..din meditațiile inimii mele…

god-is-love-1075x605„Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”‬
( ‭‭‭Matei‬ ‭4:4‬ )‭‬
‭Cuvântul ” iese” folosit în acest verset este la timpul indicativ prezent. Acesta este ” pâinea noastră cea de toate zilele” care „ iese” mereu proaspătă astfel încât zi de zi credința este sursa prin care „va trăi cel neprihănit” și va ” domni în viața prin Hristos” ‬,după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de rușine.”‬
‭Astfel, ”credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”‬
‭‭Romani‬ ‭10:11, 17‬
‭„Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi.‬
‭‭‭Evrei‬ ‭11:33-35‬ ‭‬
‭„Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos!” ‬
‭‭‭Romani‬ ‭5:17‬

Anunțuri

MULTUMIM MARELUI OLAR

Clay_Demo_Hands-1-800x571MULTUMIM MARELUI OLAR PENTRU PLANUL SAU DESAVARSIT PENTRU VIATA FIECĂRUIA DINTRE NOI CARE NE- AM ABANDONAT FARA REZERVE VIATA IN MANA LUI !
„Scoală-te și coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!” Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel…„Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteţi voi în mâna Mea…
‭‭Ieremia‬ ‭18:2-6‬ ‭

” Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească și să împlinească legile Mele, și ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.”
‭‭Ezechiel‬ ‭11:19-20‬ ‭

” Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta și inima seminţei tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești.
…Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi,”
‭‭Deuteronomul‬ ‭30:6, 8-9‬ ‭

„Căci Domnul este Duhul, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbaţi în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”
‭‭2 Corinteni‬ ‭3:17-18‬ ‭

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”
‭‭2 Corinteni‬ ‭5:17‬ ‭

” Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești.
…alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârșiţi; și dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privinţă.”
‭‭Filipeni‬ ‭3:3, 14-15‬ ‭

„De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.”
‭‭2 Corinteni‬ ‭4:16-18‬ ‭

„Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.”
‭‭Efeseni‬ ‭2:10‬ ‭

   VINDECARE PRIN CREDINŢA CĂ AI VALOARE DE SINE ŞI ESTI CREAȚIA LUI DUMNEZEU (pasaj din cartea ” Vindecând bolnavii ” de Dr. T. L. Osborn – o carte recunoscută în întreaga lume despre vindecarea divină. T. L. Osborn a fost martorul vindecării miraculoase a multor mulțimi de oameni care au ascultat şi au crezut în puterea învierii lui Isus Hristos )
TOT FELUL DE MINUNI ÎNCEP SĂ SE ÎNTÂMPLE CÂND DESCOPERI ŞI ACCEPȚI VALOAREA TA ŞI POTENȚIALUL TĂU CA FIIND CREAT DUPĂ CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU:
„Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. ( Genesa 1:27)
„Căci noi suntem lucrarea Lui.” ( Efeseni 2:10)
I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. ( Psalmul 8:6)
VALOAREA DE SINE te va scăpa de gelozie pentru că nu vei mai vrea niciodată să fii altcineva. (Ioan 15:15; Isaia 62:3)
VALOAREA DE SINE va nimici inferioritatea pentru că eşti în clasa lui Dumnezeu de valori, iar El în tine este mai mare decât orice persoană sau putere din afara ta. ( 1 Ioan 4:4)
VALOAREA DE SINE va elimina teama de eșec sau înfrângere pentru ca nimic nu te poate opri pe tine şi pe Dumnezeu să lucrați împreună.( Isaia 41:10)
VALOAREA DE SINE îţi va da curaj pentru ca descoperi că, cu Dumnezeu la lucru în tine, tu devii neînfricat. (Iosua 1:9; 1 Ioan 4:4)
VALOAREA DE SINE te va determina să te înalți pe picioare, să-ţi îndrepţi umerii şi să privești spre viitor cu o noua încredere, să te ridici la nivelul importanţei pentru care te-a creat Dumnezeu. (Psalmul 91:1-2, Psalmul 46:1-3)
DUMNEZEU A CREAT OAMENII ATÂT DE ASEMĂNĂTORI CU EL, CUM FIECARE COPIL ESTE CU PĂRINŢII LUI NATURALI.
Dumnezeu a vrut ca orice ar putea fi spus despre El să poată fi spus şi despre tine.

( 1 Ioan 4:17)
Dumnezeu nu te-a creat nici pe tine, nici pe mine pentru inferioritate, boală, depresie sau nesiguranță. ( 1 Petru 2:9)
Dumnezeu nu a creat nimic de calitate inferioară – nici pe tine-nici pe orice altă fiinţă umană. ( Psalmul 8:4-6) .
RECUNOAȘTE-ŢI VALOAREA! CÂND ÎŢI RECUNOȘTI VALOAREA, LAŞI CA SEMINȚELE MĂREŢIEI SĂ GERMINEZE ÎN TINE. ( Galateni 3: 29; 1 Petru 1:23; 1 Ioan 1:9)
Continua să uzi acele semințe, gândindu- te la ele şi reafirmându-ţi valoarea, până când atitudinea ta şi comportamentul tău vor fi transformate.
RUGĂCIUNE: ÎMI RECUNOSC VALOAREA, FAPTUL CĂ TU M- AI CREAT DUPĂ CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA TA! Orice se poate spune despre Tine se poate spune şi despre mine, ca urmaș al Tău.
Viata mea este Insăşi suflarea Ta – viaţa Ta în formă umană. Materialul Tău cel mai bun este în mine. Sunt un produs al dragostei. Sunt creat pentru măreție, încoronat cu slava şi cinste, să am stăpânire peste toate lucrările Tale.
IŢI MULţUMESC, DOAMNE! VALOAREA MEA DE SINE A RENĂSCUT. Știind că sunt creat după chipul şi asemănarea Ta îmi amintește de originea mea divină, de scopul meu înalt, de valoarea mea infinită.
NICIODATĂ NU MĂ VOI MAI DEPRECIA PENTRU CĂ TU MĂ PREȚUIEȘTI ATÂT DEMULT! Niciodată nu voi mai înjosi ceea ce tu ai înălțat ! Eu nu sunt un nimeni! Eu sunt cu adevărat CAPODOPERA LUI DUMNEZEU” . Amin!

    HRISTOS, VINDECĂTORUL (pasaj din cartea ” Vindecând bolnavii ” de Dr. T. L. Osborn – o carte recunoscută în întreaga lume despre vindecarea divină. T. L . Osborn a fost martorul vindecării miraculoase a multor mulțimi de oameni care au ascultat şi au crezut în puterea învierii lui Isus Hristos)
„F.F. Bosworth, care a scris una dintre cele mai remarcabile cărţi din toate care au fost publicate vreodată pe subiectul vindecării divine, începe cu aceste cuvinte:
„Inainte să ai o credinţă neclintită pentru vindecarea trupului tau, trebuie să scapi de toată nesiguranța privind voia lui Dumnezeu în legătura cu acest lucru. Credinţa care îşi însușește nu poate merge dincolo de cunoașterea ta a voii revelate a lui Dumnezeu.
Inainte ca să exersezi credinţa pentru vindecare, trebuie să cunoşti ceea ce Scriptura învaţă în mod clar şi anume că este la fel de mult voia lui Dumnezeu să vindece trupul pe cât este voia Lui să vindece duhul. Doar cunoscând că Dumnezeu promite ceea ce tu cauţi poate fi îndepărtată toată nesiguranța şi exersată o credinţă de neclintit. ”
Isus a spus: „Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. „(Luca 8:11) Este sămânța unei vieți divine. Pana nu eşti sigur din Cuvântul lui Dumnezeu, că este voia Lui să te vindece, încerci să aduni o recoltă de unde nu ai plantat nici o sămânță. Ar fi imposibil pentru un fermier să se aștepte la o recoltă înainte ca sămânța să fi fost plantată.
Nu este voia lui Dumnezeu să existe o recoltă fără semănarea seminței – fără ca voia Lui să fie știută şi fără să se fi acţionat în conformitate cu ea. Isus a spus: ” veţi cunoaşte Adevărul şi Adevărul vă va face liberi.” ( Ioan 8:32) Eliberarea de boli vine prin cunoașterea adevărului. Dumnezeu nu face nimic fără Cuvântul Său.
A TRIMIS CUVÂNTUL SĂU ŞI I-A TĂMĂDUIT ( Psalmul 107:20)
Dacă eşti bolnav, cunoaşterea faptului că este voia lui Dumnezeu să te vindece este sămânța care trebuie plantată în mintea şi inima ta. Şi nu este plantată acolo, până când nu cunoşti acest lucru, îl primeşti şi crezi în el. Nu poţi deveni un credincios până nu ştii că este voia lui Dumnezeu să te mântuiască. Cuvântul lui Dumnezeu sădit, udat şi crezut cu neclintire este Cel care vindecă atât duhul cât şi trupul. „

   Un reportaj la TV Alfa Omega despre Conferinţa Naţională a Femeilor, Mamaia, 2017. Mulţumim lui Dumnezeu pentru parteneriatul TV Alfa Omega cu lucrarea femeilor din România. Mulţumim, Mirela şi Tudor Petan şi echipei pentru acest reportaj atât de relevant despre aceasta conferinţă! Fiţi binecuvântaţi!

 

Din meditaţiile inimii mele…

   Noi ne construim revelaţiile pe cele ale înaintaşilor noştrii care au câştigat teren în Impărăţia lui Dumnezeu, au descoperit şi au probat principii divine însă trebuie să fim mereu conştienţi de nelimitarea Dumnezeului nostru şi de faptul că El are pregătite pentru poporul Său revelaţii mai înalte şi mai adânci în primul rând despre CINE ESTE VEŞNICUL EU SUNT.
Eu am văzut că este o cheie a biruinţei când te dedici lui Dumnezeu nu cu pretenţia că ştii ceva, ci cu aceea că încă nu ai ajuns să Îl cunoşti însă El este TOT CE TU DOREŞTI SĂ CUNOŞTI ŞI SĂ FII!… El este mai presus de orice principii şi de orice…
Aceasta te motivează la cea mai înaltă închinare: să te pui pe altar ca o jertfă vie fără a mai calcula vreo pierdere sau un cost… Iţi pierzi viaţa în El şi pentru El CĂCI DIN EL, PRIN EL ŞI PENTRU EL AU FOST FĂCUTE TOATE ŞI TOATE SE ŢIN PRIN EL.. şi El astfel, El a îngrijit deja de Mielul de jertfă pentru ca tu să fii salvat, întregit şi înălţat ca FIU AL FĂGĂDUINŢEI ŞI BINECUVÂNTĂRII, PRECUM ISAAC ŞI TOATE FĂGĂDUINŢELE ÎN EL SUNT DA ŞI AMIN!
Filipeni 3:7-12 : „Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos şi să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinţelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus.

   Un timp special împreună cu prietenii noştri, Dan Maftei şi Ana Maftei, coordonatorii RADIO ARMONIA care este o reală binecuvântare pentru Iaşi… pentru România şi nu numai…Ascultaţi RADIO ARMONIA care este în armonie cu nevoile ascultătorilor! Se poate asculta şi non stop pe internet. Apreciem în mod cu totul special dăruirea timpului şi energiei lor pentru a fi mereu alături de Star of Hope. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Ana şi Dan. Dumnezeu să binecuvinteze cu favor divin şi lărgirea hotarelor toate reţelele mass media care promovează valorile creştine!

a