STEAUA LUI DAVID- EMBLEMA DE PE STEAGUL ISRAELULUI ŞI PRINCIPII ALE LUPTEI SPIRITUALE DIN VĂZDUH

    Steaua lui David, cu denumirea ebraică מגן דוד, Maghen David, care înseamnă „Scutul lui David”, este o hexagramă alcătuită din două triunghiuri echilaterale. Cele șase vârfuri simbolizează faptul că Dumnezeu domnește asupra întregului univers, pe șase direcții: est, vest, nord, sud, sus și jos.Simbolul provine de la modul în care vechii războinici evrei își construiau scuturile, care aveau pe interior cele două triunghiuri (singura figură geometrică nedeformabilă), montate astfel ca să formeze șase puncte de prindere pe perimetrul scutului.

      Dumnezeul Cel Atotputernic care domneşte în lumea spirituală si lumea fizică, este şi Iahve Savaoth, adică Domnul Oştirilor.
1. Un lucru lucru pe care trebuie să îl ştim în lupta spirituală esta acela că „bătălia este a Domnului „de aceea” trebuie să fim tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui” ( Efeseni 2:10). Şi aşa precum simbolizează „Steaua lui David” – ca Dumnezeu domneşte asupra întregului Univers, pe toate cele șase direcții: est, vest, nord, sud, sus si jos – noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credinţa şi ascunderea noastră în Hristos. Când poporul Israel se afla în faţa Marii Roșii şi armata egipteană ii urmarea, ei analizau situaţia doar din perspectiva spațiului lumii care se vede: sud, est, nord, vest. Insă Dumnezeu le-a promis:
DOMNUL SE VA LUPA PENTRU VOI, DAR VOI STAȚI LINIŞTIŢI! ( Exod14:13-14). Dumnezeu vedea soluția în „adâncime” căci în Numele Lui se pleacă orice genunchi ale celor de pe pământ şi de sub pământ! Aşa este şi în viaţa noastră. Când nu vedem nici o soluţie pe plan material, să nu uităm că există o adâncime şi o înălţime în care noi „domnim împreună cu Hristos”. Amin! Domnul să ne ajute să avem ochii mereu deschiși pentru a vedea lumea spirituală. SĂ NU UITĂM CĂ RUGĂCIUNEA NE ŢINE OCHII DESCHIȘI PENTRU A VEDEA LUMEA SPIRITUALĂ!
2. Al doilea lucru, la fel de important este să ştim că bătălia în razboaiele spirituale nu se dă cu oamenii, ci cu puterile întunericului. Este imposibil ca un om cu puterile lui limitate să ţină piept celui mai neînsemnat demon a care-i putere este uriașă, îcând Hristos locuiește într-un om, acesta este poziționat ca autoritate ” în locurile cereşti ” , având autoritatea şi biruinţă predestinate câştigată de Hristos la cruce.
Împăratul David a folosit Numele lui Iahve Savaoth în bătălia cu Uriașul Goliat. Omenește era un raport de forte care atârna total în favoarea uriașului. Insă acea luptă nu era dată în primul rând pe plan material, ci pe plan spiritual.
„Atunci David a spus filisteanului: Tu vii la mine cu o sabie și cu o suliță și cu un scut; dar eu vin la tine în numele DOMNULUI oștirilor, Dumnezeul armatelor lui Israel, pe care l-ai ocărât. În această zi DOMNUL te va da în mâna mea și te voi lovi și îți voi lua capul; și voi da astăzi trupurile moarte ale oștirii filistenilor păsărilor cerului și fiarelor sălbatice ale pământului; și tot pământul va cunoaște că este un Dumnezeu în Israel. Și toată această adunare va cunoaște că DOMNUL salvează nu cu sabie, nici cu suliță, pentru că bătălia este a DOMNULUI și el vă va da în mâinile noastre.”
‭‭1 Samuel‬ ‭17:45-47‬ ‭

SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL CARE NE-A DĂRUIT SCTUTUL CREDINȚEI CU CARE PUTEM STINGE TOATE SĂGEȚILE CELUI RĂU ÎN ORICE DIMENSIUNE: SUD, EST, NORD, VEST, INĂLŢIME ŞI ADÂNCIME!
„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii și sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sînt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămîneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, avînd picioarele încălțate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.”
(Efeseni‬ ‭6:10-16‬ ‭)

„Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii; mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că El Se mâniase.

Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă.

El Și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;”
‭‭Psalmii‬ ‭18:2-7, 13-14, 16‬ ‭VDCC‬‬

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s