Viziunea lui Dumnezeu pentru viaţa fiecărei femei credincioase mature este de a fi o mamă spirituală pentru femeile mai tinere.

Este de fapt o lucrare de ucenicie cu impact veşnic pentru femeile care slujesc, pentru cele în care se face investiție si pentru toate persoanele din jurul acestora, căci Dumnezeu le-a înzestrat pe femei cu darul de a creea atmosfera familiei şi de a fi ” Eva” – „Dătătoare de viață” . Unde este o femeie credincioasa, trebuie să se vadă puterea vieţii indiferent de împrejurări, iar femeile credincioase, mature spiritual transmit acest principiu femeilor mai tinere influențând astfel lumea… generațiile…
„Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii.”
‭‭1 Tesaloniceni‬ ‭2:7‬ ‭

„Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,”
‭‭2 Timotei‬ ‭3:10‬ ‭
„Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe și pe alţii.”
‭‭2 Timotei‬ ‭2:1-2‬ ‭

„Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoși în credinţă, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbaţii și copiii, să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.”
‭‭Tit‬ ‭2:1-5‬ ‭

 

Reclame