STEAUA LUI DAVID- EMBLEMA DE PE STEAGUL ISRAELULUI ŞI PRINCIPII ALE LUPTEI SPIRITUALE DIN VĂZDUH

    Steaua lui David, cu denumirea ebraică מגן דוד, Maghen David, care înseamnă „Scutul lui David”, este o hexagramă alcătuită din două triunghiuri echilaterale. Cele șase vârfuri simbolizează faptul că Dumnezeu domnește asupra întregului univers, pe șase direcții: est, vest, nord, sud, sus și jos.Simbolul provine de la modul în care vechii războinici evrei își construiau scuturile, care aveau pe interior cele două triunghiuri (singura figură geometrică nedeformabilă), montate astfel ca să formeze șase puncte de prindere pe perimetrul scutului.

      Dumnezeul Cel Atotputernic care domneşte în lumea spirituală si lumea fizică, este şi Iahve Savaoth, adică Domnul Oştirilor.
1. Un lucru lucru pe care trebuie să îl ştim în lupta spirituală esta acela că „bătălia este a Domnului „de aceea” trebuie să fim tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui” ( Efeseni 2:10). Şi aşa precum simbolizează „Steaua lui David” – ca Dumnezeu domneşte asupra întregului Univers, pe toate cele șase direcții: est, vest, nord, sud, sus si jos – noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credinţa şi ascunderea noastră în Hristos. Când poporul Israel se afla în faţa Marii Roșii şi armata egipteană ii urmarea, ei analizau situaţia doar din perspectiva spațiului lumii care se vede: sud, est, nord, vest. Insă Dumnezeu le-a promis:
DOMNUL SE VA LUPA PENTRU VOI, DAR VOI STAȚI LINIŞTIŢI! ( Exod14:13-14). Dumnezeu vedea soluția în „adâncime” căci în Numele Lui se pleacă orice genunchi ale celor de pe pământ şi de sub pământ! Aşa este şi în viaţa noastră. Când nu vedem nici o soluţie pe plan material, să nu uităm că există o adâncime şi o înălţime în care noi „domnim împreună cu Hristos”. Amin! Domnul să ne ajute să avem ochii mereu deschiși pentru a vedea lumea spirituală. SĂ NU UITĂM CĂ RUGĂCIUNEA NE ŢINE OCHII DESCHIȘI PENTRU A VEDEA LUMEA SPIRITUALĂ!
2. Al doilea lucru, la fel de important este să ştim că bătălia în razboaiele spirituale nu se dă cu oamenii, ci cu puterile întunericului. Este imposibil ca un om cu puterile lui limitate să ţină piept celui mai neînsemnat demon a care-i putere este uriașă, îcând Hristos locuiește într-un om, acesta este poziționat ca autoritate ” în locurile cereşti ” , având autoritatea şi biruinţă predestinate câştigată de Hristos la cruce.
Împăratul David a folosit Numele lui Iahve Savaoth în bătălia cu Uriașul Goliat. Omenește era un raport de forte care atârna total în favoarea uriașului. Insă acea luptă nu era dată în primul rând pe plan material, ci pe plan spiritual.
„Atunci David a spus filisteanului: Tu vii la mine cu o sabie și cu o suliță și cu un scut; dar eu vin la tine în numele DOMNULUI oștirilor, Dumnezeul armatelor lui Israel, pe care l-ai ocărât. În această zi DOMNUL te va da în mâna mea și te voi lovi și îți voi lua capul; și voi da astăzi trupurile moarte ale oștirii filistenilor păsărilor cerului și fiarelor sălbatice ale pământului; și tot pământul va cunoaște că este un Dumnezeu în Israel. Și toată această adunare va cunoaște că DOMNUL salvează nu cu sabie, nici cu suliță, pentru că bătălia este a DOMNULUI și el vă va da în mâinile noastre.”
‭‭1 Samuel‬ ‭17:45-47‬ ‭

SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL CARE NE-A DĂRUIT SCTUTUL CREDINȚEI CU CARE PUTEM STINGE TOATE SĂGEȚILE CELUI RĂU ÎN ORICE DIMENSIUNE: SUD, EST, NORD, VEST, INĂLŢIME ŞI ADÂNCIME!
„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii și sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sînt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămîneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, avînd picioarele încălțate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.”
(Efeseni‬ ‭6:10-16‬ ‭)

„Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii; mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că El Se mâniase.

Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă.

El Și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;”
‭‭Psalmii‬ ‭18:2-7, 13-14, 16‬ ‭VDCC‬‬

VIAŢA… VIEȚILE NOASTRE, CALEA SPRE ADEVĂR ŞI JUDECATA LUI DUMNEZEU

   In limba ebraică nu există termenul singular pentru cuvântul ” viaţă”, doar termenul la plural- ” vieţi” – ” haiim” care conţine terminaţia ” im” ce denotă pluralul. Deci, un evreu când vorbeşte despre „viaţă”, el vorbeste despre viaţa pe mai multe planuri- viaţa reală care se vede, viaţa spirituală care nu se vede, dar care determină realitatea ce o vedem şi viaţa infinită, dincolo de timp şi spaţiu- viaţa cerească în care vom trece când viaţa pe acest pământ se va sfârşi.
Oamenii au descoperit noțiunea de „infinit”. In matematică, o semidreaptă dusă dintr- un punct spre o anumită direcţie-valoarea el este infinită. Unul dintre discipolii lui Einstein, un evreu numit Kantor , a introdus o noţiune superioară „infinitului”- pe care
a numit-o”transinfinit”. Pentru a defini aceasta noţiune, a folosit literal din alfabetul ebraic Aleph. Hristos este Alpha şi Omega! Inceputul şi sfârşitul, noţiunea transinfinitului. Şi noi, ca ființe umane create după Chipul Dumnezeului Veşnic-suntem veşnici-” adică  ” transin- finiţi”. Punctul de plecare al celor două semidrepte ( adică viaţa pe pământ şi viaţa veșnică) este ziua în care ne-am născut pe acest pământ şi de atunci începând – noi ne îndreptăm spre veşnicie. Dacă există „veşnicia”, adică „transinfinitul”, înseamnă că Biblia este adevărată şi toţi oamenii se vor înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu pentru a-şi primi răsplata veșnică sau pedeapsa veșnică, raportat la directia în care a fost trasată semidreapta vieţii lor. Dacă la un moment dat al vieţii, semidreapta vieţii unui om se va intersecta cu Acela care este numit „piatra din capul unghiului” şi va accepta direcţia dată de El, va avea viaţa veșnică. Hristos a spus: EU SUNT UŞA. DACĂ INTRĂ CINEVA PRIN MINE VA FI MÂNTUIT( Ioan10:9) EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA, NIMENI NU VINE LA TATĂL DECÂT PRIN MINE. (Ioan14:6)SI AM VĂZUT PE MORȚI, MARI ŞI MICI STÂND ÎNAINTEA SCAUNULUI DE DOMNIE. NIŞTE CĂRŢI AU FOST DESCHISE ŞI A FOST DESCHISĂ O ALTĂ CARTE, CARE ESTE CARTEA VIEŢII. ŞI MORŢII AU FOST JUDECAȚI DUPĂ FAPTELE LOR, DUPĂ CEEA CE ERA SCRIS ÎN CĂRŢILE ACELEA….ORICINE NU A FOST GĂSIT ÎN CARTEA VIEŢII, A FOST ARUNCAT ÎN IAZUL DE FOC (APOCALIPSA 20:12,15).

Scrisori pentru mama

  ” Sunt impresionată de cartea de debut a Ancāi Susa și văd potențialul ca ea să devină o comoară scumpă pentru orice cititoare. Anca M. Susa ne vorbește despre un parcurs minunat, care ne arată pas cu pas nouă, femeilor, drumul spre un echilibru perfect care ne ajută să devenim femeia aceea minunată din Proverbe 31.
…Temele din această carte sunt diverse și totuși legate printr-un fir roșu esențial, acela care duce la transformarea femeii în stâlpul casei ei, devenind o soție și o mamĂ de încredere, cu care familia ei se laudă. Anca M. Susa vorbește despre realitatea existenței lui Dumnezeu: „crucea Lui este gura ta de aer adevãrat”, ea ne îndeamnă să umblăm cu înțelepții, să căutăm înțelepciunea, să ne implicăm în lucrare. Cu o mână delicată, dar hotărâtă, ea ne spune că lucrările lui Dumnezeu ne dau sens, ne motivează…” ( Ligia Seman, fragmente din prefaţa cărţii :” Scrisori pentru mama”.)
Pentru comenzi si mai multe detalii accesaţi site- ul – http://isaharus.ro/Scrisori-pentru-mama

 

Noi suntem instruiţi şi protejaţi de Dumnezeu prin ascultarea noastră continuă

     Oamenii maturi în Hristos s-au deprins în urma experienţei să deosebească binele şi răul. Acestia sunt luptători curajoşi care ştiu că bătălia este a Domnului, de aceea se înarmează cu toată armura Duhului care înseamnă de fapt Cuvântul Său „rhema”, se roagă şi postesc înaintea oricărei lucrări încredinţate de Dumnezeu şi fac totul conduşi fiind de un duh înalt, ce înseamnă un duh smerit şi credincioşie în lucruri mici şi lucruri mari, fapt care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Hristos a plătit preţul mântuirii sufletului nostru, dar preţul uceniciei trebuie să îl plătim noi… Purtătorii slavei lui Dumnezeu sunt remarcaţi de cei din jur prin simpla lor prezenţă. Doamne, ajută-ne! Amin!
„Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele,Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.“ Psalmul‬ ‭140:7‬ ‭
„Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s’a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.” Evrei‬ ‭5:14‬ ‭
„De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” Efeseni‬ ‭6:13-17‬ ‭
„Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus:” Filipeni‬ ‭2:3-5‬

HRISTOS NE-A INVĂŢAT PRIN PROPOVĂDUIREA ŞI PILDA LUI DE VIAŢĂ SĂ UNIM CUNOAŞTEREA SCRIPTURII CU PUTEREA LUI DUMNEZEU

    ACEEAŞI ÎNVĂŢĂTURA O AU ŞI APOSTOLII CARE AU CĂLCAT PE URMELE LUI ŞI CARE NE AVERTIZEAZĂ CĂ ORICE LUCRARE SĂ FIE ZIDITĂ DOAR PE TEMELIA APOSTOLILOR ŞI PROOROCILOR. ÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU CEA TAINICĂ A FOST RÂNDUITĂ PENTRU ELIBERAREA SLAVEI LUI DUMNEZEU PENTRU CA CREDINŢA NOASTRĂ SĂ FIE ÎNTEMEIATĂ NU PE VORBE CI PE PUTEREA LUI DUMNEZEU. FERICE DE ACEI CĂRORA DUHUL LE DESCOPERĂ PE PĂMÂNT LUCRURI CEREŞTI CARE LA INIMA OMULUI NU S-AU SUIT! LUCRURILE CEREŞTI ÎNALTE NU SE PERCEP CU SIMŢURILE NATURALE, CI CU DUHUL NOSTRU CARE ESTE UNA CU DUHUL LUI! ACEASTA ESTE ÎNŢELEPCIUNEA TAINICĂ ŞI SLAVA DESPRE CARE ESTE SCRIS CĂ APARŢINE LUI DUMNEZEU ŞI DESCOPERIREA EI – IMPĂRĂŢILOR, FIILOR DE DE DUMNEZEU. TOATA ACEASTĂ COMOARĂ ESTE LA ÎNDEMÂNA NOASTRĂ, DOAR PRIN HARUL SĂU! ( DARUL SĂU NEMERITAT). ŞI SĂ NU UITĂM CĂ TOATĂ LUMEA, TOATĂ FIREA AŞTEAPTĂ MANIFESTAREA FIILOR MATURI AI LUI DUMNEZEU! IATĂ- NE, DOMNUL NOSTRU, SUNTEM ISPRAVNICII( AMBASADORII TĂI) – REVARSĂ UNGEREA INŢELEPCIUNII PLINĂ DE PUTERE PESTE NOI! AMIN!
„Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele, și multor orbi le-a dăruit vederea. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.“
‭‭Luca‬ ‭7:21, 23‬ ‭
„Totuși Înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei.“  Luca‬ ‭7:35‬ ‭
„Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într’o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, cari vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci.
Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s’au suit, așa sînt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.“ Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adînci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n’am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.”  1 Corinteni‬ ‭2:4-7, 9-12‬ ‭
„Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere dela ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. CĂCI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU NU STĂ ÎN VORBE, Ci ÎN PUTERE.” 1 Corinteni‬ ‭4:1-2, 20‬ ‭
„Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos. ”  1 Corinteni‬ ‭3:9-11

Pentru comenzi şi mai multe detalii vă aşteptăm pe site: http://isaharus.ro/Scrisori-pentru-mama

s

  „Cartea in sine este o culegere de gânduri, frumos aranjate în 52 de parti, cate o lecţie pentru fiecare săptămână din an. […] Mesajul Ancăi. M Susa este clar: maturitate spirituală feminină.” Ligia Seman. „Scrisori pentru mama” este scrisă cu gândul de a încuraja acele femei şi mame care poate şi-au pierdut ţinta în viata cărora rutina este o greutate, iar stările de zi cu zi afundă viaţa de creştin autentic. „…voi exemplifica trăiri, îndemnuri la apropierea de Dumnezeu, stări lăuntrice, fapte şi încurajările unei mame care a strâns multe în ea şi care doreşte sa le împărtăşească cu alte mame şi femei.” (Anca Susa)

Am ataşat mai jos prefaţa pe care am scris-o la cartea „SCRISORI PENTRU MAMA” semnată de Anca Susa

     scrisori

   Cartea este o adevărată comoară pe care o recomand tuturor femeilor… şi bărbaţilor deopotrivă…
Dumnezeu să te binecuvinteze, draga Anca cu multă înţelepciune şi motivaţie pentru a ne dărui mai multe cărţi ce aduc onoare lui Dumnezeu!

    Sunt impresionată de cartea aceasta și văd potențialul ca ea să devină o comoară scumpă pentru orice cititoare. Anca M. Susa ne vorbește despre un parcurs minunat, care ne arată pas cu pas nouă, femeilor, drumul spre un echilibru perfect care ne ajută să devenim femeia aceea minunată din Proverbe 31. „Nu te naști, ci devii femeie.”, spune Simone de Beauvoir. Drumul spre maturitate nu este ușor, însă autoarea ne oferă soluții la diverse situații și ne motivează, îndreptându-ne mereu spre țintă, la o viață cu Dumnezeu. „Prin gândurile scrise, doresc ca fiecare femeie să se apropie de Dumnezeu, să Îl lase pe El să prelucreze omul ascuns al inimii, redirecţionându-şi timpul, gândurile, o schimbare a vieţii de familie și relaţia cu copiii, îndemnând femeia să devină un stâlp în familie.”
În „Mărturie”, ne vorbește femeia din spatele rândurilor. Exact acest lucru o caracterizează pe autoare, ea se vrea văzută ca o femeie oarecare, și totuși ea este specială prin ajutorul lui Dumnezeu, care a răscumpărat-o și a transformat-o într-o mină de aur – așa cum am perceput-o eu și o va percepe și cititoarea. „Singurul fapt real care îmi dă valoare și pe care îl avem în comun, ceea ce îmi umple sufletul, este Dumnezeu și mântuirea Lui mare pentru mine. Aceasta este valoarea mea.”
Cartea în sine este o culegere de gânduri, frumos aranjate în 52 de părți, câte o lecție pentru fiecare săptămână din an. În aceste lecții, găsim presărate rugăciuni motivaționale, pline de seva Cuvântului. De asemenea, autoarea vorbește dezinvolt despre experiențele proprii; face acest lucru cu modestie, cu sinceritate și tocmai din această cauză conferă autenticitate cărții de față.
Temele din această carte sunt diverse și totuși legate printr-un fir roșu esențial, acela care duce la transformarea femeii în stâlpul casei ei, devenind o soție și o mama de încredere, cu care familia ei se laudă. Anca M. Susa vorbește despre realitatea existenței lui Dumnezeu: „crucea Lui este gura ta de aer adevărat”, ea ne îndeamnă să umblăm cu înțelepții, să căutăm înțelepciunea, să ne implicăm în lucrare. Cu o mână delicată, dar hotărâtă, ea ne spune că lucrările lui Dumnezeu ne dau sens, ne motivează (exemplifică această lecție cu Psalmul 139). Din îndemnurile ei nu lipsesc doza de optimism, gânduri bune, de pace. Impresionantă este încrederea autoarei în oameni, în ceea ce face Dumnezeu cu ei, prin ei. Ea ne arată ce simplă este iertarea. Ne îndeamnă și pe noi, cititoarele, să îi privim pe cei din jur cu ochii binevoitori, să le mulțumim pentru lucrurile bune pe care le fac pentru noi. De asemenea, e nevoie să avem oameni pentru care să ne rugăm. Într-o altă lecție, autoarea ne încurajează să fim creative. „Sunt nenumărate domeniile în care putem să-L arătăm pe El prin acest dar al creativităţii și sunt convinsă că Duhul lui Dumnezeu vă va arăta de unde să începeţi.”
Interesant este că autoarea reușește să privească existența umană într-un mod obiectiv, detașându-se de o perspectivă limitată. Ea știe că „trecutul, prezentul și viitorul ne îmbulzesc memoria și gândurile și ne inundă uneori relaţia cu Dumnezeu, punându-ne într-o bulă de aer, departe de acea trăire lăuntrică care duce la umblarea cu Dumnezeu. Dar Enoh a ales să pășească cu Dumnezeu.” Ea îndeamnă cititoarea să privească din afară, să se oprească din goana vieții. „Oprește-te din goana după vânt care nu duce nicăieri, odihneşte-te la picioarele Domnului nostru, la apele de odihnă, ca apoi să te ridici gata de a îţi închina toate Lui. Apoi, spune ca și Isaia: „Iată-mă, trimite-mă!”
Mesajul Ancăi M. Susa este clar: maturitate spirituală feminină. Iubesc această idee și tocmai din această cauză recomand cu drag cartea de față. Dacă această țintă este cumva pierdută, autoarea ne arată și modul prin care putem să revenim la punctul de plutire: „Fă-ţi un ritm cu Dumnezeu. Dacă pierzi ritmul și priorităţile sunt în altă parte, surprizele vor veni peste tine ca războinicii înarmaţi. Săptămânile ar arăta altfel dacă Scriptura ar fi lângă tine în fiecare zi.”               Ligia Seman

ȘCOALA DEBORA, SESIUNEA A DOUA, OCTOMBRIE, 2016

   ŞCOALA DE LIDERE DEBORA: APROFUNDAREA CUVÂNTULUI PRIN STUDII BIBLICE INDUCTIVE, UNITATE ŞI SIMTIRE UNA CU CEALALTĂ, DEZVOLTAREA VIZIUNII DE A FI MAME SPIRITUALE CARE SE ÎNCADREAZA ÎN TRIMITEREA LUI HRISTOS DE A FACE UCENICI ȘI A APOSTOLULUI PAVEL DE A SE ÎNGRIJI PRECUM O DOICĂ DE COPIII LUI SPIRITUALI, DORINȚA FEMEILOR MAI TINERE DE A ÎNVĂȚA DIN EXPERIENȚA FEMEILOR MATURE, DEZVOLTAREA DARURILOR SPIRITUALE, CULTURA ONOAREI ŞI NU IN ULTIMUL RÂND: DRAGOSTE, FRUMUSEŢE, FEMINITATE, GINGĂȘIE ȘI MULTE FLORI…

  Ii mulţumim Domnului nostru pentru biruinţele peste măsură de a gândi în timpul petrecut împreună cu femei lidere din mai multe locuri ale ţării şi Ucraina la Şcoala Debora.
Am învăţat împreună despre ceea ce înseamnă a fi o femeie, o soţie, o mamă fizică, dar şi o mamă spirituală cu viziune şi importanţa de a intra în această viziune care e fost pregătită pentru fiecare dintre noi în Hristos prin faptele bune pe care El le-a pregătit dinainte să umblăm în ele.
Am avut onoarea de a fi slujite de scumpa noastră soră şi mamă spirituală pentru multe dintre noi- Angela Ţiprigan care a dezbătut o temă practică despre ceea ce înseamnă în termenii biblici femeia şi implicarea ei în slujire.
De asemenea, împreună cu Rodica Baciu, realizatoarea emisiunii „Pentru noi, femeile” de la Credo TV – am împărtăşit tema „Darurile spirituale”: despre ce înseamnă ele , cum le poţi identifica clar în viaţa noastră. De asemenea, am studiat împreună cum poţi face practic şi cu înţelepciunea managerului creştin un proiect pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
Incununarea biruinţei acestei întâlniri s-a desfăşurat în timpul studiului biblic al cărţii „Legământul”. Fiecare dintre noi, bazate fiind pe credincioşia Lui El Shaday – Dumnezeul Legământului, asa precum Dumnezeu a schimbat numele lui Avram în Avraam şi al Sarei în Saara- am hotărât să ne dăm un nume nou care să reprezinte noua noastră dedicare: ” Cea care este mai mult decât biruitoare”, Cea care poate totul în Hristos ce o întăreşte, „Curajoasa”, „Cea ca tot ce începe duce la bun sfârşit” etc. Şi astfel, bizuindu- ne pe beneficiile Noului Legământ, pe armele Lui de lupta în locul armelor noastre, pe hainele neprihănirii Lui în locul hainelor noastre – am hotărât să încredinţăm starea de visătoare în palma lui Dumnezeu, rugându-L să ne transforme în vizionare. Căci visători visează ca se vor schimba cândva lucrurile, dar nu se văd pe ei înşişi implicaţi, pe când vizionarii se văd ei înşişi implicaţi în materializarea acestor visuri de la Dumnezeu.

„Cum ar fi bisericile dacă femeile în loc să se uite în stânga şi în dreapta cu imboldul de a judeca, ar gândi în felul următor: «Pe cine, vrei Tu, Doamne să încurajez astăzi? Cui vrei Tu să-i adresez un gând, o privire de binecuvântare, un cuvânt de apreciere?» Cum ar fi vieţile noastre, familiile dacă am înţelege că binecuvântarea este calea spre a primi binecuvântarea.
Trăim într-o ţară, într-o lume în care suntem bombardaţi de atâtea veşti rele şi în care oamenii se luptă cu mii de probleme. De aceea, Dumnezeu a proiectat în biserici acest potenţial enorm al celor ce pot aduce veşti bune şi încurajare.( DOUA TREIMI DIN BISERICA DIN ROMÂNIA SUNT FEMEI!) Precum în familii, pentru dezvoltarea armonioasă a membrilor ei este nevoie de cuvinte de apreciere, de binecuvântare şi încurajare, tot astfel şi în familia lui Dumnezeu e nevoie de asemenea vorbe care aduc viaţă, putere, schimbă destine. „Un cuvânt spune Domnul şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire“ (Psalmul 68:11)…
În Efeseni 1:17-19, apostolul Pavel, dorind plinãtatea bisericii din Efes, se roagã în felul urmãtor: „Şi mã rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatãl slavei sã vã dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, şi sã vã lumineze ochii inimii, ca sã pricepeţi care este nãdejdea chemãrii Lui, care este bogãţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţã de noi credincioşii nemãrginita mãrime a puterii Sale, dupã lucrarea puterii tãriei Lui.“( Ligia Seman-„Domnind peste imprejurările vieţii”.)