Ligia Seman- Conferinţă Femei Mamaia 2017- „Comoara mea, Cuvântul lui Dumnezeu”

Reclame

Ligia Seman – Biserica Emanuel, Sacramento- Mai mult decât biruitoare în războiul spiritual

Vă iubim!

Dani, Oana, Elise si Theea – armonie, frumuseţe, iubire şi artă… o casă şi o familie care înseamnă întotdeauna pentru noi o oază de bucurie şi căldură inegalabilă a familiei. Mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru darul Lui special care sunteţi voi pentru noi… şi pentru lumea din jur…

 l

Femeile din Biserica Moldovian Evangelical Church, Tacoma, Washington

Femeile din Biserica Moldovian Evangelical Church, Tacoma, Washington – sunt puternice şi sensibile, deobebit de practice şi gospodine precum Marta, dar şi cu inimi doritoare de a sorbi Cuvintele Domnului- precum Maria. In timpul petrecut împreună cu ele am sărbătorit unicitatea frumuseţii fiecăreia dintre noi, a misiunii speciale pe care o avem fiecare dintre noi, mai ales – aceea atât de mult preţuită de Domnul – de a fi mame. In viziunea specială pentru viaţa unei femei este inclusă si viziunea Lui specială de a fi mame după inima Lui, care să avem gândurile Lui pentru copiii noştri.
Dumnezeu a creat- o pe femeie astfel încât, prin feminitatea ei pusă corect în valoare să influenţeze nu doar propria generaţie, ci şi generaţiile viitoare: “ Mâna care mişcă leagănul conduce lumea“. Această încredere pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă femeilor ar trebui să ne facă să ne simţim onorate, importante şi totodată să ne responsabilizeze.
Fiecare lacrimă vărsată lângă leagănul lui, fiecare durere a neascultării, fiecare strângere de inimă a unui insucces sau rană, fiecare zbatere pentru a-i asigura hrana sau îmbrăcămintea, fiecare ora, zi, luni şi ani de luptă- au făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru împlinirea menirii tale.
Pentru împlinirea Planului Desăvârşit a lui Dumnezeu pentru copiii noştri trebuie să ne dorim gândurile Lui pentru ei, ceea ce de multe ori înseamnă renunţarea la visurile noastre şi încrederea că gândurile şi planurile Lui pentru ei depăşesc cu mult imaginaţia noastră.
     „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. „Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre și gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.“ ( Isaia 55:8-11).

– cu Elim Church Tacoma şi Dina Marian Condrat.

Femeile din Biserica Moldovian Evangelical Church, Tacoma, Washington

     Femeile din Biserica Moldovian Evangelical Church, Tacoma, Washington – sunt puternice şi sensibile, deobebit de practice şi gospodine precum Marta, dar şi cu inimi doritoare de a sorbi Cuvintele Domnului- precum Maria. In timpul petrecut împreună cu ele am sărbătorit unicitatea frumuseţii fiecăreia dintre noi, a misiunii speciale pe care o avem fiecare dintre noi, mai ales – aceea atât de mult preţuită de Domnul – de a fi mame. In viziunea specială pentru viaţa unei femei este inclusă si viziunea Lui specială de a fi mame după inima Lui, care să avem gândurile Lui pentru copiii noştri.
Dumnezeu a creat- o pe femeie astfel încât, prin feminitatea ei pusă corect în valoare să influenţeze nu doar propria generaţie, ci şi generaţiile viitoare: “ Mâna care mişcă leagănul conduce lumea“. Această încredere pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă femeilor ar trebui să ne facă să ne simţim onorate, importante şi totodată să ne responsabilizeze.
Fiecare lacrimă vărsată lângă leagănul lui, fiecare durere a neascultării, fiecare strângere de inimă a unui insucces sau rană, fiecare zbatere pentru a-i asigura hrana sau îmbrăcămintea, fiecare ora, zi, luni şi ani de luptă- au făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru împlinirea menirii tale.
Pentru împlinirea Planului Desăvârşit a lui Dumnezeu pentru copiii noştri trebuie să ne dorim gândurile Lui pentru ei, ceea ce de multe ori înseamnă renunţarea la visurile noastre şi încrederea că gândurile şi planurile Lui pentru ei depăşesc cu mult imaginaţia noastră.
     „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. „Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre și gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Căci, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.“ ( Isaia 55:8-11).

– cu Elim Church Tacoma şi Dina Marian Condrat.