manase şi fiind cel mai mic din casa tatălui său, îl numeşte pe Dumnezeu – DOMNUL, ADONAI: Domnul s-a uitat la el şi i-a zis: Du-te cu puterea pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit Eu? Ghedeon i-a zis: Rogu-te, DOMNUL meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” DOMNUL i-a zis: „ Eu voi fi cu tine şi voi bate pe Madian ca pe un singur om!” ( Judecători 6:14-16)

     Moise spunea Doamne, Doamne – ADONAI însă nu se încredea în El şi nici nu i se supunea, de aceea Dumnezeu s-a mâniat. Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbesti Tu robului Tău; căci vorba si limba-mi este încurcată. ”Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului? Si cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.” Moise a zis: „Ah! Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi.” Atunci Domnul S-a mâniat pe Moise. ( Exod 4:10-14)

     Isaia L-a văzut pe Domnul ca Adonai pe tronul Său: “In anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul ( ADONAI) şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îsi acopereau faţa, cu două îsi acopereau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Sa, se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de fum. Atunci i-am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!”
Am auzit glasul Domnului ( ADONAI) întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru NOI? Eu am răspuns: Iată-Mă, trimite-mă! “

      Împărăţia familiei trebuie predată lui Dumnezeu dacă vrem să o regăsim cu adevărat.

      Ingerul cu cărbunele aprins a atins gura lui Isaia, apoi el poate răspunde chemării lui Dumnezeu: „Iată-ma! Trimite- mă! „

       ADONAI – folosit şi în Romani 10: 8-10 Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.

      El SHADAI – CEL CARE SE SE INGRIJESTE DE TOATE NEVOILE CELOR CARE I SE SUPUN SI ASCULTA DE EL

       Exemplul lui Avraam – Când Dumnezeu a instituit legământul Său cu Avraam, El i-a cerut lui Avraam să aducă ca jertfă animale pe care le-a tăiat în două. ( Genesa15:10) Expresia „a tăia în doua” se referă la obiceiul ebraic de a sigila unirea în cadrul unui legământ prin vărsarea sângelui unei jertfe. Strângeţi-mi pe credincioşii mei care au făcut legământ cu Mine prin jertfă (Ps.50:5) Păstrarea legământului de căsătorie necesită moartea faţă de sine.
In contextul când Dumnezeu a instituit legământul cu Avraam, se descoperă pe Sine ca El Shadai – Dumnezeu Cel Atosuficient.  Genesa17:1-8 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Ţie, si seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuiesti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.

      El – tărie, putere, puterea care asigură toate necesităţile vieţii ; Sad – piept, pieptul unei femei. Sadai este unul dintre titlurile divine care înseamnă Cel care toarnă sau Cel care revarsă şi Il prezintă pe Dumnezeu ca Acel care dă binecuvântările materiale şi spirituale.

    Avraam era fără copii şi încearcă să obţină materializarea promisiunilor lui Dumnezeu prin eforturi proprii, folosindu-se de Agar. In acest context, al marilor lui slăbiciuni şi frământări – Dumnezeu i se descoperă ca El Shadai. Dumnezeu se dă pe Sine lui Avram şi apoi Avram se dedică lui Dumnezeu. Avram primeşte revelaţia sursei din care trebuie să primească totul. Numele lui Avram schimbat in Avraam şi al Sarei în Saara. EL adaugă litera He – litera principală din propriul nume „ Iehova” , dându-i astfel celui ales şi soţiei lui ceva din propria Lui natură.

     IEHOVA IIRE – DOMNUL CARE VA PURTA DE GRIJĂ ( Genesa 22: 1-19)
Inainte ca Dumnezeu să se descopere ca Iehova Iire, i-a cerut lui Avraam, să jertfească ce avea mai scump. Verbul a iubi este folosit pentru prima dată în Biblie în Genesa 22:2 pentru a descrie legătura între tată şi singurul lui fiu. In V.T – cuvântul a iire, tradus „ a purta de grijă”, înseamna literar „ a vedea”. Cum a ajuns aceasta să aibă sensul „ a purta de grijă”? Dumnezeu când vede, EL vede în viitor. Tatăl nostru, atotcunoscător, omniprezent şi veşnic cunoaşte sfârşitul încă de la început şi astfel în omniscienţa Sa ne poartă de grijă.

     Genesa 22: 8 „Dumnezeu Insuşi va purta de grijă pentru de mielul pentru arderea de tot” – literar – „Dumnezeu va vedea EL Insuşi de miel” .

Muntele Moria este locul unde Solomon a început zidirea Casei Domnului. Fiecare jertfă adusă pe altarul din Templu era un ecou al cuvintelor lui Avraam : „Domnul va purta de grijă! De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă.”(Genesa22:14)

    El, care nu a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată împreună cu EL toate lucrurile? (Romani 8:32) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos (Filipeni 4:19)

     CĂSĂTORIA ESTE MEDIUL CEL MAI PROPICE ÎN CARE DUMNEZEU MĂ POATE PURIFICA ŞI SCHIMBA ŞN ASEMĂNARE CU EL (Căsătoria este operaţia prin care vanitatea unei femei şi egocentrismul unui bărbat sunt extrase fără anestezie. (Helen Rowland)

1Petru3:2-7 Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii… Ca Sara, care asculta de Avraam şi-l numea “domnul ei”. Fiicele ei, v-aţi făcut dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.

    Câştigul unei femei care a pus totul pe altarul lui Dumnezeu- un bărbat cu viziune, intrat în destin, asemenea lui Avraam, adică o familie binecuvântată – promisiunea lui Dumnezeu pentru Avraam: „ Te voi binecuvânta pe tine şi sămânţa ta şi te voi face o binecuvântare!”

    Împărăţia familiei trebuie predată lui Dumnezeu dacă vrem să o regăsim cu adevărat. In timp ce una din 6 familii sfârşesc în divort, la creştini numai una din 50 ajunge acolo. Aceasta arată clar că factorul care cimentează famila este credinţa şi o loialitate dincolo de familie. O familie care îşi pierde viaţa şi-o găseşte.
Cele mai multe dintre femeilie care trăiesc liber au experimentat o robie sau o piedică severă pe care au luptat să o depăşească. De unde ştiu? Pentru că toate femeile pe care le-am cunoscut, care păreau să facă din iubire, bucurie şi supunere un stil de viaţă, trecuseră prin câmpul de luptă. De obicei, acestea apreciază mai mult biruinţa pentru că au experimentat durerea înfrângerii. Rareori am întâlnit o persoană care a ajuns să se încreadă pe deplin în Domnul fără a înfrunta adevărul dureros că nu poate avea încredere în sine.

    1 Cronici 17 – David împărat, biruitor, prosper, vrea să construiască o Casă Domnului. Natan îi dă un mesaj cu totul diferit: „ Nu tu îmi vei construi o casă de locuit… Îţi vestesc că Domnul îţi va zidi o casă.” Rugăciunea lui David bazată pe cuvântul rhema primit din partea lui Dumnezeu: „ Acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai spus cu privire la slujitorul tău şi cu privire la casa lui să rămână în veac şi fă aşa cum ai spus.”

       FĂ AŞA CUM AI SPUS – cea mai efectivă rugăciune care se poate ruga cineva. Ce putere din ceruri sau de pe pământ, ar putea opri aceasta? Cel mai înalt lucru la care se putea gândi David era totuşi la nivel pământesc: zidirea unei case pentru Dumnezeu. Promisiunea care s-a întors la el de la Dumnezeu, era mai înaltă decât s-ar fi putut gândi vreodată.

     Isaia 55: 8-13: Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.”
Multe dintre noi avem visurile noastre, gânduri proprii – ne uităm în vieţile unora sau altora, la darurile lor şi am vrea ca Domnul să ne dea altceva decât avem. Rugăciunea „ FĂ AŞA CUM AI SPUS”! – aduce gândurile şi planurile Lui din ceruri în viaţa noastră.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s