MECANISMUL URIAŞ DUPĂ CARE FUNCŢIONEAZĂ UNIVERSUL ESTE IUBIREA CELOR CHEMAŢI DE DUMNEZEU DUPĂ PLANUL SĂU

     Copiii lui Dumnezeu, adeseori trebuie să înfrunte încercări grele pentru ca lucrarea Lui să fie împlinită:
„De cinci ori am căpătat de la Iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; odată am fost împroșcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiuiri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile. Cine este slab, și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat, și eu să nu ard? ”
2 Corinteni‬ ‭11:24-29‬ ‭

    Indiferent de împrejurări, fundamentul esenţial al siguranţei noastre este relaţia noastră cu El de care nimeni şi nimic nu se poate despărţi:
Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat.“ Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
‭‭Romani‬ ‭8:35-39‬ ‭

     Datorita relaţiei de a fi ” una” cu Preaiubitul inimii noastre, ” căsătoriţi cu El”- cum este El aşa suntem şi noi în lumea aceasta” .
Cum este El?
Este Fiul Impăratului – iar noi suntem fii Impărăţiei împreună cu El.
„Voi sunteți aceia, cari ați rămas necontenit cu Mine în încercările Mele. De aceea vă pregătesc Împărăția, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie.” Luca‬ ‭22:28-29‬ ‭

   Are putere asupra vieţii şi morţii. Ne-a dat şi nouă această putere. Nu există moarte fără durere şi a decide să mori faţă de tine, implică cea mai supremă voinţă a omului, însă după moarte urmează legea învierii care înseamnă umblarea în supranatural:
„Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăș s’o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu dela Mine. Am putere s’o dau, și am putere s’o iau iarăș: aceasta este porunca, pe care am primit-o dela Tatăl Meu.” Ioan‬ ‭10:17-18‬ ‭
„Moartea și viața sînt în puterea limbii;oricine o iubește, îi va mînca roadele.” Proverbe‬ ‭18:21‬ ‭
„Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.”  Matei‬ ‭16:18-19‬ ‭

    Are autoritate peste îngeri. Când noi ne rugăm şi ne aliniem Cuvântului Său, îngerii lui Dumnezeu se pun în mişcare pentru a lupta în favoarea noastră împotriva forţelor întunericului:
„El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi, și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile; și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei.” Daniel‬ ‭10:12-13‬ ‭
„Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El,și-i scapă din primejdie.”‭‭ Psalmii‬ ‭34:7‬ ‭
„Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpîrci,și vei călca peste pui de lei și peste șerpi.” Psalmii‬ ‭91:11-13‬ ‭

    Domnul nostru are toată puterea în cer şi pe pământ! El domneşte cu suveranitate asupra prezentului şi viitorului nostru, de aceea să nu ne temem de provocările zilei de azi, de oameni, de demoni, de răsturnări de situaţii în viata noastră sau în lumea din jur! Intreg universul este programat a funcţiona după un mecanism uriaş ce lucrează în favoarea copiilor lui Dumnezeu. Unsoarea roţilor acestui mecanism uriaş este IUBIREA CELOR CHEMAŢI DE DUMNEZEU, DUPĂ PLANUL SĂU:
„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” Romani‬ ‭8:28‬ ‭
Doamne, ajută- ne!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s