STEAUA LUI DAVID- EMBLEMA DE PE STEAGUL ISRAELULUI ŞI PRINCIPII ALE LUPTEI SPIRITUALE DIN VĂZDUH

    Steaua lui David, cu denumirea ebraică מגן דוד, Maghen David, care înseamnă „Scutul lui David”, este o hexagramă alcătuită din două triunghiuri echilaterale. Cele șase vârfuri simbolizează faptul că Dumnezeu domnește asupra întregului univers, pe șase direcții: est, vest, nord, sud, sus și jos.Simbolul provine de la modul în care vechii războinici evrei își construiau scuturile, care aveau pe interior cele două triunghiuri (singura figură geometrică nedeformabilă), montate astfel ca să formeze șase puncte de prindere pe perimetrul scutului.

      Dumnezeul Cel Atotputernic care domneşte în lumea spirituală si lumea fizică, este şi Iahve Savaoth, adică Domnul Oştirilor.
1. Un lucru lucru pe care trebuie să îl ştim în lupta spirituală esta acela că „bătălia este a Domnului „de aceea” trebuie să fim tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui” ( Efeseni 2:10). Şi aşa precum simbolizează „Steaua lui David” – ca Dumnezeu domneşte asupra întregului Univers, pe toate cele șase direcții: est, vest, nord, sud, sus si jos – noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credinţa şi ascunderea noastră în Hristos. Când poporul Israel se afla în faţa Marii Roșii şi armata egipteană ii urmarea, ei analizau situaţia doar din perspectiva spațiului lumii care se vede: sud, est, nord, vest. Insă Dumnezeu le-a promis:
DOMNUL SE VA LUPA PENTRU VOI, DAR VOI STAȚI LINIŞTIŢI! ( Exod14:13-14). Dumnezeu vedea soluția în „adâncime” căci în Numele Lui se pleacă orice genunchi ale celor de pe pământ şi de sub pământ! Aşa este şi în viaţa noastră. Când nu vedem nici o soluţie pe plan material, să nu uităm că există o adâncime şi o înălţime în care noi „domnim împreună cu Hristos”. Amin! Domnul să ne ajute să avem ochii mereu deschiși pentru a vedea lumea spirituală. SĂ NU UITĂM CĂ RUGĂCIUNEA NE ŢINE OCHII DESCHIȘI PENTRU A VEDEA LUMEA SPIRITUALĂ!
2. Al doilea lucru, la fel de important este să ştim că bătălia în razboaiele spirituale nu se dă cu oamenii, ci cu puterile întunericului. Este imposibil ca un om cu puterile lui limitate să ţină piept celui mai neînsemnat demon a care-i putere este uriașă, îcând Hristos locuiește într-un om, acesta este poziționat ca autoritate ” în locurile cereşti ” , având autoritatea şi biruinţă predestinate câştigată de Hristos la cruce.
Împăratul David a folosit Numele lui Iahve Savaoth în bătălia cu Uriașul Goliat. Omenește era un raport de forte care atârna total în favoarea uriașului. Insă acea luptă nu era dată în primul rând pe plan material, ci pe plan spiritual.
„Atunci David a spus filisteanului: Tu vii la mine cu o sabie și cu o suliță și cu un scut; dar eu vin la tine în numele DOMNULUI oștirilor, Dumnezeul armatelor lui Israel, pe care l-ai ocărât. În această zi DOMNUL te va da în mâna mea și te voi lovi și îți voi lua capul; și voi da astăzi trupurile moarte ale oștirii filistenilor păsărilor cerului și fiarelor sălbatice ale pământului; și tot pământul va cunoaște că este un Dumnezeu în Israel. Și toată această adunare va cunoaște că DOMNUL salvează nu cu sabie, nici cu suliță, pentru că bătălia este a DOMNULUI și el vă va da în mâinile noastre.”
‭‭1 Samuel‬ ‭17:45-47‬ ‭

SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL CARE NE-A DĂRUIT SCTUTUL CREDINȚEI CU CARE PUTEM STINGE TOATE SĂGEȚILE CELUI RĂU ÎN ORICE DIMENSIUNE: SUD, EST, NORD, VEST, INĂLŢIME ŞI ADÂNCIME!
„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii și sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sînt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămîneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, avînd picioarele încălțate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.”
(Efeseni‬ ‭6:10-16‬ ‭)

„Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii; mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că El Se mâniase.

Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă.

El Și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;”
‭‭Psalmii‬ ‭18:2-7, 13-14, 16‬ ‭VDCC‬‬

VIAŢA… VIEȚILE NOASTRE, CALEA SPRE ADEVĂR ŞI JUDECATA LUI DUMNEZEU

   In limba ebraică nu există termenul singular pentru cuvântul ” viaţă”, doar termenul la plural- ” vieţi” – ” haiim” care conţine terminaţia ” im” ce denotă pluralul. Deci, un evreu când vorbeşte despre „viaţă”, el vorbeste despre viaţa pe mai multe planuri- viaţa reală care se vede, viaţa spirituală care nu se vede, dar care determină realitatea ce o vedem şi viaţa infinită, dincolo de timp şi spaţiu- viaţa cerească în care vom trece când viaţa pe acest pământ se va sfârşi.
Oamenii au descoperit noțiunea de „infinit”. In matematică, o semidreaptă dusă dintr- un punct spre o anumită direcţie-valoarea el este infinită. Unul dintre discipolii lui Einstein, un evreu numit Kantor , a introdus o noţiune superioară „infinitului”- pe care
a numit-o”transinfinit”. Pentru a defini aceasta noţiune, a folosit literal din alfabetul ebraic Aleph. Hristos este Alpha şi Omega! Inceputul şi sfârşitul, noţiunea transinfinitului. Şi noi, ca ființe umane create după Chipul Dumnezeului Veşnic-suntem veşnici-” adică  ” transin- finiţi”. Punctul de plecare al celor două semidrepte ( adică viaţa pe pământ şi viaţa veșnică) este ziua în care ne-am născut pe acest pământ şi de atunci începând – noi ne îndreptăm spre veşnicie. Dacă există „veşnicia”, adică „transinfinitul”, înseamnă că Biblia este adevărată şi toţi oamenii se vor înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu pentru a-şi primi răsplata veșnică sau pedeapsa veșnică, raportat la directia în care a fost trasată semidreapta vieţii lor. Dacă la un moment dat al vieţii, semidreapta vieţii unui om se va intersecta cu Acela care este numit „piatra din capul unghiului” şi va accepta direcţia dată de El, va avea viaţa veșnică. Hristos a spus: EU SUNT UŞA. DACĂ INTRĂ CINEVA PRIN MINE VA FI MÂNTUIT( Ioan10:9) EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA, NIMENI NU VINE LA TATĂL DECÂT PRIN MINE. (Ioan14:6)SI AM VĂZUT PE MORȚI, MARI ŞI MICI STÂND ÎNAINTEA SCAUNULUI DE DOMNIE. NIŞTE CĂRŢI AU FOST DESCHISE ŞI A FOST DESCHISĂ O ALTĂ CARTE, CARE ESTE CARTEA VIEŢII. ŞI MORŢII AU FOST JUDECAȚI DUPĂ FAPTELE LOR, DUPĂ CEEA CE ERA SCRIS ÎN CĂRŢILE ACELEA….ORICINE NU A FOST GĂSIT ÎN CARTEA VIEŢII, A FOST ARUNCAT ÎN IAZUL DE FOC (APOCALIPSA 20:12,15).

Scrisori pentru mama

  ” Sunt impresionată de cartea de debut a Ancāi Susa și văd potențialul ca ea să devină o comoară scumpă pentru orice cititoare. Anca M. Susa ne vorbește despre un parcurs minunat, care ne arată pas cu pas nouă, femeilor, drumul spre un echilibru perfect care ne ajută să devenim femeia aceea minunată din Proverbe 31.
…Temele din această carte sunt diverse și totuși legate printr-un fir roșu esențial, acela care duce la transformarea femeii în stâlpul casei ei, devenind o soție și o mamĂ de încredere, cu care familia ei se laudă. Anca M. Susa vorbește despre realitatea existenței lui Dumnezeu: „crucea Lui este gura ta de aer adevãrat”, ea ne îndeamnă să umblăm cu înțelepții, să căutăm înțelepciunea, să ne implicăm în lucrare. Cu o mână delicată, dar hotărâtă, ea ne spune că lucrările lui Dumnezeu ne dau sens, ne motivează…” ( Ligia Seman, fragmente din prefaţa cărţii :” Scrisori pentru mama”.)
Pentru comenzi si mai multe detalii accesaţi site- ul – http://isaharus.ro/Scrisori-pentru-mama

 

Noi suntem instruiţi şi protejaţi de Dumnezeu prin ascultarea noastră continuă

     Oamenii maturi în Hristos s-au deprins în urma experienţei să deosebească binele şi răul. Acestia sunt luptători curajoşi care ştiu că bătălia este a Domnului, de aceea se înarmează cu toată armura Duhului care înseamnă de fapt Cuvântul Său „rhema”, se roagă şi postesc înaintea oricărei lucrări încredinţate de Dumnezeu şi fac totul conduşi fiind de un duh înalt, ce înseamnă un duh smerit şi credincioşie în lucruri mici şi lucruri mari, fapt care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Hristos a plătit preţul mântuirii sufletului nostru, dar preţul uceniciei trebuie să îl plătim noi… Purtătorii slavei lui Dumnezeu sunt remarcaţi de cei din jur prin simpla lor prezenţă. Doamne, ajută-ne! Amin!
„Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele,Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.“ Psalmul‬ ‭140:7‬ ‭
„Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s’a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.” Evrei‬ ‭5:14‬ ‭
„De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” Efeseni‬ ‭6:13-17‬ ‭
„Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus:” Filipeni‬ ‭2:3-5‬

HRISTOS NE-A INVĂŢAT PRIN PROPOVĂDUIREA ŞI PILDA LUI DE VIAŢĂ SĂ UNIM CUNOAŞTEREA SCRIPTURII CU PUTEREA LUI DUMNEZEU

    ACEEAŞI ÎNVĂŢĂTURA O AU ŞI APOSTOLII CARE AU CĂLCAT PE URMELE LUI ŞI CARE NE AVERTIZEAZĂ CĂ ORICE LUCRARE SĂ FIE ZIDITĂ DOAR PE TEMELIA APOSTOLILOR ŞI PROOROCILOR. ÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU CEA TAINICĂ A FOST RÂNDUITĂ PENTRU ELIBERAREA SLAVEI LUI DUMNEZEU PENTRU CA CREDINŢA NOASTRĂ SĂ FIE ÎNTEMEIATĂ NU PE VORBE CI PE PUTEREA LUI DUMNEZEU. FERICE DE ACEI CĂRORA DUHUL LE DESCOPERĂ PE PĂMÂNT LUCRURI CEREŞTI CARE LA INIMA OMULUI NU S-AU SUIT! LUCRURILE CEREŞTI ÎNALTE NU SE PERCEP CU SIMŢURILE NATURALE, CI CU DUHUL NOSTRU CARE ESTE UNA CU DUHUL LUI! ACEASTA ESTE ÎNŢELEPCIUNEA TAINICĂ ŞI SLAVA DESPRE CARE ESTE SCRIS CĂ APARŢINE LUI DUMNEZEU ŞI DESCOPERIREA EI – IMPĂRĂŢILOR, FIILOR DE DE DUMNEZEU. TOATA ACEASTĂ COMOARĂ ESTE LA ÎNDEMÂNA NOASTRĂ, DOAR PRIN HARUL SĂU! ( DARUL SĂU NEMERITAT). ŞI SĂ NU UITĂM CĂ TOATĂ LUMEA, TOATĂ FIREA AŞTEAPTĂ MANIFESTAREA FIILOR MATURI AI LUI DUMNEZEU! IATĂ- NE, DOMNUL NOSTRU, SUNTEM ISPRAVNICII( AMBASADORII TĂI) – REVARSĂ UNGEREA INŢELEPCIUNII PLINĂ DE PUTERE PESTE NOI! AMIN!
„Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele, și multor orbi le-a dăruit vederea. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.“
‭‭Luca‬ ‭7:21, 23‬ ‭
„Totuși Înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei.“  Luca‬ ‭7:35‬ ‭
„Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într’o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, cari vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci.
Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s’au suit, așa sînt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.“ Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adînci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n’am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.”  1 Corinteni‬ ‭2:4-7, 9-12‬ ‭
„Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere dela ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. CĂCI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU NU STĂ ÎN VORBE, Ci ÎN PUTERE.” 1 Corinteni‬ ‭4:1-2, 20‬ ‭
„Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos. ”  1 Corinteni‬ ‭3:9-11