Impreună cu Dorina Ilisan și sora Rodica- două femei a căror pildă de viața este demnă de urmat

Impreună cu Dorina Ilisan și sora Rodica- două femei a căror pilda de viata este demnă de urmat. Sunt femei care seamănă cu Dorca de paginile Scripturii. Femei- mame spirituale – crăora le pasă de femeile de toate vârstele din biserică, mereu căutând să le aprecieze și să le încurajeze. Sunt acele femei care muncesc mult dar din toată inima pentru a creea o ” atmosfera familială” în biserică. Sunt femei care provoacă la slujire pe femeile din jur prin dedicarea lor… de multe ori fără prea multe cuvinte, dar faptele lor comunica valoarea fără seamăn a ” sfinților tăcuți” din societatea noastră care au impactul de schimbare a ei prin creștinismul practic.
Fiți binecuvântate, dragă Dorina si dragă Rodica și fiți încurajate toate femeile care asemenea Dorcăi trăiți pentru slava lui Dumnezeu încurajând si echipând femeile aflate în diferite etape ale vieții, ajutându- le să înțeleagă cât de valoroase sunt și cât de importantă este în ochii lui Dumnezeu -misiunea în casa lor.

surori

Reclame

Biserica “ First Romanian Pentecostal Church Seattle”

O seară de neuitat în prezența lui Dumnezeu împreună cu fiice preaiubite ale Impăratului din Biserica “ First Romanian Pentecostal Church Seattle”.
“Isus S- a întors, a văzut- o si a zis: “ Indrăznește fiică! Credința ta te- a întregit.“ Și femeia a fost vindecată chiar în ceasul acela.”(Matei9:22).

Un timp deosebit de prețios de slujire la Biserica Baptistă Română din Seattle

Mulțumim Tatălui ceresc pentru toată încurajarea venită din Inima Lui prin iubirea fraților sfinți ce am primit- o din belșug în această biserică!

Un timp special de slujire și relaționare

Un timp special de slujire și relaționare- dar al Tatălui ceresc – împreună cu prețioase femei din biserica ” Hope” din Seattle. Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru strălucirea frumuseții lui Hristos pe care am găsit- o in fiecare din aceste femei dedicate Impărăției lui Dumnezeu!

 

 

Cele doua tăişuri ale Sabiei Duhului

   Credinţa vine în urma auzirii Cuvântului şi prin Cuvântul Rhema-cuvântul rostit”.
Să îi auzim pe alţii rostind Cuvântul lui Dumnzeu este de folos, dar să ne auzim pe noi înşine rostindu-l este mult mai eficient.
Când rostim şi auzim în acelaşi timp, ambele tăişuri ale Sabiei Cuvântului lui Dumnezeu sunt la lucru în noi în mod simultan.
“Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și poate judeca gândurile și intențiile inimii.”
Evrei 4:12 NTR
„Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor,
și să împlinească astfel judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Săi! Lăudați-L pe Domnul!”
Psalmi 149:6, 9 NTR

NU ESTE O POVARĂ CA SĂ FII OMUL LUI DUMNEZEU, CI MAI DEGRABĂ SĂ NU FII CINE TE CHEAMĂ EL SĂ FII!

“Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea…( Ezechiel 22:30). Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pămîntul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.“( 2 Cronici 16:9 )

CÂND DUMNEZEU CAUTĂ UN OM ÎL ŞI ÎMPUTERNICEŞTE SĂ FACĂ LUCRAREA LA CARE L – A CHEMAT ŞI ÎN POFIDA TUTUROR GREUTĂŢILOR ŞI OBSTACOLELOR CE LE ARE DE TRECUT – ACEASTĂ LUPTĂ NU ESTE O POVARĂ, CI O BĂTĂLIE CÂŞTIGATĂ PENTRU ÎMPLINIRE ŞI BUCURIE! SATISFACŢIA DE A FI OMUL LUI DUMNEZEU LA TIMPUL POTRIVIT ŞI LOCUL POTRIVIT NU POATE FI ÎNLOCUITĂ CU NICI O ALTĂ PLĂCERE SAU BUCURIE TRECĂTOARE PE CARE OMUL O POATE EXPERIMENTA PE PĂMÂNT.

PENTRU CĂ LA CRUCEA CALVARULUI ISUS HRISTOS A DEVENIT NEPRIHĂNIREA MEA

 ” Pe Cel care nu a cunoscut nici un păcat, El L- a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” ( 2 Corinteni 5:21), AU FOST ANULATE PRIN CREDINŢA ÎN EL TOATE BLESTEMELE PENTRU CA SĂ PRIMIM BINECUVÂNTĂRILE CELOR NEPRIHĂNIȚI ( „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus, așa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.”
‭(Galateni‬ ‭3:13-14‬ ‭)
LISTA BINECUVÂNTĂRILOR CELUI NEPRIHĂNIT DIN PROVERBE CAPITOLUL 10:
– copii înțelepți care sunt bucuria părinților ( v1)
– izbăvire de moarte ( V 2)
– împlinirea nevoilor materiale ( V 3)
– binecuvântare peste lucrul mâinilor ( V4)
– înţelepciune în toate domeniile vieţii şi în toate sezoanele ei (V5)
– binecuvântarea de a fi o soluţie a lui Dumnezeu pentru lumea din jur prin puterea unei minți transformate de Adevăr ( V 6, V7, V8)
– o viaţă eliberată de teamă ( V9)
– abilitatea de a da învățături înţelepte care aduc viață şi descriu însușirile lui Dumnezeu (V 11, V 31, V32)
– binecuvântarea celor pricepuți adică a acelora care trăiesc învăţătura Cuvântului ( V13,14)
– administratori ai bunurilor veşnice folosind resurse vremelnice ( V 16)
– dragostea care acoperă toate greşelile ( V 12, 18)
– abilitatea de a fi compătimitor şi a înviora cu limba pe mulţi oameni ( V 20,21)
– binecuvântarea Lui care îmbogățește şi asupra căreia Dumnezeu veghează pentru a nu fi urmată de nici un necaz ( V 22)
– „celor neprihăniți li se împlinesc dorințele ” (V24)
– ” cel neprihănit are temelii veșnice” ( V 25)
– numărul deplin al zilelor vieţii ( V27)
– ” așteptarea celor neprihăniți este bucurie” ( V 28)
– înconjurat de zidul de apărare a lui Dumnezeu ( V29)
– ” cel neprihănit nu se va clătina niciodată” ( V 30)