Viziunea lui Dumnezeu pentru viaţa fiecărei femei credincioase mature este de a fi o mamă spirituală pentru femeile mai tinere.

Este de fapt o lucrare de ucenicie cu impact veşnic pentru femeile care slujesc, pentru cele în care se face investiție si pentru toate persoanele din jurul acestora, căci Dumnezeu le-a înzestrat pe femei cu darul de a creea atmosfera familiei şi de a fi ” Eva” – „Dătătoare de viață” . Unde este o femeie credincioasa, trebuie să se vadă puterea vieţii indiferent de împrejurări, iar femeile credincioase, mature spiritual transmit acest principiu femeilor mai tinere influențând astfel lumea… generațiile…
„Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii.”
‭‭1 Tesaloniceni‬ ‭2:7‬ ‭

„Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,”
‭‭2 Timotei‬ ‭3:10‬ ‭
„Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe și pe alţii.”
‭‭2 Timotei‬ ‭2:1-2‬ ‭

„Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoși în credinţă, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbaţii și copiii, să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.”
‭‭Tit‬ ‭2:1-5‬ ‭

 

Reclame

Ligia Seman- Conferinţă Femei Mamaia 2017- „Comoara mea, Cuvântul lui Dumnezeu”

Vă iubim!

Dani, Oana, Elise si Theea – armonie, frumuseţe, iubire şi artă… o casă şi o familie care înseamnă întotdeauna pentru noi o oază de bucurie şi căldură inegalabilă a familiei. Mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru darul Lui special care sunteţi voi pentru noi… şi pentru lumea din jur…

 l

Femeile din Biserica Moldovian Evangelical Church, Tacoma, Washington

Femeile din Biserica Moldovian Evangelical Church, Tacoma, Washington – sunt puternice şi sensibile, deobebit de practice şi gospodine precum Marta, dar şi cu inimi doritoare de a sorbi Cuvintele Domnului- precum Maria. In timpul petrecut împreună cu ele am sărbătorit unicitatea frumuseţii fiecăreia dintre noi, a misiunii speciale pe care o avem fiecare dintre noi, mai ales – aceea atât de mult preţuită de Domnul – de a fi mame. In viziunea specială pentru viaţa unei femei este inclusă si viziunea Lui specială de a fi mame după inima Lui, care să avem gândurile Lui pentru copiii noştri.
Dumnezeu a creat- o pe femeie astfel încât, prin feminitatea ei pusă corect în valoare să influenţeze nu doar propria generaţie, ci şi generaţiile viitoare: “ Mâna care mişcă leagănul conduce lumea“. Această încredere pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă femeilor ar trebui să ne facă să ne simţim onorate, importante şi totodată să ne responsabilizeze.
Fiecare lacrimă vărsată lângă leagănul lui, fiecare durere a neascultării, fiecare strângere de inimă a unui insucces sau rană, fiecare zbatere pentru a-i asigura hrana sau îmbrăcămintea, fiecare ora, zi, luni şi ani de luptă- au făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru împlinirea menirii tale.
Pentru împlinirea Planului Desăvârşit a lui Dumnezeu pentru copiii noştri trebuie să ne dorim gândurile Lui pentru ei, ceea ce de multe ori înseamnă renunţarea la visurile noastre şi încrederea că gândurile şi planurile Lui pentru ei depăşesc cu mult imaginaţia noastră.
     „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. „Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre și gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.“ ( Isaia 55:8-11).

– cu Elim Church Tacoma şi Dina Marian Condrat.