” POT TOTUL ÎN HRISTOS CARE MĂ ÎNTĂREŞTE” CA SCOP AL VIEŢII, DORINŢELE, PRETENŢIILE ŞI SECRETUL MULŢUMIRII

   PENTRU PAVEL ACEST MOTTO- O AL VIEŢII LUI: ” POT TOTUL IN HRISTOS CARE MĂ ÎNTĂREŞTE” – DEVENISE UN SCOP CLAR ÎN VIAŢĂ.
FIECARE SCOP AL VIEŢII NOASTRE TREBUIE SĂ FIE ALINIAT ASCULTĂRII DE DUMNEZEU, DE CUVÂNTUL LUI. DOAR OBIECTIVELE ALINIATE LA VOIA LUI DUMNEZEU NU POT FI ÎMPIEDECATE DE CIRCUMSTANŢE SAU DE ALTE PERSOANE.
SCOPUL ESTE DIFERIT DE DORINŢE. AVEM MULTE DORINŢE BUNE PE CARE NOI LE CONSIDERĂM NECESARE DAR DEPIND DE COLABORAREA CU ALTE PERSOANE, NU DEPIND DE ALEGEREA NOASTRĂ.

   DORINŢELE NU ÎNSEAMNĂ SCOPURI! ÎMPLINIREA DORINŢELOR DEPINDE DE VOINŢA ALTORA, SCOPUL ESTE ÎN DIRECŢIA LEGĂTURA CU VOINŢA ŞI PERSEVERENŢA NOASTRĂ!
NU SUNTEM RESPONSABILI DE DORINŢELE CARE IMPLICĂ COLABORAREA CU ALTE PERSOANE ÎNSĂ SUNTEM RESPONSABILI DE ATINGEREA SCOPURILOR ÎN VIAŢA PE CARE DUMNEZEU NI LE-A TRASAT ŞI PENTRU CARE AM VENIT ÎN ACEASTĂ LUME!

AVEM, DE ASEMENEA ŞI MULTE PRETENŢII: AM DORI CA LUCURILE SĂ FIE CUM VREM NOI ŞI PUTEM FI FRUSTRAŢI DACĂ ELE NU SE ALINIAZĂ VIZIUNII NOASTRE CE POATE FI BUNĂ SAU REA. ÎN ACESTE SITUAŢII, CÂND PRETENŢIILE SUNT SATISFĂCUTE SAU NU, DUMNEZEU NE TESTEAZĂ INIMA ŞI CHEIA SECRETULUI MULUMŢIRII ESTE A FACE DISTINCŢIA DINTRE SCOP, DORINŢE ŞI PRETENŢII: ” Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m’am deprins să fiu mulțămit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit, și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m’am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea.”( Filipeni 4:11-14 )

ATENŢIE: DACĂ AVEM SCOPURI GREŞITE CARE NU SUNT ALINIATE LA VOIA LUI DUMNEZEU, ACESTEA POT DUCE LA PRETENŢII GREŞITE ŞI ATITUDNI DE FRUSTRARE ŞI CONTROLARE.

CREŞTINII SUNT CHEMAŢI SAĂ RĂSPUNDĂ UNEI LUMI AFLATE ÎN CONFUZIE CU SCOPURI BINE DEFINITE CARE NU SE CLATINĂ. A RĂMÂNE CREDINCIOS ACESTOR SCOPURI DEPINDE DE NOI ÎNŞINE ŞI DE SPRIJINUL LUI DUMNEZEU ÎN REALIZAREA SCOPURLOR CE NI LE-AM PROPUS („a fii integru într-o lume murdară”, „a fii parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru lumea din jur prin rugăciuni şi vestirea Evangheliei”, a fi un partener de căsătorie după inima lui Dumnezeu”, ” a lua o hotărâre decisivă pentru Hristos care înseamnă botezul în apă împotriva tuturor piedicilor”, etc) CHIAR DAĂA ATINGEREA SCOPURILOR NECESITĂ UN PREŢ DE PLĂTIT, VOM AVEA O SATISFACŢIE ŞI PLINĂTATE CARE NU SE COMPARĂ CU NIMIC ÎN ACEASTĂ LUME, DAR ŞI MAI MULT VOM ZIDI ÎMPREUNĂ CU DUMNEZEU: AUR, ARGINT ŞI PIETRE SCUMPE PENTRU VEŞNICIE.
“Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față.”( 1 Corinteni3:11-13)
Doamne, ajută-ne să trăim conduşi de SCOPURI DUPĂ VOIA TA CEA DESĂVÂRŞITĂ!
AMIN!

 

Reclame

DOAMNE, DĂ-NE O LIMBĂ ISCUSITĂ!

   Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte duhul. (Proverbe15:4)
Este o legătura dintre viaţă şi folosirea corectă a limbii, între viaţă si cuvinte plăcute: “te iubesc“; eşti important(a) pentru mine”, “ai valoare în ochii lui Dumnezeu şi în ochii mei”, “eşti frumos(a)”, ”ce bine îţi stă aşa”etc. Este de asemenea o legătura dintre viaţă si cuvinte de încurajare: “te-ai descurcat foarte bine”, “fără tine nu ar fi fost o bucurie deplină”, ”meriţi toată aprecierea pentru ceea ce eşti sau ce faci“ etc.
Limba dulce este un pom de viaţă şi roadele acestui pom de viaţă sunt un rezervor emoţional plin care dă pe deasupra. Acei oameni care sunt înconjuraţi de dulceaţa cuvintelor plăcute şi cuvinte de încurajare primesc multe resurse care le pot dărui cu rodire şi înmulţire celor din jur.
Opusul unei limbi dulci este o limbă stricată. Limba stricată este o limbă folosită greşit care produce în loc de dulceaţă-amar şi în loc de viaţă-moarte.
In acest verset ni se spune că o limbă stricată, adică o limbă ce nu vorbeşte cuvinte dulci, plăcute- zdrobeşte duhul, face o fisură în duh. Ce păcat ca mult ulei al ungerii se scurge prin aceste fisuri ale duhurilor zdrobite de limbile ce nu sunt dulci şi pline de viaţă!
Dumnezeu să ne ajute să vorbim cuvinte dulci, cuvinte plăcute, cuvinte de binecuvântare care sunt un pom plin de roade ale vieţii!
Dar oare dacă tăcem şi nu spunem nici cuvinte plăcute şi nici cuvinte ce zdrobesc duhul-unde ne aflăm? Există cale neutră? Mulţi oameni cred că nu este imperios necesar pentru a-ţi manifesta dragostea să exprimi cuvinte plăcute. Mulţi parteneri de căsătorie, părinţi, fraţi şi surori nu ştiu importanţa de a-sş cultiva un pom al vieţii prin cuvinte plăcute adresate celor din jur. Nu este atât de greu să folosetşi cuvinte plăcute însă dacă nu vor fi folosite în relaţiile cu cei din jur-rezultatele pot influenta negativ destine veşnice: “Psalmul 58.1 Oare, tăcând, faceţi voi dreptate?
Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?”
Doamne, iartă-ne oricând nu am folosit cuvinte dulci care sunt un pom de viaţă! Iartă-ne pentru tăcerea faţă de cei din jur şi pentru tăcerea faţă de noi înşine în felul acesta privându-ne de “dreptatea fără părtinire a lui Dumnezeu“ împotriva acuzaţiilor zgomotoase ale celui rău!
Vindecă-ne, Doamne limba!
Vindecă-ne de tăcere!
Dă-ne limba Ta -o limbă iscusită care are legătură directă cu ascultarea, căci adevăraţii tăi ucenici ascultă Cuvintele Tale şi vorbesc Cuvintele Tale. Amin!
„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici”.( Isaia50:4)

CELE 3 TIPURI DE RELAŢII MAJORE PE CARE DIAVOLUL LE ATACĂ ÎN DOMENIUL UNITĂŢII ŞI CUM PUTEM BIRUI

    Unul dintre obiectivele majore ale diavolului în lupta spirituală este aceea de a ne distruge unitatea, de aceea în mod cu totul special, Isus Hristos s-a rugat în Ioan 17 pentru unitate: “Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca, și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M’ai trimes. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, – Eu în ei, și Tu în Mine; – pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.”( Ioan 17:20-23)
Din acest text înţelegem ca unitatea este cheia cea mai importantă în relaţia noastră cu Dumnezeu, cu Cuvântul şi slava Lui, demonstraţia cea mai relevantă pentru lume despre ceea ce înseamnă Dumnezeul dragostei ce L-a trimis pe Fiul Său în lume şi arma de biruinţă cea mai necesară ce însoţeşte propovăduirea Cuvântului Evangheliei mântuirii. Satan ştie acest lucru si de aceea încearcă să distrugă cele 3 tipuri majore de unitate:
– unitatea cu Dumnezeu (pentru ca despărţit de El nu putem face nimic)
– unitatea în familie pentru ca relaţiile de unitate dintre soţ şi soţie, părinţi şi copii sunt cele mai mari exemple ale cerului pe pământ şi totodată sunt ameninriţăle cele mai mari pentru progresul lui Satan
– unitatea mădularelor din Trupul lui Hristos pentru că Satan ştie de multe ori mai bine ca noi ca mădularele nu pot avea o bună funcţionare şi creştere individuală, unul fără celălalt ci doar în unitate, completare şi armonie.
1. Unitatea cu Dumnezeu. Dacă Satan reuşeşte să ne convingă că suntem despărţiţi de Dumnezeu, atunci ne-a frânt puterea.
In acest context trebuie să ne amintim că acuzarea Satanei este total diferită de mustarea Duhului Sfânt. Pentru un creştin este normal în urma faptului că a păcătuit sa fie mustrat de Duhul lui Dumnezeu şi după aceea să fie pocăinţa: cele 3 „R „-uri: recunoaştere, regret şi renunţare). Ca urmare a pocăinţei în urma mustrării Duhului Sfânt-creştinul primeşte pacea lui Dumnezeu şi o conştiinţă curăţită prin sângele lui Isus Hristos (1 Ioan1:9-„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”).
Dacă, în urma faptului că am trecut prin acest proces al pocăinţei autentice, nu vom simţi iertarea şi eliberarea, uşurarea de povara păcatului, dac chiar si atunci când dorim să ne rugăm vom fi ineficienţi din pricina acestor gânduri de autoacuzare, trebuie să înţelegem că este un atac spritual al diavolului. Şi acest atac spiritual are drept ţintă robirea conştiintei noastre, pentru a ne despărţi de Dumnezeu.
Când creştinii sunt atacaţi în acest fel, trebuie să ţină cont de următoarele:
1. Satana atacă prin minciuna şi înşelare. In Efeseni 6: 11, Scriptura ne dezvăluie faptul că există o lume spirituală împotriva crăeia avem de luptat dincolo de ceea ce se vede în lumea reală: “Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sunt în locurile cerești.” Cuvântul „lupta” flowit in acest verset vine dintr-un termen în limba greacă ce se referă la o luptă corp la corp. In vechime, la grecii antici, lupta corp la corp însemnă strategii neaşteptate menite să îl înşele pe adversar cu scopul de a-l pune la pământ.

    2. Pentru a fi protejaţi de atacul Satanei care are drept ţintă despărţirea de legătura cu Dumnezeu prin acuzare şi înşelăciune creştinul trebuie să ia în considerare toată învăţătura Scripturii nu doar anumite pasaje prin care se pot vedea doar neadecvaţi de a merita îndurarea lui Dumnezeu.
3. Creştinul atacat în acest fel trebuie să aibă o înţelegere clară despre ceea ce înseamnă îndurarea lui Dumnezeu: „ceea ce am nevoie în Hristos, nu ceea ce merit”. Una dintre principalele arme împotriva acuzării lui Satan este a înţelege că sursa noastră nu stă în puterea noastră, ci în mila şi îndurarea lui Dumnezeu. In Psalmul 51:1 termenul folosit pentru „îndurare” este „racham” şi descrie o stare asemănătoare de dependenţa de mila lui Dumnezeu precum fatul depinde vital de cordonul ombilical al mamei: ” Ai mila, Dumnezeule în bunătatea Ta, după îndurarea Ta cea mare şterge fărădelegile mele. ”
3. Creştinul trebuie să ştie că spre deosebire de sângele lui Abel care vorbeşte „răzbunare”, sângele lui Isus Hristos strigă „iertare” şi totodată sângele Lui are putere să curăţească şi conştiinţa noastră de faptele moarte. “Ci v’ați apropiat de muntele Sionului…
de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel.”
Evrei 12:22, 24
“Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Grecește: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregi lumi( Ioan 2:1-2).
4. In aceste situatii, crestinii trebuie să ţină cont de cele 2 principii majore ale luptei spirituale descrise în Iacov 4:6-7 “Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.“ Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi dela voi.”

– I – Supunerea faţă de Dumnezeu care înseamnă:
* smerenie în relaţii cu ceilalţi oameni
* umblarea în dragoste (Dumnezeu este dragoste. “Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întunerec, umblă în întunerec, și nu știe încotro merge, pentru că întunerecul i-a orbit ochii.”
1 Ioan 2:10-11
* înseamnă a fi de acord cu nimicnicia noastră şi măreţia Lui, cu dependenţa faţă de El
* a-L lauda, a exprima cu voce tare mulţumirea faţă de supremaţia Lui.
– II – Impotrivirea faţă de cel rău (Putem spune ca şi Hristos cu voce tare: „Pleacă, Satano! ” Dar Isus S’a întors, și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.“”
In Matei 16:18-19, Hristos i-a promis lui Petru şi tuturor ucenicilor Lui: “Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.“”
” Porţile locuinţei morţilor” în traducere este ” FORTIFICAŢII” şi se referă la Satan şi oştile lui. ” Legare şi dezlegare” în original termenii sunt: ” deo” şi ” luo” şi înseamnă „a interzice” si „a permite” .
să plece în Numele care este mai presus de orice alt nume- Isus Hristos)

2 De asemenea, un alt obiectiv major al diavolului este să atace unitatea n familie. O familie unită şi dedicată lui Dumnezeu este cea mai mare ameninţare împotriva Impărăţiei întunericului şi atunci Satana doreşte să atace unitatea familiei: unitatea dintre parteneri, dintre părinţi şi copii. Pentru prima dată Numele lui Dumnezeu Iehova Savaoth, nume care Il desemnează pe Dumnezeu ca fiind Dmnezeul Oştirilor care luptă pentru noi este folosit în lupta unei femei pentru familia ei: 1 Samuel 1:11: “Ea a făcut o juruință, și a zis: „Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei Tale, dacă-Ți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba Ta, și dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui, și brici nu va trece peste capul lui.“”

3. Satan, atacă de asemenea unitatea dintre creştini. Câştigul în luptele spirituale se dă pe terenul bisericii unite a lui Isus Hristos. Cartea Efeseni – este cartea războiului spiritual, dar autorul ei se adresează unei biserici nu unui individ. Dacă creştinii sunt uniţi – ei pot birui pe cel ăau, dar dacă sunt dezbinaţi şi există şi clevetirea între ei, vor face slujba celui rău. Termenul în limba greacă pentru „clevetire” folosit în Noul Testament de apostolul Pavel vine din termenul grecesc „diabolos”. Dacă creştinii se simt singuri – se retrag din destinul lor din pricina eşecurilor repetate… dacă se simt respinşi – ajung să vadă mari obstacole în a funcţiona în darurile lor… Multe cheltuieli de energie inutile, multe răni şi din păcate multe destine înalte sunt ratate pentu că creştinii au fost înşelaţi de cel rău în relaţiile de unitate şi legătura a duhului şi a păcii.
“Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină, și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuș n’a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu…” ( Filipeni 2:1-6)
RUGĂCIUNE:
Te rugăm, Tată, fă-ne una nu doar pentru biruinţa noastră spirituală, ci şi pentru acei pe care Ii ai în planul Tău de mântuire, pentru acei care au auzit Cuvântul Tău şi pe care îi iubeşti chiar dacă acum ei sunt în lume. Ajută-ne sa îi iubim cum ne-ai iubit Tu pe noi când eram ca ei…
Ne rugăm pentru această unitate pentru care Tu te-ai rugat când nu erau decat 12 ucenici care şi ei se confruntau cu atacurile celui rău pentru a-i dezbina. Iţi mulţumim pentru viziunea Ta desăvâşită privind unitatea Trupului Tău: să fim una în familii şi în relaţia cu celelalte mădulare ale trupului cum este unitatea dintre Tine şi Tatăl. Sunt multe voci şi viziuni care în această generaţie ar vrea să ne abată de la viziunea Ta privind UNITATEA PENTU CARE TU AI PLĂTIT PREŢUL GRĂDINII GHETISMANI ŞI AL CRUCII, dar noi ne împotrivim acestor înşelăciuni ale acestui veac şi alegem să credem Cuvintele Tale şi să ne aliniem rugăciunii Tale pentru unitate! Amin! Mulţumim Tată că ne iubeşti ca pe Fiul Tău, mulţumim pentru viziunea Ta privind Biserica „să o hrăneşti şi să o îngrijeşti cu drag pentru caă este os din oasele Fiului Tău şi carne din carnea Lui! Mulţumim că noi suntem aceştia! Amin!
Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca, și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M’ai trimes. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, – Eu în ei, și Tu în Mine; – pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.”( Ioan 17:20-23)

Cărarea Fecioarei cu candela aprinsă

LIGIA
Motto: Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.( Psalmul 119:105)

Există o Fântână cosmică săpată din adâncul cerului până în fundul pământului…
A săpat-o Acel care se numeşte Alfa şi Omega, Dumnezeu şi Om-Isus Hristos.
Fecioara cu candela aprinsă lasă tăcerile să cadă…
In timp ce gândul i se înalţă spre cumpăna fântânii…
Ea strecoară roua de dor pe muchia timpului,
Trudind şi visând… visând şi trudind… în timp ce se adapă din fântână.
Când trece ea pe cărarea vieţii în chip de samaritean, evanghelist sau fiu rătăcit întors acasă…
Tresarul şi firul de iarbă şi răsăritul în aştepare de veşnic „neapus.”
Şi în depărtările de aproape adie cu ninsori de curcubee.
Apune pământul şi stelele de pe pământ renasc veşnicia zorind zilele să treacă…
Precum o cărare şerpuindă prin munţii stâncoşi ai vremii…
Pe urmele lui Moise spre un neconsumabil Univers al rugului aprins.

In forfota de lume, fecioara cu candela v-a închide ochii lunii
Şi stelele din ceruri pe rând atunci s-or frânge
când Mirele ce cheamă mulţimile de stele de pe pământ la ceruri
V-a scrie galaxii pe pagini de istorii.
E Alfa şi Omega… Vecia din Cuvânt.
El cheamă însetaţii să vină şi să bea – un strop din roua Fântânii cosmosului săpată din adâncul cerului până în adâncimile pământului.
Când am băut şi eu un strop îndumnezeit mi-a înviat sufletul uman… atins de moarte…
Mi-a redat viaţa în locul nemuririi … Si mi-a dat o candelă pentru întunericul cărării spre Fântâna…
Opreşte-te şi tu! Incă se aude ecoul ultimei file din Scriptură:
„Vino! Şi celui ce îi este sete, să vină, cine vrea să ia apa vieţii fără plată.” (Apocalpisa 22:17)
Dar cine să audă chemarea Mântuitorului:
Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi însetaţi şi împovăraţi?
Oare nu vei fi tu următorul-fiu de Domn în devenire?
Dar candela ţi-e plină să ajungi zilnic la Fântâna Vieţii pe cărările şerpuinde al nopţilor de dezamăgiri şi singurătate ce vor cuprinde lumea ?
La FÂNTÂNĂ SE ÎNTÂLNESC ALESELE DOAMNE CARE DOMNESC PESTE ÎMPREJURĂRILE VIEŢII.
Ele sunt mai mult decât biruitoare prin sângele îndurării de la cruce.
Si mai mult decât războinice pentru că îngerii luptă pentru ele bătăliile lui Dumnezeu predestinate biruinţei fără de hotare…
Sunt fecioarele cu candelele pline… Biruitoarele vremurilor din urmă.
Ligia Seman, 24 mai, 2016

 

 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru finalizarea turneului de slujire în Statele Unite

 

L

Suntem obosiţi fizic dar puternici în duhul…şi plini de bucuria nemărginită a datoriei împlinite. Mulţumim Tatălui ceresc pentru toate oportuniăţile prin care am avut favorul nemeritat de a investi comori veşnice prin semănarea Cuvântului vieţii în inimile oamenilor. Mulţumim Tatălui ceresc pentru fiecare întâlnire, pentru fiecare copil al Lui căruia i-am slujit şi care ne-a slujit cu dăruire. Mulţumim Lui Isus Hristos, Domnul nostru pentru frumuseţea fără seamăn a Impărăţiei Lui! Mulţumim tuturor care ne-aţi purtat în rugăciune; fără rugăciunile dumneavoastră, slujirea noastră nu ar fi fost eficientă.
LĂUDAT SĂ FIE DUMNEZEU PENTRU LUCRĂRILE LUI MINUNATE ŞI TOATĂ SLAVA SĂ FIE DOAR A LUI! AMIN!
Coloseni1:17 -19
El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
El* este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întîi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întîietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.

Războiul Spiritual.Părtăşie la Lumina Cuvântului lui Dumnezeu împreună cu femeile din Biserica First Romanian Baptist Church

19 mai    Ii mulţumesc Tatălui ceresc pentru părtăşia la Lumina Cuvântului lui Dumnezeu împreună cu femeile din Biserica First Romanian Baptist Church. Am parcurs impreuna din marea tema a Bibliei: Războiul Spiritual.
Ne-am pus în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu care ne promite că în Numele Lui avem autoritate şi că tututor „celor ce cred în El li s-a dat dreptul (exousia-autoritatea) să se numească copii a lui Dumnezeu.

( Ioan1:12). Am studiat războiul spiritual descris în Apocalipsa 12:1-11, sărbătorind cele 2 mari biruinţe ale jerfei lui Hristos :
-1. în legătură cu poziţia pe care primul, om-Adam a pierdut-o în favoarea lui Satan prin neascultare şi care Hristos a câştigat-o prin jertfa de pe cruce: Apocalipsa 12:8,9 : şi ei nu au mai putu birui şi nici nu l-i s-a mai găsit locul în cer.
– 2. stăpânirea şi autoritatea lui Hristos pentru că pârâşul fraţilor Lui a fost aruncat jos.
Apocalipsa 12:10 “Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru, și stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.”
Apocalipsa 12:10
Prin jertfa lui Hristos, noi am recâştigat poziţia de autoritate pentru care am fost creaţi:
“El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus.”
(Efeseni 2:6 )

Am studiat si am discutat, de asemenea cele 5 principale moduri prin care Diavolul poate ataca pe creştini:
1. Prin mintea omului
2. Trupul omului prin boli. ( In Noul Testament sunt menţionaţi 2 tipuri de bolnavi: medical sau fiziologic şi cei bolnavi din cauza atacului lui Satan.)
3. Prin conştiinta omului- aceste atacuri se numesc acuzaţii şi îi pot face ineficienţi pe creştinii ce nu ştiu să deosebească mustrarea Duhului Sfânt de acuzaţia celui rău.
4. Prin emoţiile omului. Cel mai des întâlnite atacuri la nivelul emoţiilor sunt teama şi depresia. Depresiile se împart în 4 mari categorii:
– depresii de natură organică (disfuncţie a organismului, dezechilibre chimice sau hormonale).
– depresii de natură circumstanţială
– depresii datorate păcatului
– depresii ca urmare a activităţilor satanice
Este deosebit de important pentru persoanele care se confruntă cu depresia să afle prin ce fel de depresie trece. Dacă este de natură organică, tratamentul va fi în primul rând medical. Dacă este circumstanţial se va căuta omersectiva biblică a probemelor, dacă sunt depresii legate direct de păcat- este nevoie de mărturisirea păcatelor, regret şi renunţarea la ele. In cazul depresiilor datorate atacurilor demonice doar armele spirituale pot aduce eliberarea: Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, postul în unitate cu alţi creştini. Să nu uităm că batalia spirituală o câştigăm de pe terenul unităţii cu ceilalţi creştini.
5. Atacuri circumstanţiale (prin împrejurări). Mediul nostru este în întregime rânduit de El Elyon (Dumnezeul Atotsuveran), însă multe atacuri pot veni de la Satan: Luca 22:31 „Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul.”
In aceste situaţii, trebuie să avem în vedere 2 lucruri: 1 Petru5:6-9
1 smeriţi-vă dar sub Mâna tare a lui Dumnezeu
2. Impotriviţi-vă diavolului
Cele 4 ARME DE LUPTĂ ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL SUNT:
1. Numele Domnului
“De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentru că, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de supt pământ.”
Filipeni 2:9-10

2. Sângele Mielului
1 Ioan1:7  „Dar dacă umblăm în lumină după cum El Insuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi sângele Lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.”
Condiţia ca sângele Domnului să funcţioneze este ca noi sa fim în părtăşie cu fratii noştrii. Dacă există relaţii nerezolvate, neiertare, persoane care nu sunt în legătură cu fraţii bisericii locale, atunci sângele Domnului nu poate fucţiona ca o armă eficientă în lupta spirituală.

3. Cuvântul mărturisirii lor.
Dacă rămânem în Cuvântul Lui Hristos, rămânem ca mlădiţe în Viţa acare este Hristos. Dar Cuvântul nu este suficient doar să il citim ci să îl mărturisim cu gura noastră. Intreaga armura din Efeseni 6 este înţelegerea şi aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu.
Indemnul din Efeseni 6: 16 – ” Luaţi saba Duhului! ” – denotă referirea Apostolului Pavel la un cuvânt vorbit (rhema).
Cea mai înaltă forma de mărturisire cu gura este lauda şi multumirea. In urma faptului ca Iosafat a folosit aceste arme spirituale: postul, lauda în faŢa unei armate căreia nu-i putea face faţă cu mijloace omeneşti – a primit această promisiune : NU VOI VEŢI LUPTA , Ci Dumnezeu.(2 Cronici 2)

4. Nu si-au iubit viaţa până la capăt
Un mod evident în care murim faţă de noi înşine este rugăciunea şi postul.
Apocalipsa 12:11: Ei au biruit prin sângele Mielului, prin cuvântul mărturisirii lor şi prin faptul că nu şi- au iubit viaţa până la capăt.
LĂUDAT SĂ FIE DUMNEZEU PENTRU ASTFEL DE INTÂLNIRI DE ECHIPARE PENTRU LUPTA SPIRITUALĂ CARE TOT MAI MULT S-A ÎNTEŢIT ÎN ACESTE VREMURI, DEOARECE SATANA ŞTIE CĂ NU MAI ARE MULT TIMP. PE MĂSURĂ ÎNSĂ CE LUPTELE VOR FI TOT MAI GRELE, HARUL LUI DUMNEZEU ŞI PUTEREA LUI VOR FII TOT MAI MULT ÎNMULŢITE! DOAMNE AJUTĂ-NE SĂ STUDIEM CU PERSEVERENŢĂ CUVÂNTUL, PENTRU A FI MEREU ANCORAŢI ŞI STRÂNS LIPIŢI DE TNE!

 

ADONAI ESTE NUMELE LUI DUMNEZEU CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ PE DUMNEZEU CA FIIND STĂPÂNUL UNIVERSULUI, CEL CARE CERE SUPUNERE DEOARECE ESTE ATOTPUTERNIC

Ascultarea de Dumnezeu este condiţia pentru binecuvântări şi câştigul în bătălii spirituale. Ghedeon venea din familia cea mai neînsemnată din Manase şi era cel mai mic din casa tatălui său, însă pentru faptul că a ales ascultarea de ADONAI a primit promisiunea lui Dumnezeu că va fi cu el şi că va bate pe vrăjmaşi ca pe un singur om: “Domnul S’a uitat la el, și a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimet Eu?“ Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, și eu sînt cel mai mic din casa tatălui meu.“ Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, și vei bate pe Madian ca pe un singur om“.”
Judecători 6:14-16 VDC

-Aceeasi promisiune este pentru toţi acei care îl iubesc pe Adonai şi îl cinstesc prin ascultare:
“Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe cari ți le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îți va da întîietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.
Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi cari se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe cari ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini, și nu te vei abate nici la dreapta nici la stînga dela toate poruncile pe cari vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți dumnezei și să le slujiți.”
Deuteronomul 28:1, 7, 13-14

– Supunerea faţă de Domnul – Adonai înseamnă a respecta şi autorităţile: soţul- ca şi cap al familiei, părinţii ca autoritate peste copii, pastorul şi liderii ca autoritate peste biserică, profesori şi învăţători ca autoritate la şcoli. Chiar dacă aceste autorităţi nu sunt supuse lui Adonai – datoria noastră este să îi iubim, să îi respectăm şi să ne rugăm pentru ei, să îi binecuvântăm şi aceasta se va întoarce spre noi cu binecuvântarea şi protecţia lui Adonai. Cartea Efeseni este cartea care descrie războiul spiritual, însă este şi epistola prin care Duhul Domnului ne vorbeşte special despre relaţii şi cultura onoarei:
„Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.”( Efeseni 5:21-23 )
„Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta“ – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – „ca să fii fericit, și să trăiești multă vreme pe pământ.“
„Robilor, ascultați de stăpînii voștri pământești, cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, cari fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată dela Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii cari știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer, și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.”(Efeseni 6:1-3, 5-9 )