CE ESTE RUGĂCIUNEA ŞI CE EFECT AU RUGĂCIUNILE CREDINCIOȘILOR ÎN UNITATE

Rugăciunea înseamnă a ne osteni împreună cu Dumnezeu pentru a aduce voia Lui şi Impărăţia Lui pe pământ.
Rugăciunea este o bătălie spirituală. De aceea este nevoie să fie însoţită de postul colectiv.
Prin rugăciunea în unitate – biserica (credincioşii născuţi din nou)- continuăm razboiul spiritual pe care Hristos L-a purtat împotriva lui Satan, având de partea noastră victoria câştigată de Hristos la cruce.
Rugăciunea puternica cu autoritate este modul in care noi guvernam azi asupra oricarui lucru. Noi, fiind asezati cu Hristos in locurile ceresti domnim asupra tronurilor de pe pamant prin tronul din cer.
Daca nu ar fi rugaciunea credinciosilor pe pamant – acesta ar fi ca iadul. Prin rugaciunea in unitate, noi crestinii aducem cerul pe pamant, lumina in întuneric, protectia si indurarea lui Dumnezeu pentru ca lumea sa nu fie nimicita din pricina pacatului.

“Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.” Matei‬ ‭5:13-14‬ ‭

„Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moștenirii Lui în sfinţi și care este faţă de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toţi.” Efeseni‬ ‭1:17-23
‭‭‬ ‭

Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. (Efeseni 6:12 NTR)

Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sînt supuse firii pămîntești, ci sînt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. (2 Corinteni 10:4 VDC)

Coloseni 2:15 și în El, Care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi compleți.
A dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. (Coloseni 2:10, 15 NTR)

1 Corinteni 6:3 Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieți? (1 Corinteni 6:3 NTR)
DOAMNE, AJUTA- NE SA NE RUGAM!

Fotografia postată de Ligia Seman.

Anunțuri

FETE, FEMEI, SOȚII ȘI MAME ÎN RUGĂCIUNE ȘI POST PENTRU NOI, FAMILIILE NOASTRE, BISERICA, ORAȘE , ȚARA NOASTRĂ ȘI NAȚIUNI

„Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru.
Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat.”
‭‭Ezra‬ ‭8:21, 23‬ ‭
Cu siguranta, majoritatea stim deja ca suntem intr- un timp de rugaciune si post in care milioane de crestini din intreaga lume se pun deoparte pentru Domnul si cer calauzirea si binecuvantarea Lui pentru noul an.
Dorim si noi sa ne aliniem pentru a fi in acord cu Planul lui Dumnezeu pentru noi, familiile noastre, bisericile noastre, orasele noastre, tara noastra si natiuni.
Am discutat cu Emanuela Cărbunaru care este lidera pentru rugaciunea de mijlocire la Biserica Deo Gloria din Timișoara, Scoala Debora si la conferintele nationale de femei de la Mamaia si, fiind conduse de Duhul Lui, am hotarat 21 de zile de punere deoparte in unitate.
Pentru femeile care nu pot posti 21 de zile este bine si 7 zile sau macar cate o zi din cele 3 saptamani. Sau, unele veti putea tine postul lui Daniel- mancand doar vegetale.
Cel mai important este, din iubire pentru Domnul sa ne punem deoparte pentru El in unitatea Bisericii Sale caci doar asa avem biruinta.

Fotografia postată de Ligia Seman.

RELATAREA SFÂNTULUI AUGUSTIN DIN ” CONFESIUNI” DESPRE CONVERTIREA ȘI BOTEZUL UNUIA DINTRE CEI MAI VESTIȚI PROFESORI DE RETORICĂ ȘI FILOZOFI AI ROMEI

      Victorinus, care fusese unul dintre cei mai vestiți profesori de retorică ai Romei. Fusese un maestru al filozofiilor din vremea lui care citise nenumărate cărți de filozofie, fiind totodată și el însuși un vestit scriitor. Înălțarea statuii sale în forul Roman a demonstrat că a fost vrednic să i se acorde cea mai înaltă distincție a acestei lumi. Până la bătrânețe, Victorinius a apărat cu multă patimă statuile ce reprezentau zeitățile Romei fiind un închinător la idoli. Dar atunci când L-a întâlnit pe Hristos în urma citirii Sfintei Scripturi și a cercetării cu multă atenție a scrierilor creștine, se confesa prietenului său Simplicianus – un părinte al bisericii din acea vreme, spunându-i:
” Știi că sunt deja creștin?”. Simplicianus îi răspundea: ” Nu te voi crede și nu te voi socoti în numărul creștinilor decât atunci când te voi vedea în biserica lui Hristos.” Victorinus îi răspundea însă în glumă: ” Oare zidurile Bisericii îl fac pe om creștin?” El repeta deci mereu că este deja creștin și, la răspunsul de mai sus a lui Simplicianus, repeta mereu fluma cu pereții bisericii. Căci se temea să-i supere pe prietenii săi, trufași închinători la demoni, și credea că dacă i-ar jigni de pe culmile demnității lor babilonice, asemenea vârfurilor unor cedri de Liban ” pe care Domnul încă nu i-a sfărâmat”, se vor prăvăli asupra lui dușmănile lor copleșitoare. Dar, după aceea, citind cu nesaț cărțile creștine, a sorbit din ele tărie și a început să se îngrijoreze că va fi respins de Hristos înaintea sfinților îngeri, ca unul care s-a temut să-L mărturisească pe El înaintea oamenilor și-a dat seama că ar face o mare crimă dacă s-ar rușina de sfintele taine instituite de Cuvântul tău la vremea smeririi sale, el care nu se rușinase de misterele nelegiuite ale demonilor celor trufași, al căor trufaș admirator acceptase să fie el însuși. A pierdut astfel orice sfială față de deșertăciunea omenească și nu s-a mai rușinat decât în fața Adevărului. Brusc și când nimeni nu se mai aștepta, i-a spus lui Simplicianus, după cum acesta însuși mi-a relatat: ” Să mergem la biserică! Vreau să devin creștin”. Simplicianus, abia strunidu-și bucuria, l-a însoțit la biserică. Nu mult după ce a primit însemnarea cu primele taine ale credinței, și-a înscris numele între cei care urmau să renască prin Botez spre marea mirare a Romei și marea bucurie a Bisericii.” Cei trufași au văzut aceasta și s-au mâniat, au scrâșnit din dinți și s-au ofilit. Dar Tu, Doamne, Dumnezeule, ai fost pentru robul tău nădejdea lui și el nu și-a mai întors privirile spre lumi deșarte și spre nelegiuiri mincinoase. ”
( Sfântul Augustin, ” Confesiuni” )

Anunțuri

CE ÎNSEAMNĂ ÎN ENORMA PROFUNZIME RENAȘTEREA PRIN BOTEZUL ÎN APĂ CA UN SISTEM A LUI DUMNEZEU PRIN CARE OMUL ESTE MÂNTUIT

”Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.”( Ioan 3: 5)
Nicodim venise noaptea la Hristos. Era și în acea vreme sindromul singurătății în mijlocul mulțimii căci Nicodim era o persoană publică. Nu exista sistemul internetului care să ofere posibilitatea oamenilor să fie căutați și găsiți în locurile cele mai ascunse însă, ca și acum, mai mult ca orice fel de relații și nevoi – oamenii deconectați aveau nevoie de un sistem de conectare cu Împărăția Sa. De aceea Însuși Dumnezeu a venit din Cer în mijlocul deconectaților pentru a-i conecta cu cerul. De aceea Isus Hristos i-a zis lui Nicodim:
” Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul Omului, care este în cer… Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică” ( Ioan 3:13- 15)
Forțele întunericului, începând din grădina Edenului, acționând prin natura omului, au înființat un sistem oponent sistemului mondial a cărui Conducător este Hristos. Era nevoie de un sistem dumnezeiesc de răscumpărare prin intermediul căruia natura umană pervertită de păcat și deconectată de cer să devină o nouă creație, a cărei cetățenie este în cer începând cu viața de pe pământ:
” El ne-a izbăvit de subt puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi din toată zidirea.” ( Coloseni 1:13-15)

Moartea lui Hristos pe cruce a fost metoda folosită de Dumnezeu pentru înlăturarea creației vechi care oricât ar fi de educată, tot fire pervertită de păcat se numește în ochii lui Dumnezeu. Hristos i-a explicat lui Nicodim că în Împărăția lui Dumnezeu nu poți intra dacă ești „ bun ” sau ”rău” ci doar dacă ești o creație nouă.
” Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: ”Trebuie să vă nașteți din nou.” ( Ioan 3: 6)
Și învierea lui Hristos este metoda folosită de Dumnezeu pentru a dărui omului tot ce are nevoie pentru a trăi în Împărăția Lui iar Botezul este reflectarea hotărârii omului de a mărturisi public în fața lumilor văzute și spirituale că este de acord cu modul lui Dumnezeu de a înlătura tot ce nu este dumnezeiesc din el și de a primi o nouă natură, ” după chipul și asemănarea Lui” – cum a fost creat omul la originea lui. Înseamnă modul de a cofirma al omului că nu are nimic bun în vechea lui fire, că are nevoie de o natură nouă, este calea de ieșire din sistemul lumii condusă de forța întunericului spre intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.
Botezul este metafora crucii în creștinism, imaginea sistemului de salvare al omului prin moartea împreună cu Hristos și învierea la o viață nouă împreună cu El.
Se încheie o veche creație prin asemănarea imersiunii în apă prin Botez cu moartea și îngroparea primului Adam și se naște o nouă creație a celui de al doilea Adam – omul care trăiește prin Hristos o viață nouă.
” Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci prin Botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos, a înviat din morți prin slava Tatălui , tot așa și noi să avem o viață nouă… Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El.” ( Romani 6: 4, 5, 8)
Apostolul Petru explică cum, prin credință- așa precum Noe și acei care erau împreună cu el – au fost salvați de pedeapsa lui Dumnezeu împotriva unei lumi corupte, tot astfel și acei care se scufundă în apă în mod simbolic iar apoi se ridică în Hristos, vor fi salvați, mântuiți.
… în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume Botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești ci mărturia unui cuget curat înaintea lui dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos.” ( 1 Petru 3: 21, 22)
”Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta ”–
-au răspuns Pavel și Sila temnicerului când acesta a întrebat:
” Domnilor ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
Și ei i-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui.” ( Faptele Apostolilor 16: 31- 34)

Anunțuri

Drag prieten

  Drag prieten, ai ştiut că sufletul tău este asemuit în Cartea lui Dumnezeu cu o comoară de o valoare inestimabilă pentru care Dumnezeu a dat totul pentru a o cumpăra?
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găsește o ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără ţarina aceea.” Matei‬ ‭13:44‬ ‭

    Drag prieten, ai ştiut că Dumnezeu ţi-a tratat sufletul la adevărata lui valoare, căci preţul dat pentru cumpărarea unei perle arăta valoarea ei?
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și, când găsește un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără.”
‭‭Matei‬ ‭13:45-46‬ ‭

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.” Ioan‬ ‭3:16‬ ‭
Drag prieten, Dumnezeu ţi-a arătat valoarea nemarginită a sufletului tău. Mântuitorul, Isus Hristos a spus ca valoarea unui suflet omenesc nu poate fi comparată cu o lume întreagă.
„Pentru că oricine va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”
‭‭Matei‬ ‭16:25-26‬ ‭

   Drag prieten, tu cum iti tratezi sufletul? La adevarata lui valoare vesnica, investind comori pentru cer sau traiesti de pe o zi pe alta, furat de îngrijorările aceste vieti cu gandul ca va veni candva o zi in viata ta cand iti vei darui sufletul lui Dumnezeu, dupa ce iti vei pune toate lucrurile pământești in rânduială? Dumnezeu are un raspuns de avertizare pentru tine:NU AMÂNA, S- AR PUTEA SA ITI PIERZI SUFLETUL PENTRU TOTDEAUNA! NU AMÂNA, INTOARCE- TE AZI LA DUMNEZEU!
„Și le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătăţile mele și voi zice sufletului meu: «Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!»’ Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’ Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogăţește faţă de Dumnezeu.””
‭‭Luca‬ ‭12:16-21‬ ‭

Anunțuri

Rugăciune pentru Noul An

Doamne, ia-ne fiecare mână întinsă spre Tine  – picătură de absolut întinsă spre Ocean –  în Mâna Ta – Sublimul Infinit astfel încât în fiecare dimineață a zilelor Noului An să primim o viziune proaspătă și o liniștită binecuvântare, smerită  împlinire – seară de seară. Iar dacă ziua ne va fi prea plină, adu-ne aminte cu gingașa Ta chemare:

E mai sublimă seara în ruga sfântă

Decât un răsărit de zi fără de ea.

Domne, te rugăm, botează-ne familiile cu Dragostea Ta iar casele noastre inundă-le cu Sfânta-Ți Prezență astfel încât:

Pe unda râului numit Iubire Absolută

Să înaintăm spre Paradis în fiecare zi

Plutind sub a subilmului povară.

Căci Tu ne porți pe Brațe și ne știi mai bine

Decât o mamă, soră, frate… sau iubit.

Și ne iubești mai mult decât putem gândi.

Doamne, te rugăm să nu ne lași să ne risipim timpul în lucruri de nimic pentru a nu deveni noi înșine un nimic ( ”s-au departat de Mine si au mers dupa nimicuri, si au ajuns ei insisi de nimic.” ( Ieremia 2:5). Sensibilizează-ne inimile la calăuzirea Vocii Tale astfel încât să nu călătorim orbește, absurd și la întâmplare ci să alergăm spre ținta precisă, indiferent de cost, fiind motivați de premiul chemării cerești (” fac un singur lucru: uitand ce este in urma mea si aruncandu-ma spre ce este inainte, alerg spre tinta, pentru premiul chemarii ceresti a lui Dumnezeu, in Hristos Isus. ( Filipeni 3:13,14)

Trezește, trezește, Doamne, în noi dorința ca Tu să fii mereu motivul bucuriei noastre, sursa inspirației și refrenul oricărui cânt căci prin Tine se țin toate lucrurile în Univers și toate moleculele ființei noastre.( ”Domnul este taria mea si scutul meu; in El mi se increde inima, si sunt ajutat. De aceea imi este plina de veselie inima si-L laud prin cantarile mele.” ( Psalmul 28:7); ”Caci orice faptura este ca iarba, si toata slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usuca, si floarea cade jos, dar Cuvantul Domnului ramane in veac. Si acesta este Cuvantul care v-a fost propovaduit prin Evanghelie.” ( 1Petru 1: 24, 25)

Tu, Prea Înalte  te-ai plecat spre mine.

Și fără grai de atâta măreție,

Șoptindu-mi Nenumitu-Ți Nume în dulce părtășie

Am zugrăvit cu mâna mea în Mâna Ta Cuvântul

Pe tablele acelui veșnic Munte

Ca sfânt, sfânt, sfânt Dumnezeiescu-Ți Nume…

Căci numai Tu, ACEL CE VEȘNIC EȘTI

Mi-ai uns cu osanale sfinte

Cu adorare fără de hotare…

Și inima, și versul, cântul… și vorbirea

Și râsul, și durerea, urcarea și căderea…

Prin Chipul Tău de Om, asemeni mie

Să mă numesc de-a pururi după Tine

Străluminat pe veci de harul Tău, Divine –

Un fiu născut din veșnicie, desăvârșit prin Cartea Vie.

Te rugăm, Domnul nostru să ne umpli inima de mulțumiri și recunoștință căci fiecare zi pe pământ are neasemuita ei frumusețe căci nu suntem singuri nicicând. Încrederea în însoțirea Ta ne dă pacea mai presus de orice imaginație omenească. Bucuria de a trăi pe pământ, plângând sau râzând la pieptul Tău de Îndrăgostit, ne dă mereu imbolduri cerești:  de a-Ți cânta împreună cu adierile vântului de primăvară, unduierea ierbii plină de rouă în răsăritul zilelor verii, plânsul neputinței de a te adora pentru roadele toamnei și fascinați de albul iernii – să ne proștern cu toate resursele înaintea Ta căci tot ce avem de la Tine primim și Tu  nu faci nici o risipă din împrejurările vieții și anii noștri. Și harul Tău e același – fără margini – și la tinerețe și la căruntețe.

Mulțumesc pentru minunile din fiecare zi pentru că aud și văd oricând o poarta deschisă spre cerul nevăzut căci am învățat să vorbim amândoi aceeași limbă– eu și cu Tine:  taina iubiri ce ne-o purtăm. De aceea:

În inima mea e un nimb al Raiului

Căci în Grădina întâlnirii cu Domnul meu

Apoteoza fericirii m-a curpins

Înconjurându-mă pe dinapoi și pe dinainte

Privind în ochii Tăi, Sublime

Acel ce m-ai cucerit prin Iubire

Și mă biruiești tot prin Ea.

Pentru ca să mă închin:

Nedorind nimic altceva

Necerând nimic

Decât să am Inima Ta.

Te mai rugăm, Doamne să ne păzești de dușmanii noștri: mici sau mari, vizibili sau invizibili căci doar ”Numele Domnului este un turn tare, și cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.” ( Proverbe 18:10)

Și te mai rugăm, Dumnezeul nostru să ne binecuvintezi în fiecare clipă cu uitare de sine pentru a nu rămâne în mediocritate și  a ajunge la o eternă măreție căci există o ÎNVIERE. Din ficare frustrare, durere, tunel întunecos să ne tragem forța pentru a ne pierde pe noi înșine și a fi o soluție pentru omenire prin trăirea lui Hristos în noi. (” Am fost rastignit impreuna cu Hristos, si traiesc… dar nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Si viata, pe care o traiesc acum in trup, o traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine insusi pentru mine.” ( Galateni 2:20)

Trezește-ne, trezește-ne să auzim cu Inima Ta durerea lumii.

Străpunge-ne urechile sufletului cu sensibilitatea de a auzi strigătul disperat al celor în nevoi.

Unge-ne ochii să vedem în bezna din inimi – Lumina Ta înflorind.

Și umple-ne viața cu acea Iubire curajoasă ca a Ta

De a lupta chiar fiind răniți și zdrobiți

Pe acele baricade unde Tu ne trimiți

Căci Tu – Iahve Șama ( Dumnezeu care ești prezent)

Ne-ai promis pentru fiecare zi a acestui ani și pentru toți anii dăruiți: ”Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei si le-a zis: „Toata puterea Mi-a fost data in cer si pe pamant. Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Si invatati-i sa pazeasca tot ce v-am poruncit. ȘI IATĂ CĂ EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE, PÂNĂ LA SFÂRȘITUL VEACULUI. AMIN. ”( Matei 28: 18- 20)

La mulți ani, 2018!

Ligia Seman, 30 decembrie, 2017

Anunțuri

..din meditațiile inimii mele…

god-is-love-1075x605„Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”‬
( ‭‭‭Matei‬ ‭4:4‬ )‭‬
‭Cuvântul ” iese” folosit în acest verset este la timpul indicativ prezent. Acesta este ” pâinea noastră cea de toate zilele” care „ iese” mereu proaspătă astfel încât zi de zi credința este sursa prin care „va trăi cel neprihănit” și va ” domni în viața prin Hristos” ‬,după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de rușine.”‬
‭Astfel, ”credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”‬
‭‭Romani‬ ‭10:11, 17‬
‭„Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi.‬
‭‭‭Evrei‬ ‭11:33-35‬ ‭‬
‭„Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos!” ‬
‭‭‭Romani‬ ‭5:17‬

Anunțuri