IUBIȚI FRAŢI CREŞTINI ROMÂNI DE PRETUTINDENI, FĂRĂ NICI O EXAGERARE – NOI SUNTEM FACTORUL DECISIV PENTRU CURSUL ISTORIEI NAȚIUNII NOASTRE ŞI AL EVENIMENTELOR CE VOR AVEA LOC.

   SĂ CEREM DE LA DOMNUL SĂ NE UNGĂ OCHII PENTRU A VEDEA ÎN LUMEA SPIRITUALĂ, PENTRU A ÎNŢELEGE DIN PERSPECTIVA SPIRITUALĂ EVENIMENTELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM PE PĂMÂNT, ÎN ŢARA NOASTRĂ ŞI MODUL CUM PUTEM BIRUI. DEPINDE DE RUGĂCIUNILE NOASTRE CURSUL ISTORIEI NAŢIUNII NOASTRE. DEPINDE DE MIJLOCIREA NOASTRĂ DEDICATĂ, DACĂ PENTRU ROMÂNIA VA TRIUMFA PLANUL LUI DUMNEZEU CARE ESTE PACE ŞI BINECUVÂNTARE SAU PLANUL CELUI RĂU CARE POATE FII RĂZBOI CIVIL ŞI DISTRUGERE! NE ÎMPOTRIVIM ORICĂRUI PLAN AL CELUI RĂU ŞI DECLARĂM ÎN UNITATE: DOMNIA LUI ISUS HRISTOS, PRINŢUL PĂCII ŞI AL LEGĂMÂNTULUI SHALOM PESTE ROMÂNIA!

Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară ca să n-o nimicesc… zice Domnul Dumnezeu.”
‭‭Ezechiel‬ ‭22:30-31‬ ‭

In acesta pasaj, Dumnezeu ne transmite că dacă ar găsi în toată națiunea măcar un singur om care să stea în „spărtură pentru înălțarea unui zid” atunci cursul istoriei s-ar putea schimba. Dacă Dumnezeu ar găsi măcar un singur om care să stea cu adevărat în spărtură, adică în acea mijlocire care se contopește cu Inima lui Dumnezeu – Cel Atotputernic ar scăpa o națiune întreagă de la nenorocire.

Profetul Daniel este exemplul omului care a stat în spărtură. Cursul evenimentelor nu s-a hotărât în cer, ci jos pe pământ, prin rugăciunea perseverentă și însoțită de post a unui om.
Cel care a stat împotriva faptului ca Daniel să primească răspunsul la rugăciunea lui pentru națiune a fost „căpetenia împărăției Persiei” care nu era o fiinţă omenească, ci o fiinţă spirituală ce se opunea Planului lui Dumnezeu. Rugăciunile lui Daniel l-au făcut pe îngerul Mihail să poată pătrunde şi astfel îngerii lui Dumnezeu să câștige biruinţa asupra națiunii pentru care omul lui Dumnezeu se ruga. Dacă Daniel nu s-ar fi rugat, nu s-ar fi întâmplat nici în lumea spirituală acele evenimente.

     Dacă prin rugăciunea unui singur om a lui Dumnezeu a fost schimbat cursul istoriei, să nu uităm cine suntem noi şi ce autoritate spirituală avem în Isus Hristos a Cărui Nume este mai presus decât orice alt nume de pe pământ şi din lumea spirituală şi că Planul lui Dumnezeu este ca toată plinătatea să locuiască în Hristos şi în toate lucrurile El să aibă întâietatea ( Coloseni 1:16-19)
PLANUL VEŞNIC A LUI DUMNEZEU PRIN CARE HRISTOS, ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR ŞI PRINŢUL PĂCII ESTE ÎNĂLȚAT – SE MANIFESTĂ PE PĂMÂNT PRIN BISERICA LUI:
„Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer; și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.”
‭‭(Matei‬ ‭18:18-20‬ ‭)
El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplinește totul în toți.” ( Efeseni‬ ‭1:22-23‬ ) – pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.”
‭‭Efeseni‬ ‭3:10-11‬ ‭
DOAMNE, DUMNEZEUL NOSTRU, AZI ESTE MOMENTUL ” KAIROS ” – ” TIMPUL LUI DUMNEZEU” PENTRU ŢARA NOASTRĂ, PENTRU CA PE TERITORIUL SPIRITUAL AL ROMÂNIEI SĂ SE CUNOASCĂ AUTORITATEA BISERICII TALE ŞI RĂSPUNSUL LA ATÂT DE MULTE RUGĂCIUNI INĂLŢATE PENTRU NAȚIUNE ÎN NUMELE LUI ISUS HRISTOS! (El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!”
‭(Daniel‬ ‭10:12‬ ‭)
VEDEM PRIN CREDINŢĂ – ÎN LUMEA SPIRITUALĂ – CUM ÎNGERII TĂI, DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU ATOTPUTERNIC SUNT PUŞI ÎN MIŞCARE PENTRU A APĂRA PLANUL DE PACE ŞI BIRUINŢĂ A DREPTĂȚII TALE PESTE NAȚIUNEA NOASTRĂ ŞI FLUTURĂM PESTE ŢARA NOASTRĂ STEAGUL LUI IAHVE NISSI (DUMNEZEU STEAGUL NOSTRU) ŞI IAHVE SAVAOTH (DUMNEZEUL OŞTIRILOR CARE LUPTĂ PENTRU ROMÂNIA ŞI CÂŞTIGĂ). AMIN! AMIN! AMIN!
‭‭
În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel (Tigru). Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc; dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită, și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă! Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui; și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești; căci acum sunt trimis la tine!” După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei.

Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om preaiubit! Pace ție! Fii tare și cu inimă!” Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: „Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit.” El mi-a zis: „Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei; și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei! Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.””
‭‭Daniel‬ ‭10:2-13, 19-21‬ ‭VDCC‬‬

Noi, creştinii suntem sarea pământului. Cât timp, noi suntem prezenți pe pământ, Dumnezeu tratează lumea cu îndurarea Lui în locul mâniei şi judecății pe care ar merita-o aceasta din cauza neascultării de Dumnezeu.
„Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.”
‭‭Matei‬ ‭5:13‬ ‭VDCC‬‬

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s