Pentru Cristos merita plătit orice preț…. Lumini peste veacuri…

Un timp ceresc împreună cu Geoff și Hayley. Deși, țara natală a lui Geoff și a lui Hayley este Noua Zeelandă, ascultând de chemarea lui Dumnezeu, ei s-au dedicat slujirii poporului român prin ucenicizare și mentorare. Doar în gloria eternă, când va fi cu putință sa exprimăm la dimensiunea reală ceea ce am trăit aici pe pământ, îmi voi găsi cuvintele de mulțumire adresate lui Dumnezeu pentru că a pus acești oameni minunați și în viața noastră. Slujba de mentorare a acestui cuplu a început pentru noi în urmă cu aproape douăzeci de ani. Îmi amintesc că, tineri fiind eram doar la “ începuturile” noastre. Ne rugam și ne căutam locul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, dorind să cunoaștem care este chemarea Sa pentru viața noastră. Nu vom uita niciodată acele momente când, după un timp de învățătura, Geoff ne- a slujit fiecărora dintre cei prezenți cu rugăciuni fierbinți, prin Duhul, așa cum îi este obiceiul. Prin Geoff, Duhul Domnului i-a vorbit soțului meu că lucrarea noastră se va dezvolta și va avea impact național. Am fost deosebiți de entuziasmați de ceea ce Domnul ne-a promis prin acea prorocie, dar la vremea aceea, părea absolut de domeniul fantasticului!

La întâlnirea noastră cu Geoff si Hayley am sărbătorit credincioșia lui Dumnezeu și măreția planurilor Sale pentru viețile noastre care trec dincolo de imaginația noastră (Efeseni 3:20-21)

Geoff si Hayley au slujit mulți ani cu mare eficiență prin darul învățăturii în orașul Timișoara formând oameni după chipul lui Cristos, ucenici și lideri după inima Sa. Acum, Dumnezeu ne-a făcut un mare dar – așezându-i aproape de orașul nostru. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru acest dar scump si pentru toți slujitorii Săi autentici care vestesc Cuvântul și care îl trăiesc indiferent de împrejurările vieții, transformând cenușa vieții vremelnice în diademe eterne ale gloriei. Au trecut 11 ani de când unul dintre copiii acestui minunat cuplu a plecat in patria cerească la vârsta de 15 ani. Dar, inima greu încercată de suferință, nu i-a îndepărtat de Domnul, ci a făcut din ei slujitori ai Evangheliei mai puternici, mai iubitori de oameni, mai încrezători in promisiunile lui Dumnezeu și in autoritatea pe care Cristos a desemnat- o urmașilor Săi, gata oricând sa fie părinți spirituali pentru suflete din mai multe națiuni. Ani de zile, Geoff a slujit ca misionar in Africa, printre care și Uganda, într- o localitate aproape de aceea unde au slujit prietenii noștri binecunoscuți in lumea evanghelica- Roda și Marian Volintiru cu care Geoff si Hayley au multe in comun…

Geoff l- a însoțit in ultima sa călătorie in Africa pe preaiubitul nostru frate, Cornel Nini, sotul scumpei noastre surori – Elena Nini. Cornel a fost și este o lumină peste veacuri, un om a lui Dumnezeu prin slujirea căruia omenirea nu a rămas aceeași…

In urma acelei călătorii, fratele Cornel Nini a contactat un virus și astfel la vârsta de 50 de ani a plecat in gloria crească unde ne așteaptă pe toți acei care I-am slujit lui Cristos. Despre acel loc, Biblia ne-a promis că nu vor mai fi despărțiri, suferință și moarte….El va șterge orice lacrimi din ochii preaiubiților Lui…Pentru a fi întotdeauna cu Cristos, în locul ce El ni l- a promis, merita în călătoria prin această lume vremelnică să plătim orice preț. Nimic din aceasta lume nu se compara cu premiul chemării cerești:

“Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus.” Filipeni‬ ‭3:7-8, 12‬ ‭

Aleluia! Maranatha! Domnul nostru vine in curând!

Ligia Seman, ianuarie, 2022